HemYH-utbildningar och kurserEnergioptimering med förnybara källor för fastigheter och infra
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans

Energioptimering med förnybara källor för fastigheter och infrastruktur

Vill du specialisera dig inom förnybara energikällor för hållbara lösningar?

Anmälan Stängd

Anmälan:
Stängd
Kursstart:
v 37
Studietakt:
50%
Antal YH-poäng:
30
Plats:
Distans
Antagningskrav:
1 års relevant yrkeserfarenhet från bygg-, fastighetsbranschen.

För vem är kursen?

Kursen Energioptimering med förnybara källor för fastigheter och infrastruktur passar dig som idag jobbar med energidistribution eller inom fastighetsbranschen och vill specialisera dig inom förnybar energi.

Kursinnehåll

Sverige är inne i en intensiv utvecklingsfas där elnäten behöver en omfattande utbyggnad och
förnyelse över hela landet för att nå målet om ett helt förnybart energisystem till år 2040. En
bedömning är att elanvändningen kan komma att fördubblas inom 20–25 år. Under samma period
kommer nära hälften av Sveriges elproduktion behöva bytas ut mot nyare och modernare varianter.

Vill du specialisera dig inom förnybara energikällor och hållbara lösningar?
Utbildningen är uppdelad i två delar där den första går igenom Hållbarhet och energiförbrukning – fastighet och infrastruktur och den
andra går igenom energieffektivisering och driftoptimering med förnybara källor. Detta för att kunna
täcka alla de delar som det idag saknas viktig kompetens inom.
Efter kursen kommer du att kunna arbeta som ansvarig inom energioptimering med förnybara källor.

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
– Hållbar utveckling inom fastighetsbranschen och kunskap om relevanta myndighets- och miljökrav på
fastighetsägare
– Miljöklassningar kopplat till förnybar elproduktion för fastighetsdrift
– Hållbarhet med fokus på energi
– Specialiserade kunskaper om miljö- och energilagar både på nationell och EU-nivå
– Om olika energislag och energieffektiviseringstekniker
– Fördjupade kunskaper om olika energislag, dess miljöpåverkan samt hur man energieffektivt
använder dessa
– Om metoder och beräkningsverktyg för energieffektivisering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
– Kunna förklara hur olika energikällor påverkar på vår miljö
– Föreslå miljöförbättrande åtgärder för en fastighet eller en produktion; genom att genomföra
överslagsmässig projekteringskalkyl för produktionsanläggning samt beakta miljönytta med
produktionskälla.
– Att identifiera energisparande och energieffektiviserande åtgärder med fokus på förnybara
energikällor
– Att upprätta en enklare livscykelanalys (LCA) för en installation eller energieffektivisering med fokus
på miljöpåverkan
– Föreslå åtgärder för energioptimering inom en byggnad, föreslå och agera på miljöförbättrande
åtgärder

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

– Självständigt tolka lagar och regler om miljö och hållbarhet och ge förslag på energiförbättrande
åtgärder utifrån dessa, inklusive energisparkalkyler
– Att genom energieffektivisering och driftoptimering bidra till att verksamheten både minskar
klimatavtrycket och kostnaderna för förvaltaren
– Att bistå vid energikartläggning av en fastighet
– Att arbeta systematiskt och strukturerat för att kunna ge åtgärdsförlag till att minska fastighetens
klimatpåverkan
– Att utveckla förbättringsförslag avseende energieffektiviseringsåtgärder med fokus på förnybara
energikällor

Utbildningskoncept

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 25% studietakt. Utbildningen består av ca 15 webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Utbildningskoncept

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 50% studietakt. Utbildningen består av ca 15 webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
    Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

  • 1 års relevant yrkeserfarenhet från energidistribution eller från fastighetssbranschen

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Distans

Antagningen

Har du frågor kring din ansökan, hur du ansöker, förkunskaper eller betalning?
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär