HemIT-utbildningarNetwork and IT Security - Onlineutbildning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Online 2 år

Nätverks- och IT-säkerhet – Online

Utbilda dig till Nätverks- och IT-säkerhetstekniker online

Utbildningsstart:
12 mars 2024
13 aug 2024
15 okt 2024
Ansökan stänger:
löpande antagning
Utbildningsnivå:
Higher Professional Degree
Studielängd:
2 år heltid alt 4 år deltid
Studietakt:
100% alt 50%
Plats:
Online
Antagningskrav:
Grundläggande gymnasiekompetens eller relevant yrkeserfarenhet
Pris:
42 000 kr per termin heltid
21 000 kr per termin deltid
Betalning:
Det går att ansöka studiestöd hos CSN för studieavgiften inkl. merkostnadslån
Faktura skickas ut först 14 dagar efter utbildningsstart
Intresseanmälan  

Överblick

Nackademin + Noroff

Innehåll

Antagningskrav

CSN & betalning

Det råder idag ett akut behov av kompetens inom IT-säkerhet vilket ger enorma jobbmöjligheter framåt. Nätverk och IT-säkerhet är en praktisk IT-utbildning som lär dig arbeta proaktivt mot hacking och cyberbrott.

Utbildningen

Cyberattacker är ett verkligt hot mot samhället och näringslivet. Förlust eller stöld av känslig information kan leda till katastrofala konsekvenser för företag och organisationer. Till exempel kan läckor av interna dokument med marknadsförings- eller produktionsplaner försvaga företagets konkurrensfördel på marknaden. I värsta fall kan sådana incidenter leda till stora ekonomiska förluster, skada företagets rykte och försvaga det förtroende som deras kunder har för dem.

Samhällets ökande beroende av digital teknik gör att kompetens inom nätverk och IT-säkerhet efterfrågas allt mer. Denna typ av expertis kommer att vara avgörande för företag för att förhindra framtida cyberattacker och de konsekvenser det skulle innebära att bli attackerad.

Utbildningens mål

Centralt för allt säkerhetsarbete ligger i riskbedömning och sårbarhetsanalys. Företag anlitar experter för att förebygga och skydda mot digitala hot, uppdatera och skydda sina nätverkssystem. Säkerhetsanställd med rätt kunskap och expertis kommer att kunna utvärdera och bestämma vilka åtgärder som måste vidtas för att säkra företaget. Förfaranden för att säkra bevis kommer att hanteras korrekt, vilket kan leda till åtal, åtal och fällande dom.

I säkerhetssammanhang är det viktigt att ha en förståelse för hur program byggs upp och hur trafik i ett nätverk kan övervakas. Många säkerhetsverktyg, hackerverktyg och skadlig kod används i branschen. En god förståelse för programmeringsdisciplinen och åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst är viktigt i arbetet med IT-säkerhet. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas till en oberoende systemadministratör, utveckla egna program och kunna göra en utredning.

Utbildningen kommer att utmana dig med verkliga, praktiska och relevanta uppgifter som ger en god inblick i de utmaningar och frågeställningar du kan förvänta dig att arbeta med. Stor vikt läggs vid praktisk färdighetsbehärskning. Teori följs av relevant praktiskt arbete. Undervisningen kombinerar föreläsningar, videolektioner och demonstrationer.

Det första studieåret kommer du att få en förståelse i datorstruktur, beteende och prestandaoptimering. Du lär dig metoder och för att skräddarsy tekniska nätverkslösningar.

Det andra studieåret fokuserar på alla aspekter av säkerhet. Du får lära dig hur du följer lagstiftningen och hur förebyggande säkerhet drivs genom säkerhetsrutiner och riskbedömningar. Fokus ligger på verktyg som kan användas för att samla information om nätverk och system.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som säkerhetsanställd, IT-säkerhetskonsult eller IT-koordinator. Du kan också arbeta som säkerhetsrådgivare eller konsult i en rådgivningsbyrå inom IT-säkerhet, kommunikation och drift.

Ansvaret kan variera mellan stora och små företag. I mindre företag kan du få mer ansvar och mer omfattande uppgifter. Det kan vara allt från installation, drift och optimering av servrar och klienter, till vidareutveckling av företagets ICT-system. Dessutom kan du ge vägledning, stöd och råd om IT-säkerhet.

Plugga online

Onlineutbildningen består av förinspelade lektioner vilket är till stor fördel för de studenter som vill kombinera studier med jobb eller som helt enkelt fritt vill kunna styra över sin vardag. Som online student har du tillgång till ett digitalt klassrum där du får en bra överblick över vardagen som student, där hittar du allt läromedel och lektionsmaterial samt uppgifter. I detta digitala klassrum kan du även enkelt kommunicera med dina klasskamrater och lärare i det forum som finns uppsatt för just den utbildningen du går.

Undervisningen sker på engelska, därför krävs det alltså att den studerande har god kunskap och förståelse i det engelska språket för att kunna klara utbildningen.

Sverige behöver IT och IT behöver dig!

Nästa år beräknas det saknas över 70 000 kvalificerade medarbetare inom IT i Sverige. Trots den stora efterfrågan av IT-kompetens så finns det inte tillräckligt med utbildningsplatser inom Yrkeshögskolor och Universitet för att täcka behovet. Nu ska vi se till att lösa det så att du och fler har möjligheten att enkelt studera IT.

Utbildningar inom IT

De utbildningar som inkluderas i Nackademins utbud av IT-utbildningar är de med störst efterfrågan på den svenska IT-marknaden. Vi erbjuder både längre online-utbildningar på ett till två år för dig som vill in i IT-branschen samt kortare tio-veckors intensivkurser inom IT (hittar du här) för dig som behöver förstärka eller bredda din kompetens.

Nackademin & Noroff

Nackademin stärker sin position på den svenska utbildningsmarknaden genom ett spännande partnerskap med Noroff School of Technology and Digital Media. Genom detta partnerskap skapas en möjlighet där fler svenska studenter kan utbilda sig inom IT och kommunikation via Nackademin hos Norges största online-utbildare Noroff. Detta samarbete representerar även ett viktigt steg i riktning mot den gemensamma visionen om att säkerställa kompetensförsörjning för näringslivets olika branscher.

Det bästa av båda världar

För att säkerställa en träffsäker kompetensförsörjning i enlighet med dagens och morgondagens behov har Nackademin noggrant valt ut åtta fagskoleutbildningar från Noroff att erbjuda svenska studenter online. Beslutet om vilka utbildningar som erbjuds grundar sig i Nackademins nära samarbete med det svenska näringslivet och dess strävan att vara en central aktör i att möta arbetsmarknadens behov och efterfrågan på kompetens.

Genom att kombinera Nackademins starka kopplingar till näringslivet med Noroffs erkända utbildningar inom IT, teknik och kommunikation, erbjuder detta partnerskap det bästa av båda världar för studenterna där de kan vara trygga med att de utbildningar som erbjuds via Nackademin leder till goda jobbmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

Noroff student via Nackademin

En online-utbildning hos Noroff är ett bra val för de som önskar flexibilitet och frihet under sin studietid. Det digitala innehållet ger studenterna möjlighet att styra över sin egna vardag där man kan studera när och vart man vill. Alla utbildningar är CSN-berättigade med totalt fyra starter per år som kan läsas på hel- eller halvfart, perfekt för studenter som vill kombinera studier med arbete eller annat kul!

Online-utbildningarna är generellt sett kortare än de traditionella yrkeshögskoleutbildningarna, och en av orsakerna till detta är att de är helt distansbaserade och inte inkluderar några praktikperioder. Nackademin och Noroff är medvetna om vikten av att knyta kontakter med branschen innan examen, därför ges online-studenter den exklusiva möjligheten att delta på Nackademins branschdagar för att göra just detta. Branschdagarna arrangeras två gånger per år och utgör en unik mötesplats där studenter och företag inom branschen samlas för att knyta kontakter och nätverka.

Nackademin vid studentens sida från ansökan till examen

Nackademin har tagit fram ett dedikerat team som står vid studenternas sida genom hela utbildningsresan, från ansökan till examen. Detta team finns till hands för att besvara alla frågor som kan dyka upp under ansökan och studietiden hos Noroff. Efter examen erbjuds Noroff-studenter via Nackademin möjligheten att ansluta sig till Nackademins alumninätverk. Genom att vara en del av alumni-nätverket får de bland annat ta del av nyhetsbrev med inbjudan till spännande seminarier, kurser, event, till och med lediga konsultjobb.

Kurser första läsåret:

 • Grundkunskap inom IT
 • Operativsystem och filsystem
 • Nätverksinfrastruktur
 • Linux
 • Microsoft Server-teknik
 • Grunderna för molnbaserad databehandling
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • Examensprojekt 1

Kurser under andra läsåret:

 • Säkerhet och lagen
 • CyberOps
 • Säkerhet i molnet
 • Programmering
 • Databaser
 • Etisk hacking
 • Datorteknisk undersökning
 • Examensarbete

Efter utbildningen har du kunskap att:

 • kunskap om professionella begrepp och teoretiska modeller som används vid drift, administration och säkerhet av IKT-system.
 • Kunskap om de olika momenten och rollerna i ett projekt samt en god förståelse för viktiga begrepp inom informationssäkerhet.
 • kunskap om interaktionen mellan olika enheter, operativsystem, filsystem, processer och åtkomstkontroller.
 • kunskap om och insikt i relevanta regelverk, säkerhetsmodeller och riktlinjer inom datornätverk och systemadministration.
 • kunskap om IKT-säkerhet och förstår behovet av säkra och stabila datanät och system som skyddar dataintegritet, konfidentialitet och tillgänglighet.
 • kunskap om yrkesuppdatering genom praktiska övningar och källsökningar via böcker, artiklar, tidskrifter, Internet och andra informationskällor.
 • kunskap om IKT-branschens historia och mångfald, och vet dess plats på dagens arbetsmarknad.
 • bedöma sitt eget arbete i förhållande till IKT-branschens krav på kvalitet samt införda lagar och riktlinjer relaterade till IKT-säkerhet.
 • insikt i egna möjligheter till praktisk och teoretisk utveckling genom deltagande i seminarier, konferenser, vidareutbildning och kurser i relevanta ämnen.
 • tillämpa professionell kunskap för att konfigurera olika operativsystem.
 • tillämpa professionell kunskap för att implementera och hantera olika enheter i ett datornätverk med tanke på säkerhet.
 • använda olika Windows- och Linux-baserade verktyg för att skapa och hantera gemensamma tjänster i en IKT-miljö och samla in information i avsikt att förstå angripares potentiella metoder och förhindra attacker.
 • hitta information och ämnen via böcker och internettjänster som bloggar, forum och wikis.
 • identifiera potentiella säkerhetsrisker och föreslå möjliga lösningar.
 • Felsöka datornätverk och enheter och identifiera behovet av åtgärder och säkerhetslösningar.
 • skriva rapporter som beskriver yrkesval, reflektera över gjorda val och hänvisa till relevant information och ämneskällor som används.
 • förståelse för etiska principer som är nödvändiga inom IKT-industrin.
 • den etiska inställning som är nödvändig inom IKT-branschen på grund av tillgången till information som följer med ansvar i yrket.
 • utföra arbete med installation av Windows- och Linux-baserade system och tjänster enligt kundens specifikationer.
 • utvärdera vilka lösningar som bäst möter olika målgruppers behov.
 • bygga relationer med sina kamrater, även inom de olika disciplinerna inom IKT – såsom säkerhet, nätverk, mjukvaruleverantörer och hårdvarutillverkare, förutom kunder.
 • planera och utföra IKT-säkerhetsrelaterade uppgifter både på egen hand och i team.
 • samarbeta kring olika lösningar och diskutera god praxis i linje med krav på integritet, konfidentialitet och tillgänglighet.
 • utveckla arbetssätt och skissera olika tjänster och lösningar enligt relevanta specifikationer.
 • bidra till organisationsutveckling avseende bland annat säkerhetsrutiner, riktlinjer och IKT-relaterad lagstiftning.

För att bli antagen till denna utbildning måste du uppfylla kraven för en av följande antagningskategorierna: Studiekompetens eller reell kompetens.

Studiekompetens:
– Betygskraven för dig med svenska betyg finner du nedan.

Reell kompetens:
– Vid ansökan med reell kompetens görs en samlad individuell bedömning av den sökande. För att söka med reell kompetens måste den sökande ha fyllt/fylla 23 år det år utbildningen startar. Noroff kommer att bland annat kolla på:

 • Betyg från gymnasiet och/eller andra utbildningar
 • CV
 • Arbetsintyg
 • Personligt motiveringsbrev på engelska vid ansökan med reell kompetens.

Utbildningen genomförs på Engelska och du behöver därför ha god kunskap och förståelse i det engelska språket.

Betygskrav för dig med svenska betyg:

Examensbevis Högskoleförberedande examen
Du måste ha examensbevis med 2500 gymnasiepoäng med betyget E eller högre i minst
2250 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg E eller högre i följande ämnen:
– svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
– engelska 5 och 6
– historia 1b
– samhällskunskap 1b
– matematik 1a eller 1b eller 1c och matematik 2a eller 2b eller 2c
– naturkunskap 1b (eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi)

Examensbevis yrkesexamen
Du måste ha exsamensbevis med 2500 gymnasiepoäng med betyg E eller högre i minst 2250
gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg E eller högre i följande ämnen:
– svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
– engelska 5 och 6
– historia 1a1 och 1a2 eller historia 1b
– samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap 1b
– matematik 1a eller 1b eller 1c och matematik 2a eller 2b eller 2c
– naturkunskap 1a1 och 1a2 eller naturkunskap 1b
– eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi
– eller naturkunskap 1a1 och 1 av ämnena kemi, fysik, biologi
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

2003 till 2013 – Slutbetyg från gymnasieskolan
Du måste ha slutbetyg med 2500 gymnasiepoäng med betyg Godkänt eller högre i minst
2250 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg Godkänt eller högre i följande ämnen:
– svenska A och B eller svenska som andra språk A och B
– engelska A
– matematik A och B
– samhällskunskap A
– historia A
– naturkunskap A (eller 2 av ämena kemi, fysik, biologi)
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

1997 till 2002 – Slutbetyg från gymnasieskolan
Du måste ha slutbetyg med 2150 gymnasiepoäng med betyg Godkänt eller högre i minst
1935 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg Godkänt eller högre i följande ämnen:
– svenska A och B eller svenska som andra språk A och B
– engelska A
– matematik A och B
– samhällskunskap A
– historia A
– naturkunskap A (eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi)
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

Till och med 1996 – Avgångsbetyg från gymnasieskolan (Linjegymnasiet)
Du måste ha fullständigt Avgångsbetyg från ett 3-årigt program från en av följande linjer:
– humanistisk linje
– samhällsvetenskaplig linje
– naturvetenskaplig linje
– ekonomisk linje
– teknisk linje.
Avgångsbetyg från 2-åriga linjer ger inte generell studiekompetens.

Reducerat program
Slutbetyg med reducerat program utfärdat efter 1 januari 2010 ger inte generell
studiekompetens.

Högskoleprovet
Högskoleprovet kan inte användas.

Universitetsexamen som ger generell studiekompetens
Sökande som har gymnasiexamen som inte ger generell studiekompetens i Norge, men som
har fullföljt en universitetsexamen uppnår generell studiekompetens. Det kan till exempel
vara sökande som har slutbetyg från gymnasiet utan matematik B eller sökande med
yrkesexamen.

Är du osäker på om du uppfyller antagningskraven?
Kontakta oss på noroff@nackademin.se

CSN och finansiering

Studieavgiften är 42 000 kr per termin vid helfartsstudier. Om du väljer att plugga på halvfart så är studieavgiften 21 000 kr per termin.

Utbildningen är studiemedelsberättigande. Du kan alltså få bidrag och/eller lån av CSN för att gå denna utbildning. Du kan dessutom ansöka om merkostnadslån från CSN för studieavgiften då undervisningen bedrivs av vår norska partnerskola Noroff, vilket gör att utbildningen räknas som utlandsstudier. I dagsläget är det inte möjligt för utlandsstudenter att ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN, du kan läsa mer om omställningsstudiestödet här.

För dem som inte kan söka studiemedel via CSN erbjuder vi, i samarbete med Human Finans, möjligheten att låna på kredit till studieavgiften. Human Finans erbjuder bland annat delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Betalning & villkor

Kontrakt och ansvar

Studierna vid Noroff regleras av studieavtalet, som ska läsas igenom innan man accepterar en studieplats. Programbeskrivningen och Noroffs regelverk är integrerade delar av detta kontrakt. Noroffs ansvar är att tillhandahålla utbildning enligt program- och kursbeskrivningar. Om förändringar behöver göras kommer studenterna att informeras.

Under sin studietid måste studenten följa information, föreskrifter och riktlinjer som tillhandahålls av Noroff. Studenter måste därför kontrollera både sin studentmail och personliga mail regelbundet för att hålla sig informerade.

Betalning

Studenter måste betala studieavgifter enligt programbeskrivningar och priser som anges på webbsidan. Acceptans av studieplats inkluderar acceptans av avgifter. 

Studieavgiften faktureras i början av varje ny termin med betalning senast den 15:e i följande månad. Se nedan för viktiga datum:

 Studiestart   Fakturadatum  Förfallodatum
 Augusti   31 Augusti  15 September
 Oktober   31 Oktober  15 November
 Januari   31 Januari  15 Februari
 Mars  31 Mars  15 April

 

Uppsägning och studieavbrott

Uppsägning av studieavtalet ska skriftligen meddelas till studieadministrationen på Noroff inom nedanstående tidsfrister. Uppsägning efter dessa datum kommer att leda till att studenten måste betala hela terminsavgiften för terminen.

 Studiestart   Datum för uppsägning
 Nya Studenter
 Datum för uppsägning
 Återkommande Studener
 Augusti   31 Augusti  31 Juli
 Oktober   31 Oktober  30 September
 Januari   31 Januari  31 Januari
 Mars   31 Mars  28 Februari

 

Lyssna på vår senaste Livestream!

Utbildarna Janrik Oberholzer och Justine Moodley berätta om utbildningen och vad du kommer att lära dig under din studietid.

Antagningen

FAQ – svar på de vanligaste frågorna

Har du fler frågor gällande följande:
Din ansökan, behörighetskrav, utbildningsinnehåll. Vänligen kontakta antagningen för Distansutbildningar för flexibla starter: noroff@nackademin.se

For info in English please contact: noroff@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Online 2 år

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär