HemViktoria tog nästa steg i sin karriär med kursen Miljöcertifiering och hållbart byggande!
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Viktoria ville fördjupa sin kompetens inom miljöfrågor och certifieringar.

Kursen hade precis den utbildningsomfattning jag sökt efter en längre tid och verkade ha ett upplägg där möjligheten fanns att kunna balansera studier samtidigt med jobb.

 

Viktoria är utbildad byggingenjör och har sedan sin examen jobbat som både projektledare och stöd till övriga kollegor i miljörelaterade projektfrågor.

Viktoria Dorscheidt läste Yh-kursen Miljöcertifiering och hållbart byggande

Viktoria visste att hon ville läsa en kort och intressant kurs som gick att balansera med sitt jobb. Valet föll på Nackademins YH-utbildning Miljöcertifiering och hållbart byggande som hon läste parallellt med sin anställning. I kursen som är helt på distans, får studenterna lära sig mer om olika typer av miljöcertifieringar, göra LCA-beräkningar och förstå lagar och direktiv kring certifieringar. En kompetens med stor potential i sin fortsatta karriär.

När Viktoria ville göra en up-skill i sin karriär letade hon länge efter en kurs som gick att balansera med sitt jobb. Efter att ha kommit i kontakt med miljöfrågor och certifieringar både i sina tidigare studier och i sitt nuvarande jobb visste hon att det var miljöcertifieringar hon ville fördjupa sig i.
Valet föll på Nackademins kurs Miljöcertifiering och hållbart byggande, där du lär dig tolka och tillämpa lagar och direktiv kring certifieringar och även hur gör LCA-beräkningar. Kursen uppfyllde alla hennes krav.

-Jag har sett denna kurs som en bred grundläggande kompetens för att få en bättre förståelse för miljöcertifieringar och hållbarhet som jag hoppas kunna applicera i mina framtida arbetsuppgifter. Kursen har verkligen levt upp till detta!

Victoria gick kursen på 25 procent under 16 veckor och kombinerade detta med sitt jobb som projektledare och hade lite kunskap med sig sedan innan från miljöfrågor.
Att få en djupare förståelse inom miljöfrågor tror Victoria gynnar samtliga parter i ett projekt, där man med kunskapen kan bidra med stöttning till andra på bästa sätt för att nå projektets satta mål. Miljöområdet inom byggbranschen är något som enbart kommer att öka de kommande åren där en förståelse för vad certifieringarna innebär kommer krävas på olika nivåer.

Att kompetensutvecklas är en viktig förutsättning för sin personliga utveckling.

-Att ha en vilja till att utvecklas och se kunskap som ett verktyg är en viktig förutsättning och något som man alltid kommer ha nytta av även om det kanske inte alltid visar sig direkt i början säger Viktoria. Ens personliga utveckling, i detta fall med studier och senare arbetsliv, kommer leda till att man får en självsäkerhet och trygghet i de arbetsmoment man senare kommer ansvara för och jag vill tro att det leder till att man kommer trivas och hantera ens framtida roll och utmaningar på ett bättre sätt.

Att upplägget med egenstudier och förinspelade genomgångar gjorde det lätt att hänga med.

Det bästa med kurser säger Viktoria var att upplägget för egenstudier och genomgångar var flexibelt planerade.
-Hade man vid föreläsningen något förhinder kunde man lätt ta igen detta genom inspelningar. Det egna arbetet som utfördes i grupp anpassades efter önskemålen om när på dagen man själv hade denna möjlighet vilket var uppskattat av många.

 Viktorias tips till dig som planerar att kompetensutvecklas.

-Man måste vilja avsätta sin tid för att vara närvarande under kurstillfället och se nyttan med investera i sig själv. I och med att det är på distans behöver man ha självdisciplin och en studieteknik som fungerar för denna typ av studier. Vid omotiverade dagar, oavsett vilken kurs man läser, hjälper det att ha satt ett mål med varför man valt att läsa kursen så man har något att kunna jobba mot.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär