HemVet du det här om VA-projektörens arbete?
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Vet du det här om VA-projektörens arbete?

Rent vatten är ingen självklarhet och VA-projektörens arbete spelar en avgörande roll för att förse samhället med just det. Vi har listat fem frågor och problem som VA-projektörens arbete berör. 

1. Dagvattennätet förhindrar översvämningar
I takt med att städer växer och samhället påverkas av klimatförändringarna ökar översvämningar och förorenat grundvatten. Dagvattennätets funktion blir därför allt viktigare då det leder bort vatten från vägar och hustak för att undvika översvämningar. Inom en snar framtid behöver därför flera hundratusen enskilda avlopp utanför städerna åtgärdas.

2. Trycksatta vattenledningar förser hela samhället med dricksvatten.
Det är genom VA-projekt som vi kan bygga trycksatta vattenledningar som transporterar vattnet från vattenverket ut till alla enskilda byggnader.

3. Varje dygn producerar Stockholm Vatten och Avfall hundratusentals kubikmeter dricksvatten
Stockholm vatten och avfall producerar dricksvatten till över 1 miljon människor i Stockholmsområdet, vilket motsvarar att fylla Globen fyra gånger på en vecka. (Stockholm Vatten och Avfall)

4. I Sverige finns det ett par tusen reningsverk
Det finns totalt över 100 000 km avloppsrör vilket motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn.

5. VA-projektörens arbete är avgörande för hela samhället
Rent vatten är ingen självklarhet och ett fungerande avloppssystem har exempelvis som uppgift att leda bort och rena avloppsvattnet på ett miljömässigt, hygieniskt och effektivt sätt.

Tycker du att det låter spännande att arbeta med något som berör frågor som detta och som är avgörande för vår hälsa och miljö? Då kanske utbildningen VA-projektör på 1,5 år är något för dig!

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär