HemIT-utbildningarProgramutvecklare Java
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 25 veckor Stockholm 2 år

Programutvecklare Java

Utbilda dig inom programutveckling med inriktning Java

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen är tyvärr stängd för ansökan inför hösten 2019.

Vill du jobba med ett av världen mest använda programmeringsspråk? Är du en kreativ problemlösare? Ta chansen att jobba med Java! Du hittar det i allt från spel och appar i mobiltelefoner till stora säkerhetskritiska banksystem. Plugga till programutvecklare Java på Nackademin i höst!

Java är ett plattformsoberoende, objektorienterat programmeringsspråk. Det används på många olika sorters företag då det passar för många typer av mjukvarusystem. Du hittar det i serverbaserade backend-system, webblösningar, olika inbyggda system t ex i flygplan och bilar samt mobila applikationer.

Är du intresserad av den här utbildningen programutvecklare Java så kanske någon av dessa utbildningar, som har förlängd ansökan, kan vara något för dig:

Yrkesroller efter utbildningen

Det råder brist på Java-utvecklare i Sverige och under de senaste åren har behovet ökat. Fler och fler företag väljer att arbeta med plattformar baserat på fri mjukvara och i dagsläget är Java den mest välkända av dessa. Dessutom har Java varit ett av de största programmeringsspråken under många år vilket gör att det finns en stor mängd befintlig kod som behöver förvaltas och utvecklas. Efterfrågan av kunniga Java-programmerare ser ut att tydligt öka under de kommande åren. Branschen är positiv till YH-utbildade programutvecklare Java eftersom deras praktiska kunnande gör att de snabbt kan komma in i arbetet och leverera.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Programutvecklare Java
 • Applikationsprogrammerare Java
 • Webbprogrammerare Java
 • Databasprogrammerare
 • Systemprogramerare

Utbildningen

Utbildningen Programutvecklare Java ger dig verktygen för att arbeta med både Java Standard Edition och Java Enterprise Edition. Du kommer att lära dig att programmera applikationer för både desktop och webb. Du får även kunskaper i allt från databashantering till övergripande kodstruktur och JavaScript.

En fjärdedel av utbildningen Programutvecklare Java är förlagd på en verklig arbetsplats genom en LIA-praktik. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som Sony, Chas Visual Management, Jajja Media Group, Pricerunner, Frostlight Solutions och NetEnt.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen ingår:

 • Java SE (Java Standard Edition)
 • Java Backend
 • Objektorienterad analys och design
 • Klientutveckling
 • Databashantering
 • Projektarbeten

Javautveckling

Yh-poäng: 20

I denna introduktionskurs i Java får du insikter i Javautvecklarens yrkesroll och lär dig känna till Javaspråkets historik och särdrag. Du börjar också arbeta hands-on med att sätta upp en utvecklingsmiljö för Java, lär dig Javas grundläggande syntax och får förståelse för grunderna i objektorienterad programmering genom att lösa enklare programmeringsuppgifter.

Databasteknik och Java

Yh-poäng: 30

Du lär dig att modellera och implementera egna databaser, att skriva enklare applikationsprogram mot databaser samt lär dig att känna till principerna för hur ett modernt databassystem är uppbyggt. Du ska ha inhämtat de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att kunna använda, utforma och implementera ett relationsdatabassystem samt kunna implementera detta i applikationsprogram, och förstå hur det kan användas i Javautveckling.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Du ska praktiskt ha genomfört ett projekt från koncept till färdig applikation, ha utvecklat på egen hand, eller som del i en projektgrupp, en fullt fungerande applikation eller tjänst enligt arbetslivets standard.

Java Backend

Yh-poäng: 50

Du ska efter avslutad kurs ha en fördjupad kunskap om design och implementation av backend i Java och kunna utveckla applikationer med kopplingar till databaser i Java EE och ytterligare något ramverk. Du får kompetensen att integrera backendsystem med varandra och lär dig vilka tekniker som kan användas för att bygga Java-applikationer. Du lär dig även att implementera och leverera en webbapplikation/webbservice samt koppla ett frontend mot den.

LIA 1

Yh-poäng: 60

Under LIA:n kommer du att vara på en arbetsplats och arbeta aktivt med yrkesrollens uppgifter. Du får en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten samt omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö.

LIA 2

Yh-poäng: 65

Under LIA:n kommer du att vara på en arbetsplats och arbeta aktivt med yrkesrollens uppgifter. Du får en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten samt omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö.

Objektorienterad analys och design

Yh-poäng: 15

Under kursen lär du dig att förstå kravanalys och systemdesign. Du lär dig att hantera modellering, krav, och design, att analysera krav och designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt.

Objektorienterad programmering och Java

Yh-poäng: 55

Du lär dig grunderna i programmering och objektorientering genom Java SE (Java, Standard Edition tidigare kallad J2SE). Du får baskunskaper i Javas syntax och semantik samt förstå hur ett program är
uppbyggt och arbetar. Under kursen lär du dig också objektorientering med Java, med användning av bland annat exceptions, trådar, felhantering, test och felsökning, samt att förstå principerna bakom program och programexekvering samt kunna skriva enkla, välstrukturerade och väldokumenterade program i Java.

Du lär dig också några av de viktigaste APIerna som ingår i Java SE, samt att kunna använda sig av dessa på lämpligt sätt i sina egna program.

Teknikfördjupning

Yh-poäng: 30

Under kursen kommer du att ha fördjupat dig i en aktuell teknik på marknaden och förbereda dig kunskapsmässigt och planeringsmässigt inför examensarbetet.

Klientutveckling

Yh-poäng: 30

Du lär dig webbutvecklingstekniker och att förstå hur webbutvecklingstekniker kommer relatera till era framtida javaapplikationer. Efter avslutad kurs ska du också kunna tillverka enklare webb-applikationer.

Application Lifecycle Management

Yh-poäng: 15

Målet med kursen är att förmedla kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering. Syftet är att den studerande lättare ska komma in i och förstå verkliga projektuppsättningar med miljöer och konfiguration för automation och kvalitetssäkring.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst betyg Godkänt/E i:

 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

 

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.