HemElteknik och energi-utbildningarMiljöcertifiering och hållbart byggande
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans 16 veckor på halvfart 20 YH-poäng

Miljöcertifiering och hållbart byggande

Läs den kostnadsfria YH-utbildningen Miljöcertifiering och hållbart byggande på distans

Öppen

Anmälan:
öppen
Kursstart:
Sen ansökan öppen: v 6 februari 2023, Ansökan öppen: v 9 mars 2023
Studietakt:
25%
Antal YH-poäng:
20
Plats:
Distans
Antagningskrav:
2 års relevant yrkeserfarenhet från bygg-, fastighets eller energibranschen där kunskap inom energisystem, energieffektivisering, hållbar utveckling eller att likvärdig kunskap erhållits.

YH-utbildningen miljöcertifiering och hållbartbyggande passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Miljöcertifiering och hållbart byggande

Energi- och byggbranschen genomgår en klimatomställning. Behöver du och din organisation öka er kunskap om miljöbyggnader?
Vår korta YH-utbildning Miljöcertifiering och hållbart byggande ger dig verktygen för att tillämpa en övergripande hållbarhetsfilosofi, kunskap om vilka typer av miljöcertifieringar som existerar samt vilka aktörer som är verksamma inom energiområdet.

I takt med vår ökade medvetenhet kring användandet av naturens resurser, ökar också kravet på hållbarhet och klimatomställning inom energi- och byggbranschen. Allt fler byggnader miljöcertifieras, vilket gör att efterfrågan på kompetens inom miljöcertifiering idag är stor. Företagen behöver medarbetare som kan problematisera kring energieffektivisering och klimatomställning samt bistå med rådgivning gällande miljöcertifiering.

Utbildningens mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • Miljöcertifieringar och miljöbyggnader, exempelvis Miljöbyggnad, Svanen, LEED, FEBY, Well och
  BREEAM.
 • Lagstiftningar, direktiv, förordningar och styrmedel inom hållbarhet.
 • Utmaningar inom energieffektivisering och klimatomställning.
 • Drivande aktörer inom området, exempelvis EU, Energimyndigheten, Boverket, Sveby och SGBC.
 • LCA-beräkningar och tillämpningsverktyg (Boverkets stöd).
Kursen ger färdigheter i att…
 • Att redogöra för olika typer av miljöcertifieringar och miljöbyggnader.
 • Att tolka lagar, direktiv och förordningar inom hållbarhet.
 • Att kunna göra enklare LCA-beräkningar (tex beräkna CO2 för byggnadstyper eller material).
Kursen ger kompetens för att…
 • Bistå med rådgivning i miljöcertifieringsfrågor.
 • Resonera kring begreppet hållbarhet och områdets utveckling utifrån en organisations verksamhet.
 • Tillämpa lagar, direktiv och förordningar inom hållbarhet i en organisation.
 • Ta fram underlag för klimatsmarta alternativ.

Utbildningskoncept

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 25% studietakt. Utbildningen består av 8 webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

 • 2 års relevant yrkeserfarenhet från bygg-, fastighets eller energibranschen där kunskap inom energisystem, energieffektivisering, hållbar utveckling eller att likvärdig kunskap erhållits.

Anmäl dig här

Välj nedan vilken kursstart du vill ansöka till.

Start 2: v 9 (mars) 2023
Kursen hålls kvällstid
Sista ansökningsdag: Ansökan stänger när kursen är full – först till kvarn
Studietakt: 25%
Längd: 16 v
Anmäl dig här>>

Kursstart kan komma att ändras.
Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.
Antagningsbesked skickas ut  innan utbildningens start

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.
För mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta Emma.Westerlund@nackademin.se.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär