HemIT-utbildningarProgramutvecklare Java
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 25 veckor Stockholm 2 år

Programutvecklare Java

Utbilda dig inom programutveckling med inriktning Java!

Utbildningen startar augusti 2021, ansökan öppnar den 11/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad.

Sista kompletteringsdag:
14 juni
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du jobba med ett av världens mest använda programmeringsspråk? Är du en kreativ problemlösare? Ta chansen att jobba med Java! Du hittar det i allt från spel och appar i mobiltelefoner till stora säkerhetskritiska banksystem. Plugga till programutvecklare Java på Nackademin i höst!

Java är ett plattformsoberoende, objektorienterat programmeringsspråk. Det används på många olika sorters företag då det passar för många typer av mjukvarusystem. Du hittar det i serverbaserade backend-system, webblösningar, olika inbyggda system t ex i flygplan och bilar samt mobila applikationer.

Yrkesroller efter utbildningen

Det råder brist på Java-utvecklare i Sverige och under de senaste åren har behovet ökat. Fler och fler företag väljer att arbeta med plattformar baserat på fri mjukvara och i dagsläget är Java den mest välkända av dessa. Dessutom har Java varit ett av de största programmeringsspråken under många år vilket gör att det finns en stor mängd befintlig kod som behöver förvaltas och utvecklas. Efterfrågan av kunniga Java-programmerare ser ut att tydligt öka under de kommande åren. Branschen är positiv till YH-utbildade programutvecklare Java eftersom deras praktiska kunnande gör att de snabbt kan komma in i arbetet och leverera.

 • Programutvecklare Java
 • Applikationsprogrammerare Java
 • Webbprogrammerare Java
 • Systemutvecklare

Utbildningen

Utbildningen Programutvecklare Java ger dig verktygen för att arbeta med både Java Standard Edition och Java Enterprise Edition. Du kommer att lära dig att programmera applikationer för både desktop och webb. Du får även kunskaper i allt från databashantering till övergripande kodstruktur och JavaScript.

En fjärdedel av utbildningen Programutvecklare Java är förlagd på en verklig arbetsplats genom en LIA-praktik. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som Sony, Chas Visual Management, Jajja Media Group, Pricerunner, Frostlight Solutions och NetEnt.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen ingår bl a:

 • Utveckla applikationer och program i Java
 • Tekniker som används för utveckling av programvara, nätverk och webservices i Java Standard Edition och Java Enterprise Edition
 • Agil projektmetodik
 • Designa, skapa och optimera databaser genom metoderna modellering och normalisering
 • Hur versionshantering fungerar i ett programmeringsprojekt
 • säkerhetskrav och rutiner för informationssäkerhet
 • problemlösning och felsökning i applikationer
 • göra anrop mot REST-tjänster
 • Skapa UML-diagram för kravmodellering, analys och design av datasystem
 • Skapa applikationer som kommunicerar över ett nätverk med hjälp av sockets
 • Utveckla och produktionssätta molnbaserade lösningar

År. 1

Java-utveckling

Yh-poäng: 20

I den här kursen ska de studerande få kunskap om grunderna inom objektorienterad programmering och Javasyntax samt lär sig att tillämpa dessa för att lösa enklare programmeringsuppgifter.

 

Objektorienterad programmering och java

Yh-poäng: 50

Målet med den här kursen är att den studerande utifrån en given idé ska kunna utveckla komplexa programmeringslösningar i Java, från grunden till färdig lösning, både självständigt och tillsammans med andra. Den studerande ska även kunna arbeta med versionshantering och med testdriven utveckling.

Objektorienterad analys och design

Yh-poäng: 20

Målet är att de studerande ska kunna analysera krav och att designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt och förstå betydelsen av design vid implementering av ett informationssystem.

Funktionell programmering

Yh-poäng: 15

I den här kursen ska de studerande tillägna sig kunskaper inom funktionell programmering för att kunna använda sig av avancerade programmeringstekniker.

Databasteknik och Java

Yh-poäng: 25

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla och använda en optimerad databas med SQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer.

Klientutveckling

Yh-poäng: 30

I denna kurs ska de studerande tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter inom frontend-utveckling samt hur backend kopplas till frontend. Målet med kursen är att den studerande kan skapa webbsidor med aktuella ramverk och tekniker för frontend samt att koppla sin klient mot ett existerande backend för att konsumera någon webbservice.

Java Backend 1

Yh-poäng: 25

Kursen syftar till att ge den studerande en förståelse för backendlösningar med Java som programspråk genom de ramverk och serverlösningar som finns tillgängliga. De studerande ska i denna kurs få en inblick i utveckling av Enterprise software samt kunna använda sig av de viktigaste delarna av Java EE.

 Application lifecycle management

Yh-poäng: 15

I den här kursen ska de studerande få kunskap om programmeringsprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. De studerande ska också få kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

År. 2

Java backend 2

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att den studerande ska ha fördjupad kunskap om utveckling av backend i Java samt ha kompetensen att integrera backendsystem med varandra. De studerande ska även få fördjupad kunskap inom hur flernivåarkitektur (multi-tier) fungerar och känna till dess fördelar samt kunna använda sig av exempelvis MicroServices.

LIA 1

Yh-poäng: 55

Under denna kurs ska de studerande på en arbetsplats få kännedom om och aktivt arbeta med för yrkesrollen relevanta uppgifter och metoder, under handledning.

Teknikfördjupning

Yh-poäng: 20

I den här kursen ska de studerande självständigt och med viss vägledning fördjupa sig inom en ny teknik på marknaden för javautveckling. Studenten ska skriva sin egen projektplan med tidsestimering som sedan efterföljs.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen syftar till att de studerande ska omsätta sina kunskaper och färdigheter inom programmering i Java eller kringliggande tekniker på en nivå som motsvarar branschstandard. Det gör de genom att genomföra ett praktiskt projekt, med fördel i samarbete med ett företag, från kravspecifikation till ett koncept och en färdig applikation eller tjänst i Java eller annan för utbildningen relevant teknik.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Denna kurs är en progression av LIA 1 och syftar till att de studerande ska utveckla sina kunskaper och färdigheter inom programmering för att nå en yrkesmässig nivå.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

Saknar du behörighet? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Lotta Holmgren

Programutvecklare Java, Kvalitetssäkrare och testare inom IT
lotta.holmgren@nackademin.se
073-850 13 22

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär