HemVad gör en energiingenjör?
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Vad gör en energiingenjör?

En energiingenjör jobbar med att hitta och föreslå nya energibesparande åtgärder som leder till energioptimering inom olika verksamheter. Som energiingenjör har du goda möjligheter att jobba inom såväl bygg- som energibranschen. Vi har intervjuat Johan Svensson från Peab som är ämnesansvarig för säkerställande av energikrav i byggnader. Johan är en av de medverkande personerna från arbetslivet som varit med i framtagandet av Nackademins utbildning Energiingenjör och i intervjun berättar han om yrkesrollen utifrån ett byggperspektiv.

Hej Johan! Berätta lite om dig själv och din roll på Peab.

På Peab är jag ämnesansvarig för säkerställande av energikrav i byggnader. Min tjänst är både strategisk och operativ. Strategiskt arbetar jag med arbetssätt, processer och produktutveckling kopplat till energikrav. Operativt arbetar jag i projekt med energiberäkningar och samordning vilket ger en otroligt bra erfarenhetsåterkoppling till produktutveckling.

Du har varit med i framtagningen av Nackademins utbildning Energiingenjör. Kan du berätta lite mer vad en energiingenjör gör?

För en energiingenjör i byggbranschen handlar vardagen mycket om BBR, kundkrav och effektivisering. För nybyggnation handlar det mycket om beräkningar och framtagande av tekniska lösningar för att uppnå ställda krav. För det befintliga byggnadsbeståndet så handlar det mer om utredningar och energieffektivisering.

Energiingenjörernas uppgift är att se byggnaden som ett system och inte bara titta på enskilda komponenter. Förståelsen för klimatskal och tekniska installationer.

Energiingenjörernas uppgift är att se byggnaden som ett system och inte bara titta på enskilda komponenter. Förståelsen för klimatskal och tekniska installationer.

Vilka typer av projekt kan man som energiingenjör jobba med?

Byggnader inom nyproduktion och det befintliga beståndet. Det finns redan många byggnader och samtidigt som det färdigställs rätt många per år som kräver olika typer av insatser.

Hur ser kompetensbehovet ut av energiingenjörer de kommande åren?

Det finns ett stort behov av ingenjörer som kan jobba både generellt och i detalj, som kan se helheten och ibland kan utreda detaljer.

Varför är det viktigt att vi får ut fler utbildade energiingenjörer i arbete?

Energiingenjörer behövs i flera olika led – från nyproduktion till det befintliga beståndet. Kraven blir tuffare och tuffare vilket kräver en större insats per projekt. I förvaltningsskedet finns både lågt hängande frukter och mer krävande insatser att utföra.

Vilka egenskaper anser du är viktiga för att lyckas i rollen som energiingenjör?

Att vara en specialiserad generalist!

Har du något tips till den som funderar på en karriär som energiingenjör?

Studera energiteknik i stort och smått, inte bara inom ett segment som byggnader utan även t.ex. kraftförsörjning och termodynamik.

Blev du nyfiken på en karriär som energiingenjör? Läs mer om den tvååriga utbildningen till energiingenjör!

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär