HemNackademins AI-studenter tar plats på Women in AI Swedens nätverksträff
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademins AI-studenter deltar på Women in AI Swedens nätverksträff

STOCKHOLM, 6 december, 2023
Nackademins AI-studenter kommer att delta på Women in AI Swedens nätverksträff hos Hyperight i Stockholm. Detta är ett viktigt steg i Nackademins arbete för en mer jämställd och inkluderande framtid inom IT och AI, samt en spännande möjlighet för studenterna att nätverka och ta del av insikter från branschledare inom AI.

Nackademin arbetar ständigt för att erbjuda sina studenter och företagen en praktisk och branschnära utbildning. Genom att delta i Women in AI Swedens nätverksträff får AI-studenterna en unik möjlighet att knyta nära band med branschledare, skapa meningsfulla kontakter för framtiden och dra nytta av insikter och kunskap från framstående kvinnor inom AI. För Nackademin är detta inte bara en möjlighet att stödja och stärka sina studenter, utan också en viktig del av sitt engagemang för en mer jämställd framtid inom IT och artificiell intelligens.

Detta är en fantastisk chans för våra AI-studenter att bygga värdefulla kontakter inom branschen! För oss på Nackademin är det särskilt viktigt eftersom det också markerar vårt engagemang för en mer jämställd framtid inom IT och AI, där varje student och branschkollega ges lika möjligheter och stöttas i att nå sin fulla potential. Mångfald och inkludering är nyckeln till innovation och framgång,  säger Viktoria Bylund, Teamchef IT/Kommunikation på Nackademin

Syftet med Women in AI Swedens nätverksträff är att främja jämställdhet
inom AI-fältet.
Under kvällen kommer deltagarna få möjlighet att delta i givande samtal, utforska de senaste trenderna inom AI-fältet och fördjupa sig i Women in AI Swedens uppdrag att främja jämställdhet inom AI. Nästan hela kärnteamet från Women in AI Sweden, inklusive Jonna Hillblom, Rocío Bachmaier, Lykke de Vries, kommer att vara närvarande under nätverksträffen för att svara på deltagarnas frågor och skapa en interaktiv och informativ upplevelse.

–  Women in AI tror starkt på att skapa en gemenskap, där ömsesidigt stöd, omtanke och kunskapsdelning bidrar till en framtid där alla är inkluderade. Vårt uppdrag sträcker sig över lång tid, då det handlar om att inspirera och utbilda kommande generationer. Vi gläds åt Nackademins engagemang för att öka antalet kvinnor som söker och antas till deras AI-program, framtidens AI-lösningar kommer att påverka oss alla och då är inkludering grundläggande för att göra dem tillgängliga för alla, säger Jonna Hillblom, WAI Sweden Ambassador

Women in AI (WAI), en global ideell organisation, arbetar aktivt för att adressera den pågående utmaningen med att uppnå jämställdhet och mångfald inom AI-sektorn. Genom att arrangera nätverksträffar, utbildningsevenemang och program för sina medlemmar, genomföra forskning och samarbeten med både storföretag och startups strävar WAI efter att skapa en opartisk och rättvis framtid inom AI.

Kort info:
Women in AI:s nätverksträff äger rum den 6:e december 2023 hos Hyperight i Stockholm. 

Läs mer om Nackademins yrkeshögskoleutbildning inom AI här:
Pythonutvecklare inom AI: https://nackademin.se/utbildningar/pythonutvecklare-inom-ai/

Ansökan öppnar 12 januari 2024. 

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär