HemDesignutbildningarFörpackningsutvecklare/- designer
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Förpackningsutvecklare/- designer

Utbilda dig inom förpackningsutveckling

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vänligen observera att den här utbildningen inte har garanterad start hösten 2019.

Är du en kreativ, praktisk och tekniskt lagd person, intresserad av formgivning, konstruktion, teknik och marknadsföring? Då kanske du vill bli en professionell förpackningsdesigner? Genom utbildningen Förpackningsutvecklare/-designer får du kompetens att utveckla förpackningskoncept med helhetsperspektiv: säljande, effektiva, miljöanpassade, transportanpassade, lättöppnade och lätta att återvinna.

Förpackningarnas betydelse i samhället blir allt större i takt med att kommersen växer och konkurrensen ökar. Varumärken ska stärkas, positioneras och belysas för att vinna kampen om köparna. Men det handlar inte bara om utseende. Visst ska en förpackning rent visuellt attrahera målgruppen, men den måste också vara praktisk för ändamålet, miljö- och användarvänlig, klimatsmart och kostnadseffektiv. Den ska fungera i produktionen och transporten, i butiken, hemma hos konsumenten och i retursystemen. Den ska göra minimalt ekologiskt fotavtryck.

Läs också:

Våra nuvarande förpackningsdesignstudenter kammade hem 5 av 6 priser i en designtävling. Läs artikeln här!
Studenterna Simon och Oskar kom på tredje plats i internationell designtävling som avgjordes i Madrid. Läs artikeln här!

Yrkesroller efter utbildningen

Du kan antingen arbeta som egenföretagare inom förpackningsdesign, eller som anställd på ett större eller mindre företag. Floran av yrkestitlar är bred, exempelvis:

 • Förpackningsutvecklare / -projektledare / -samordnare
 • Konstruktör av förpackningar och displayer
 • Designer förpackningar byrå/inhousebyrå
 • Produktionsledare byrå/inhousebyrå
 • Inköpare
 • Grafisk designer
 • Pre-press
 • Säljare med design- och förpackningskompetens

Utbildningen

I utbildningen Förpackningsdesign lär du dig hur hela förpackningsprocessen fungerar och vad som avgör hur en förpackning utformas. Du får kunskaper om olika material och deras egenskaper, om konstruktion, grafisk form, produktionsteknik, tryckprocesser, ekonomi, marknadsföring, projektledning med mera. Vi jobbar praktiskt i vår verkstad och med våra maskiner, men också med teoretiska ämnen.

En viktig del av din utveckling blir att förstå hur man löser kunders problem affärsmässigt genom att tolka en brief, göra research, generera idéer, ta fram förslag, dokumentera och presentera lönsamma förslag – fram till behovsorienterad totallösning. För att få träning och förståelse för hur det är att arbeta mot kund får du delta i skarpa projekt som till exempel designtävlingar och studentuppdrag från företag.

En fjärdedel av utbildningen är förlagd på ett företag som LIA-praktik. Där får du under erfaren handledning utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Där har du också chansen att förstå affärsmässiga processer och att skaffa dig värdefulla kontakter. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som:

 • Handeln: ICA, IKEA, Coop, Claes Ohlson, HM
 • Förpackningsindustrin: DS Smith Packaging, Ranhammar, BillerudKorsnäs, Rise, SmurfitKappa
 • Varumärkesägare: IKEA, ACO, Oriflame, Mondelez, Cederroth, Johan & Nyström
 • Design- och reklambyråer främst i Stockholm

I utbildningen ingår bland annat:

 • Adobe CC-programmen intensivkurs (vi förväntar oss att du har grundkunskaper i något av programmen Illustrator, InDesign och/eller Photoshop. Vi rekommenderar grundkursen på www.moderskeppet.se )
 • Grafisk och typografisk form
 • Grafisk teknik, pre-press och tryckmetoder
 • Material och teknik, förpackningar
 • Konstruktion: CAD-teknik och grunder i 3D
 • Designutveckling förpackningar
 • Skapa dummies: digitalt, för hand, med skärbord och 3D-printer
 • Förpackningslogistik
 • Projektledning
 • Marknadsföring, konsumentbeteende och butiksdisplay
 • Upphandling, offerter, kalkyler
 • Grunder i branschjuridik
 • Förpackningsutveckling för ett hållbart samhälle

Förpackningars roll och logistik

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs har du en förståelse för förpackningsutvecklingsindustrin. Du får kunskap om hur förpackningens utformning påverkas av krav från samhälle, företag och konsumenter. Kursens mål är att du ska ha kunskaper om hur branschen är uppdelad och om yrkesrollen inom förpackningskedjan samt förpackningsutvecklarens roll. du kommer efter avslutad kurs även ha kunskap om logistikkedjor inom förpackningsområdet, dess logistiksystem och hur kostnadsberäkningar i logistiken görs.

Design och konstruktion

Yh-poäng: 30

Kursen utvecklar dina färdigheter i att hantera programvaror för konstruktion och design av förpackningar. Du får kunskaper om de vanligaste kommandona i 2D- och 3D-CAD-program samt kunskap om att kunna tolka och framställa förpackningsritningar. Under kursen får du även kunskap om Adobe CS, visualisering av förpackningar samt färdigheter i att färdigställa förpackningsritningar i 3D-CAD och presentera den i 2D och 3D.

Grafisk teknik

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge dig kunskap om grafiska trycktekniker och hur trycktekniker påverkar produktionskostnaden vid framställning av förpackningar. Du får kunskap om vilka trycktekniker som lämpar sig för olika material, hur produktionsprocessen går till samt utifrån ett kostands-, miljö- och hållbarhetsperspektiv välja ändamålsenliga tekniker för specifik förpackningsutveckling.

Grafisk design och typografi

Yh-poäng: 20

Under kursen utvecklar du dina kunskaper från kursen grafisk teknik och får en förståelse för prepress: form och typografi inom förpackningsutveckling. Kursens mål är att du ska ha kunskaper om typografi som kommunikationsmedel och förstå sambanden mellan typografi, bild och illustration. Under kursen genomför du ett arbete från idé till skiss och med hjälp av grafiska tekniker ta fram prototyp för ett förpackningsförslag som framställs både digitalt och med fysiska mock-ups. Kursen ger dig kunskap om bland annat:

 • design management
 • designuttryck på förpackningar och övrig media
 • logotyper och symboler
 • typografi och typografiska regler
 • prototyping och mock-up

Förpackningsdesign och konstruktion

Yh-poäng: 50

Efter avslutad kurs ska du kunna utveckla och designa samt optimera förpackningslösningar (primär, sekundär och teritär). Målet är att du ska använda och utveckla dina kunskaper inom material, tryckteknik och konsumentinstinkt om olika förpackningars funktion för att lösa designuppgifter.

Du kommer bland annat att få kunskap om funktionsanalys, idéutveckling, kundbrief, tredimensionell formgivning, förpackningskonstruktion (kartong och wellpapp), förpackningsdesign och tillgänglig design för slutanvändaren. Efter kurser har du färdigheter i att strukturera och genomföra designprojekt, visualisering av en formidé med olika material samt utveckla en idé från en given brief.

Materialteknik förpackningar

Yh-poäng: 30

Kursens syfte är att du ska orientera dig bland olika förpackningstyper med fokus på förpackningsmaterial och dess egenskaper. Efter avslutad kurs har du kunskap om olika förpackningsmaterial från råvara till färdig förpackning, förpackningsmaterial inom industriell produktion, inslagningssystem samt om de olika förpackningsmaterialens miljöpåverkan. Du kommer att ha färdigheter i att avgöra vilket förpackningsmaterial som lämpar sig för önskad slutprodukt och att med hjälp av materialkännedom välja rätt fyllningsteknik vid transport av förpackningar.

Marknadsanalys och marknadsföring

Yh-poäng: 30

Som förpackningsutvecklare-/designer samarbetar du ofta med marknads- och försäljningsavdelningar. Den här kursen syftar till att ge dig kunskap och färdigheter för att kunna arbeta med konsument- och kundinsikter. Du får förståelse för hur förpackningar påverkar och påverkas av marknadsföring och konsumentbeteende. Efter avslutad kurs har du färdigheter att ta fram en SWOT-analys, lanseringsplan och kampanjplanering. Du kommer att ha färdigheter i att utföra marknadsundersökningar samt sammanställa, beskriva, tolka och presentera resultatet.

Projektledning

Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • redovisa och tillämpa grundläggande metod i projektarbete
 • redovisa och tillämpa grunderna i produktionsplanering och styrning av arbets- och materialflöden i förpacknings-/grafiska branschen.
 • grundläggande insikter om relationen mellan produktutvecklingsarbete och projektledning med inriktning på förpackning
 • tillämpa kunskaperna i ett realistiskt projekt för förpackningsutveckling
 • förmåga att använda sig av kunskaper i presentationsteknik vid redovisning av ett projekt för en beställare

Företagsekonomi och branschjuridik

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs ska du förstå de allmänna principerna för affärsmässiga relationer till kunder och leverantörer som finns samt juridiken som styr köp- och designmarknaden. Målet är att du ska ha kunskap i cirkulär ekonomi, analyser för kostnadsberäkning och kravställning samt resultaträkning rörande produktutveckling för förpackningar. Du kommer även att få kunskap om juridiska regelverk, etablerad praxis rörande konsument- och förpackningsärenden, immaterialrätt, konsumenträtt och producentansvar som berör förpackningar.

Förpackningsprojekt

Yh-poäng: 30

Under kursen utvecklar, designar och optimerar du en effektiv förpackningslösning som svarar mot en kunds affärs- och kommunikationsbehov. Kursen ger dig kunskap om konceptutveckling, designmetodik i praktiken, rapportskrivning och presentation. Du får färdigheter i att genomföra ett utvecklingsprojekt åt en kunds affärs- och/eller kommunikationsproblem samt genomföra relevant marknadsundersökning och föreslå lanseringskampanj för produkten.

Examensarbete

Yh-poäng: 40

Projektets primära mål är att verifiera inhämtade kunskaper och ge insikt och förståelse för alla faser i ett realistiskt utvecklingsprojekt. Projektets sekundära mål är att utveckla en innovativ lösning som svarar mot en kunds affärs- och kommunikationsproblem med ett förpackningsperspektiv. Projektet beskrivs i en rapport, med ritningar, 3D-presentation och dummy samt i en presentation inför uppdragsgivare.

I kursen ingår presentationsteknik.

LIA-praktik 1 och 2

Yh-poäng: 50 resp. 50

Mål är att du under denna kurs kommer att utveckla och omsätta kunskaper och förmågor från utbildningen och träna din förmåga att yrkesmässigt kommunicera och samarbeta med medarbetare, kunder och leverantörer. LIA-praktiken kommer att ske i företag som är engagerat i utveckling och/eller -produktion av förpackningar. Kursen ska profilera din expertis på området förpackningar och resultera i användbara erfarenheter och referenser för att efter utbildningen erhålla anställning eller starta egen verksamhet.

I kursen ingår, med handledning av lärare på skolan:

 • Utveckling av portfölj och CV
 • Sökprocessen för att hitta praktikföretag

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik B/2

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.