Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans 16 veckor på halvfart 20 YH-poäng

Inkluderande UX-design

Läs den kostnadsfria YH-utbildningen Inkluderande UX-design på distans

Anmälan:
Öppen
Kursstart:
Sen ansökan öppen: februari 2023,  ansökan öppen: mars 2023
Studietakt:
25%
Antal YH-poäng:
20
Plats:
Distans
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet samt 1 års relevant yrkeserfarenhet inom system/program/webbutveckling eller system och applikationsspecialist eller systemförvaltare eller webbadmin/webbredaktion 

YH-utbildningen Inkluderande UX-design passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Inkluderande UX-design

UX har länge varit populärt och är en eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Inkluderande UX-design bygger på UX men där fokus istället ligger på att bygga en hemsida som fokuserar på tillgänglighet snarare än lönsamhet. Allt fler företag har börjat anpassa sina webbsidor för att vara mer inkluderande för alla individer.

Har du eller din organisation tidigare jobbat med traditionell UX där fokus ligger på lönsamhet? Med Inkluderande UX-design lär du dig interagera med användaren ur ett tillgänglighetsperspektiv och får en spetskompetens inom UX. Företag har idag en alltmer utbredd förståelse att användarcentrerad design påverkar hur deras produkter/tjänster tas emot. Det finns idag en enorm efterfråga på UX-designer med inriktning på inkluderande design.   

Du kommer att få bra kännedom om de verktyg som krävs för att uppfylla de nya lagkraven och EU-direktiven som omfattar tillgänglighet i digitala produkter och tjänster inom bland annat offentlig sektor, e-handel och banksektorn. Du kommer även att får en djupare förståelse för hur de kan designa gränssnitt och användarupplevelser som fungerar för användare med olika förutsättningar och hur detta ska kunna interageras med olik teknik. 

 

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • Begreppen tillgänglighet och design för alla. 
 • Lagar och riktlinjer som berör tillgänglighet, exempelvis WCAG, EN 301 549, Webbdirektivet, DOS-lagen och Europeiska Tillgänglighetsdirektivet. 
 • Olika målgruppers behov, bland annat äldre, teknikovana och personer med funktionsnedsättningar.
 • Organisationsstrategier och metoder för att lyckas integrera tillgänglighet i befintliga arbetsprocesser.
 • Hur designprocessen bör anpassas för att inkludera tillgänglighet i exempelvis formgivning, användningstester och user research. 
Kursen ger färdigheter i att…
 • Designa gränssnitt som uppfyller behov bland en stor bredd av användare med varierade förmågor och teknikvana. 
 • Utvärdera gränssnitt med olika automatiska verktyg och tekniska hjälpmedel som 
 • Skärmläsare, förstorning, switchar och ögonstyrning. 
 • Använda verktyg och processer som lägger grunden för tillgängliga och inkluderande produkter. 
Kursen ger kompetens för att…
 • Fatta inkluderande designbeslut samt argumentera för varför tillgänglighet bör prioriteras och bli en del av utvecklingsprocessen. 
 • Leda en organisation genom en förändringsresa där målet är en mer digitalt inkluderande verksamhet. 

Utbildningskoncept

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg i 25% studietakt. De moment som t.ex. grupparbeten kommer att ske kvällstid. Utbildningen består av en kombination av inspelade föreläsningar och webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem närsomhelst under hela utbildningen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

1 års yrkeserfarenhet inom något av områdena:

 • Systemutveckling/Programutveckling/Webbutveckling
 •  System och applikationsspecialist
 • Systemförvaltare
 • Webbadministration/Webbredaktion.

Anmäl dig här

Välj nedan vilken kursstart du vill ansöka till.

Start: v 9 (mars) 2023
Sista ansökningsdag: ansökan stänger när kursen är full – först till kvarn!
Studietakt: 25% Längd: 16.v
Anmäl dig här>>

Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Antagningsbesked skickas ut  innan kursstart.

 

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.
För mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta Emma.Westerlund@nackademin.se.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär