HemIT-utbildningarNetwork and IT Security - Onlineutbildning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Distans 2

Nätverks- och IT-säkerhet – Online

Utbilda dig till Nätverks- och IT-säkerhetstekniker online

Utbildningsstart:
17 okt 2023
9 jan 2024
12 mars 2024
Ansökan stänger:
löpande antagning
Utbildningsnivå:
Higher Professional Degree
Studielängd:
2 år heltid alt 4 år deltid
Studietakt:
100% alt 50%
Plats:
Online
Antagningskrav:
Grundläggande gymnasiekompetens eller relevant yrkeserfarenhet
Pris:
42 000 kr per termin heltid
21 000 kr per termin deltid
Betalning:
Det går att ansöka studiestöd hos CSN för studieavgiften inkl. merkostnadslån
Faktura skickas ut först 14 dagar efter utbildningsstart

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Det råder idag ett akut behov av kompetens inom IT-säkerhet vilket ger enorma jobbmöjligheter framåt. Nätverk och IT-säkerhet är en praktisk IT-utbildning som lär dig arbeta proaktivt mot hacking och cyberbrott.

Utbildningen

Cyberattacker är ett verkligt hot mot samhället och näringslivet. Förlust eller stöld av känslig information kan leda till katastrofala konsekvenser för företag och organisationer. Till exempel kan läckor av interna dokument med marknadsförings- eller produktionsplaner försvaga företagets konkurrensfördel på marknaden. I värsta fall kan sådana incidenter leda till stora ekonomiska förluster, skada företagets rykte och försvaga det förtroende som deras kunder har för dem.

Samhällets ökande beroende av digital teknik gör att kompetens inom nätverk och IT-säkerhet efterfrågas allt mer. Denna typ av expertis kommer att vara avgörande för företag för att förhindra framtida cyberattacker och de konsekvenser det skulle innebära att bli attackerad.

Utbildningens mål

Centralt för allt säkerhetsarbete ligger i riskbedömning och sårbarhetsanalys. Företag anlitar experter för att förebygga och skydda mot digitala hot, uppdatera och skydda sina nätverkssystem. Säkerhetsanställd med rätt kunskap och expertis kommer att kunna utvärdera och bestämma vilka åtgärder som måste vidtas för att säkra företaget. Förfaranden för att säkra bevis kommer att hanteras korrekt, vilket kan leda till åtal, åtal och fällande dom.

I säkerhetssammanhang är det viktigt att ha en förståelse för hur program byggs upp och hur trafik i ett nätverk kan övervakas. Många säkerhetsverktyg, hackerverktyg och skadlig kod används i branschen. En god förståelse för programmeringsdisciplinen och åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst är viktigt i arbetet med IT-säkerhet. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas till en oberoende systemadministratör, utveckla egna program och kunna göra en utredning.

Utbildningen kommer att utmana dig med verkliga, praktiska och relevanta uppgifter som ger en god inblick i de utmaningar och frågeställningar du kan förvänta dig att arbeta med. Stor vikt läggs vid praktisk färdighetsbehärskning. Teori följs av relevant praktiskt arbete. Undervisningen kombinerar föreläsningar, videolektioner och demonstrationer.

Det första studieåret kommer du att få en förståelse i datorstruktur, beteende och prestandaoptimering. Du lär dig metoder och för att skräddarsy tekniska nätverkslösningar.

Det andra studieåret fokuserar på alla aspekter av säkerhet. Du får lära dig hur du följer lagstiftningen och hur förebyggande säkerhet drivs genom säkerhetsrutiner och riskbedömningar. Fokus ligger på verktyg som kan användas för att samla information om nätverk och system.

Plugga online

Utbildningen är online och undervisningen sker på engelska. Det krävs alltså att den studerande har god kunskap och förståelse i det engelska språket för att kunna klara utbildningen.

Lektionerna är förinspelade vilket är till stor fördel för de studenter som vill kombinera studier med jobb eller som helt enkelt fritt vill kunna styra över sin vardag. Som online student har du tillgång till ett digitalt klassrum där du får en bra överblick över vardagen som student, där hittar du allt läromedel och lektionsmaterial samt uppgifter. I detta digitala klassrum kan du även enkelt kommunicera med dina klasskamrater och lärare i det forum som finns uppsatt för just den utbildningen du går.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som säkerhetsanställd, IT-säkerhetskonsult eller IT-koordinator. Du kan också arbeta som säkerhetsrådgivare eller konsult i en rådgivningsbyrå inom IT-säkerhet, kommunikation och drift.

Ansvaret kan variera mellan stora och små företag. I mindre företag kan du få mer ansvar och mer omfattande uppgifter. Det kan vara allt från installation, drift och optimering av servrar och klienter, till vidareutveckling av företagets ICT-system. Dessutom kan du ge vägledning, stöd och råd om IT-säkerhet.

Sverige behöver IT och IT behöver dig!

Nästa år beräknas det saknas över 70 000 kvalificerade medarbetare inom IT i Sverige. Trots den stora efterfrågan av IT-kompetens så finns det inte tillräckligt med utbildningsplatser inom Yrkeshögskolor och Universitet för att täcka behovet. Nu ska vi se till att lösa det så att du och fler har möjligheten att enkelt studera IT.

Utbildningar med flexibla starter inom IT finns nu online!

Vi på Nackademin har teamat ihop oss med Norges största utbildare inom online-utbildningar, Noroff. Tillsammans kan vi nu erbjuda CSN-berättigade utbildningar med flera starter per år. Är du sugen på att byta karriär? Det kan du nu snabbt göra genom våra nya online-utbildningar och bäst av allt är att du har flera terminsstarter att välja på – allt för att det ska passa dig och din livsstil.

De utbildningar som inkluderas är de med störst efterfrågan på den svenska IT-marknaden. Vi erbjuder både längre online-utbildningar på ett till två år för dig som vill in i IT-branschen samt kortare tio-veckors intensivkurser inom IT (hittar du här)  för dig som behöver förstärka eller bredda din kompetens. Utbildningarna kan genomföras som hel- eller halvtidsstudier och genomförs digitalt och på engelska.

Du blir antagen direkt via grundläggande behörighet och alla utbildningar har en studieavgift.

CSN och finansiering

Studieavgiften är 42 000 kr per termin och betalas enligt förfallodatum på fakturan som skickas ut ca 2 veckor efter utbildningsstart.

Utbildningen är studiemedelsberättigande. Du kan alltså få bidrag och/eller lån av CSN för att gå denna utbildning. Du kan dessutom ansöka om merkostnadslån från CSN för studieavgiften då undervisningen bedrivs av den norska delen av företaget (Noroff) vilket gör att utbildningen räknas som utlandsstudier.

För dem som inte kan söka studiemedel via CSN erbjuder vi, i samarbete med Human Finans, möjligheten att låna på kredit till studieavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Onlineutbildningar inom IT och kommunikation med flexibla starter

För att bli antagen till denna ubildning behöver du passa in på en av antagningskategorierna som finns: Studiekompetens eller reell kompetens.

 • Studiekompetens:
  – Betygskraven för dig med svenska betyg finner du nedan.
 • Reell kompetens:
  – Vid ansökan med reell kompetens görs en samlad individuell bedömning av den sökande. För att söka med reell kompetens måste den sökande ha fyllt/fylla 23 år det år utbildningen startar. 

Utbildningen genomförs på Engelska och du behöver därför ha god kunskap och förståelse i det engelska språket.

Betygskrav för dig med svenska betyg:

Examensbevis Högskoleförberedande examen
Du måste ha exsamensbevis med 2500 gymnasiepoäng med betyget E eller högre i minst
2250 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg E eller högre i följande ämnen:
– svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
– engelska 5 och 6
– historia 1b
– samhällskunskap 1b
– matematik 1a eller 1b eller 1c och matematik 2a eller 2b eller 2c
– naturkunskap 1b (eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi)

Examensbevis yrkesexamen
Du måste ha exsamensbevis med 2500 gymnasiepoäng med betyg E eller högre i minst 2250
gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg E eller högre i följande ämnen:
– svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
– engelska 5 och 6
– historia 1a1 och 1a2 eller historia 1b
– samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap 1b
– matematik 1a eller 1b eller 1c och matematik 2a eller 2b eller 2c
– naturkunskap 1a1 och 1a2 eller naturkunskap 1b
– eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi
– eller naturkunskap 1a1 och 1 av ämnena kemi, fysik, biologi
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

2003 till 2013 – Slutbetyg från gymnasieskolan
Du måste ha slutbetyg med 2500 gymnasiepoäng med betyg Godkänt eller högre i minst
2250 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg Godkänt eller högre i följande ämnen:
– svenska A och B eller svenska som andra språk A och B
– engelska A
– matematik A och B
– samhällskunskap A
– historia A
– naturkunskap A (eller 2 av ämena kemi, fysik, biologi)
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

1997 till 2002 – Slutbetyg från gymnasieskolan
Du måste ha slutbetyg med 2150 gymnasiepoäng med betyg Godkänt eller högre i minst
1935 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg Godkänt eller högre i följande ämnen:
– svenska A och B eller svenska som andra språk A och B
– engelska A
– matematik A och B
– samhällskunskap A
– historia A
– naturkunskap A (eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi)
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

Till och med 1996 – Avgångsbetyg från gymnasieskolan (Linjegymnasiet)
Du måste ha fullständigt Avgångsbetyg från ett 3-årigt program från en av följande linjer:
– humanistisk linje
– samhällsvetenskaplig linje
– naturvetenskaplig linje
– ekonomisk linje
– teknisk linje.
Avgångsbetyg från 2-åriga linjer ger inte generell studiekompetens.

Reducerat program
Slutbetyg med reducerat program utfärdat efter 1 januari 2010 ger inte generell
studiekompetens.

Högskoleprovet
Högskoleprovet kan inte användas.

Universitetsexamen som ger generell studiekompetens
Sökande som har gymnasiexamen som inte ger generell studiekompetens i Norge, men som
har fullföljt en universitetsexamen uppnår generell studiekompetens. Det kan till exempel
vara sökande som har slutbetyg från gymnasiet utan matematik B eller sökande med
yrkesexamen.

Är du osäker på om du uppfyller antagningskraven?
Kontakta oss på foretag@nackademin.se

Kurser första läsåret:

 • Grundkunskap inom IT
 • Operativsystem och filsystem
 • Nätverksinfrastruktur
 • Linux
 • Microsoft Server-teknik
 • Grunderna för molnbaserad databehandling
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • Examensprojekt 1

Kurser under andra läsåret:

 • Säkerhet och lagen
 • CyberOps
 • Säkerhet i molnet
 • Programmering
 • Databaser
 • Etisk hacking
 • Datorteknisk undersökning
 • Examensarbete

Efter utbildningen har du kunskap att:

 • kunskap om professionella begrepp och teoretiska modeller som används vid drift, administration och säkerhet av IKT-system.
 • Kunskap om de olika momenten och rollerna i ett projekt samt en god förståelse för viktiga begrepp inom informationssäkerhet.
 • kunskap om interaktionen mellan olika enheter, operativsystem, filsystem, processer och åtkomstkontroller.
 • kunskap om och insikt i relevanta regelverk, säkerhetsmodeller och riktlinjer inom datornätverk och systemadministration.
 • kunskap om IKT-säkerhet och förstår behovet av säkra och stabila datanät och system som skyddar dataintegritet, konfidentialitet och tillgänglighet.
 • kunskap om yrkesuppdatering genom praktiska övningar och källsökningar via böcker, artiklar, tidskrifter, Internet och andra informationskällor.
 • kunskap om IKT-branschens historia och mångfald, och vet dess plats på dagens arbetsmarknad.
 • bedöma sitt eget arbete i förhållande till IKT-branschens krav på kvalitet samt införda lagar och riktlinjer relaterade till IKT-säkerhet.
 • insikt i egna möjligheter till praktisk och teoretisk utveckling genom deltagande i seminarier, konferenser, vidareutbildning och kurser i relevanta ämnen.
 • tillämpa professionell kunskap för att konfigurera olika operativsystem.
 • tillämpa professionell kunskap för att implementera och hantera olika enheter i ett datornätverk med tanke på säkerhet.
 • använda olika Windows- och Linux-baserade verktyg för att skapa och hantera gemensamma tjänster i en IKT-miljö och samla in information i avsikt att förstå angripares potentiella metoder och förhindra attacker.
 • hitta information och ämnen via böcker och internettjänster som bloggar, forum och wikis.
 • identifiera potentiella säkerhetsrisker och föreslå möjliga lösningar.
 • Felsöka datornätverk och enheter och identifiera behovet av åtgärder och säkerhetslösningar.
 • skriva rapporter som beskriver yrkesval, reflektera över gjorda val och hänvisa till relevant information och ämneskällor som används.
 • förståelse för etiska principer som är nödvändiga inom IKT-industrin.
 • den etiska inställning som är nödvändig inom IKT-branschen på grund av tillgången till information som följer med ansvar i yrket.
 • utföra arbete med installation av Windows- och Linux-baserade system och tjänster enligt kundens specifikationer.
 • utvärdera vilka lösningar som bäst möter olika målgruppers behov.
 • bygga relationer med sina kamrater, även inom de olika disciplinerna inom IKT – såsom säkerhet, nätverk, mjukvaruleverantörer och hårdvarutillverkare, förutom kunder.
 • planera och utföra IKT-säkerhetsrelaterade uppgifter både på egen hand och i team.
 • samarbeta kring olika lösningar och diskutera god praxis i linje med krav på integritet, konfidentialitet och tillgänglighet.
 • utveckla arbetssätt och skissera olika tjänster och lösningar enligt relevanta specifikationer.
 • bidra till organisationsutveckling avseende bland annat säkerhetsrutiner, riktlinjer och IKT-relaterad lagstiftning.

Lyssna på vår senaste Livestream!

Utbildarna Janrik Oberholzer och Justine Moodley berätta om utbildningen och vad du kommer att lära dig under din studietid.

Antagningen

FAQ – svar på de vanligaste frågorna

Har du fler frågor gällande följande:
Din ansökan, behörighetskrav, utbildningsinnehåll. Vänligen kontakta antagningen för Distansutbildningar för flexibla starter: foretag@nackademin.se

For info in English please contact: foretag@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Distans 2

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär