HemIT-utbildningarData analyst - Onlineutbildning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Distans 1 år

Dataanalytiker – Online

Utbilda dig till Dataanalytiker online

Utbildningsstart:
17 okt 2023
9 jan 2024
12 mars 2024
Ansökan stänger:
löpande antagning
Utbildningsnivå:
Professional Degree
Studielängd:
1 år heltid alt 2 år deltid
Studietakt:
100% alt 50%
Plats:
Online
Antagningskrav:
Grundläggande gymnasiekompetens eller relevant yrkeserfarenhet
Pris:
42 000 kr per termin heltid
21 000 kr per termin deltid
Betalning:
Det går att ansöka studiestöd hos CSN för studieavgiften inkl. merkostnadslån
Faktura skickas ut först 14 dagar efter utbildningsstart

Överblick

Kurser som ingår

Antagningskrav

Finansiering

Efterfrågan på dataanalytiker har ökat markant i och med att digitaliseringen går allt snabbare fram. Som Dataanalytiker får du en nyckelroll hos företaget och kan jobba i en rad olika branscher såsom finans, marknadsföring mfl.

Utbildningen

Skickliga dataanalytiker är en av de mest eftertraktade kompetenserna på dagens arbetsmarknad. Dataanalytiker har en dynamisk kompetens, eftersom de både är bra på att arbeta med siffror och dataprogram, samt har en stark visuell och muntlig presentationsförmåga. Många branscher har idag en mycket stor efterfrågan på den här typen av expertis och dataanalytiker behövs inom allt från finans, till medicin, till marknadsföring och sociala medier.

Som dataanalytiker samlar du in, organiserar och tolkar data för att ge praktiska insikter för företaget eller organisationen du arbetar för. Syftet med dataanalys är att svara på specifika frågor som presenterar värdefull information för organisationen. I arbetet som dataanalytiker kommer du att genomföra olika typer av analyser, allt från deskriptiv och diagnostisk analys, som berättar vad som har hänt och varför, till prediktiv och preskriptiv analys, berättar vad som kommer att hända i framtiden och vilka handlingar företaget resp. organisationen bör ta.

Dataanalytiker har en central roll i de flesta företagen. Deras förmåga att vägleda företagsledare att fatta välgrundade beslut med hjälp av relevant och uppdaterad information, baserad på verkliga data, gör dem till ett eftertraktat tillskott till varje ledningsgrupp. Effektiv dataanalys kan isolera flaskhalsar i arbetsflödet, minska driftskostnaderna, lösa övergripande problem och identifiera ineffektiva processer.

Under utbildningen kommer du att få värdefull teoretisk kunskap, praktiska färdigheter och teknisk kompetens. Du kommer att få förstahandsutbildning i grundläggande dataidentifieringsfärdigheter tillsammans med tillhörande teori.

Utbildningens mål

Datavisualisering är ett hett ämne just nu, och handlar om att kunna konvertera rådata till lättbegriplig grafik, för att sedan kunna kommunicera detta till styrelser och VD:ar som kanske inte har den tekniska expertis att förstå rådata och siffror.

Programmet fokuserar på stark teoretisk förståelse av analytiska modeller åtföljd av praktiska implementeringar med branschstandardverktyg, såsom Microsoft Excel, Google Spreadsheets och relaterade teknologier. När grunden är lagd kommer du att förstå hur data samlas in, lagras, organiseras, analyseras, tolkas, visualiseras och rapporteras.

Slutligen kommer kursen att täcka avancerade datalagrings-, analys- och visualiseringsverktyg. Du kommer att introduceras till online molnbaserade databaser, för att berika dina praktiska färdigheter med branschönskade egenskaper.

Yrkesroller efter utbildningen

Inom dataanalys erbjuds en mängd olika möjligheter inom olika branscher och företagsnivåer. De är viktiga tillgångar för alla företag, oavsett om det är stora internationella företag med stor data eller nystartade småföretag med månatliga försäljningssiffror som behöver organiseras och modelleras. Många kandidater kombinerar dataanalys med andra intresseområden som använder sig av data. Detta öppnar dörrar till områden som informationsvetenskap, finansiell rådgivning, operativ ledning, medicin, straffrätt, datateknik och marknadsföring, för att nämna några.

Artiklar & intervjuer

Sverige behöver IT och IT behöver dig!

Nästa år beräknas det saknas över 70 000 kvalificerade medarbetare inom IT i Sverige. Trots den stora efterfrågan av IT-kompetens så finns det inte tillräckligt med utbildningsplatser inom Yrkeshögskolor och Universitet för att täcka behovet. Nu ska vi se till att lösa det så att du och fler har möjligheten att enkelt studera IT.

Noroff student via Nackademin

Vi på Nackademin har teamat ihop oss med Norges största utbildare inom online-utbildningar, Noroff. Tillsammans kan vi nu erbjuda CSN-berättigade utbildningar med flera starter per år. Är du sugen på att byta karriär? Det kan du nu snabbt göra genom våra nya online-utbildningar och bäst av allt är att du har flera terminsstarter att välja på – allt för att det ska passa dig och din livsstil.

De utbildningar som inkluderas är de med störst efterfrågan på den svenska IT-marknaden. Vi erbjuder både längre online-utbildningar på ett till två år för dig som vill in i IT-branschen samt kortare tio-veckors intensivkurser inom IT (hittar du här)  för dig som behöver förstärka eller bredda din kompetens. Utbildningarna kan genomföras som hel- eller halvtidsstudier och genomförs digitalt och på engelska.

Du blir antagen direkt via grundläggande behörighet och alla utbildningar har en studieavgift.

Som student hos Noroff via Nackademin får du ta del av en mängd fördelar. Du får bland annat tillgång till Nackademins exklusiva bransch- och alumninätverk samt de branschträffar Nackademin anordnar två gånger per år. Branschdagarna är en mötesplats där studenter, framtida branschkollegor och potentiella arbetsgivare möts.

Plugga online

Utbildningen är på distans och undervisningen sker på engelska. Det krävs alltså att den studerande har god kunskap och förståelse i det engelska språket för att kunna klara utbildningen.

Lektionerna är förinspelade vilket är till stor fördel för de studenter som vill kombinera studier med jobb eller som helt enkelt fritt vill kunna styra över sin vardag. Som online student har du tillgång till ett digitalt klassrum där du får en bra överblick över vardagen som student, där hittar du allt läromedel och lektionsmaterial samt uppgifter. I detta digitala klassrum kan du även enkelt kommunicera med dina klasskamrater och lärare i det forum som finns uppsatt för just den utbildningen du går.

Kurser:

 • Grundläggande dataanalys
 • Datadrivet beslutsfattande
 • Fundamentals för kalkylblad
 • Statistiska verktyg
 • Terminsprojekt
 • Utvärdering av resultat
 • Datavisualisering
 • Analysrapportering
 • Examensprojekt

Efter utbildningen har du kunskap att:

 • har kunskap om datainsamling, rengöring, organisation och lagring av data som används i en kalkylarksmiljö
 • har kunskap om de processer och verktyg som används för dataanalys
 • har insyn i regelverk, dataanalys livscykel och kvantitativ kontra kvalitativ data
 • har kunskap om processer och verktyg som används för datavisualisering
 • har kunskap om problemidentifieringsmetoder, processer och verktyg som används för problemlösning och upptäckt av datafel
 • har kunskap om slutgiltiga rapportskrivningsmetoder som används för att kommunicera resultat tydligt och koncist
 • har kunskap om dataanalysområdet och är bekant med verkliga situationer för att vägleda beslutsfattande
 • kan uppdatera sina egna kunskaper inom området dataanalys
 • förstår vikten av dataanalysdisciplin i ett samhälleligt och värdeskapande perspektiv
 • kan tillämpa kunskap om datamodellresultat på affärsproblem
 • kan tillämpa kunskap om datainsamling och rensning från olika källor för att säkra lagring och optimera underhållsmästarverktyg
 • behärskar relevanta verktyg, tekniker och material som används i dataanalys och presentation av resultat
 • kan behärska verktyg och tekniker för att generera och visualisera data genom rapporter och infografer
 • kan hitta information om dataanalystekniker och metoder som är relevanta för projekt
 • kan tillämpa kunskap om lämpliga användningsfall för dataanalys på problem inom ett pågående projekt
 • kan studera arbetsplatsmiljöer och identifiera frågeställningar genom dataanalys och vilka åtgärder som behöver genomföras utifrån resultat
 • kan studera en projektmanual och identifiera arbetsflödesfrågor och vilka åtgärder som behövs för att ge insikt i ett projekt
 • förstår de etiska principer som gäller för inhämtad, lagrad och använd data
 • har utvecklat en etisk attityd som ansvarig dataanalytiker
 • kan utföra designprocesser, datamodeller och tillämpliga tekniker baserat på en projektspecifikation
 • kan bygga relationer med sina kamrater och externa dataspecialister och business intelligence-agenter
 • kan utveckla produkter av relevans för dataanalys och optimera sina egna arbetsmetoder

Onlineutbildningar inom IT och kommunikation med flexibla starter

För att bli antagen till denna ubildning behöver du passa in på en av antagningskategorierna som finns: Studiekompetens eller reell kompetens.

 • Studiekompetens:
  – Betygskraven för dig med svenska betyg finner du nedan.
 • Reell kompetens:
  – Vid ansökan med reell kompetens görs en samlad individuell bedömning av den sökande. För att söka med reell kompetens måste den sökande ha fyllt/fylla 23 år det år utbildningen startar. 

Utbildningen genomförs på Engelska och du behöver därför ha god kunskap och förståelse i det engelska språket.

 

Betygskrav för dig med svenska betyg:

Examensbevis Högskoleförberedande examen
Du måste ha exsamensbevis med 2500 gymnasiepoäng med betyget E eller högre i minst
2250 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg E eller högre i följande ämnen:
– svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
– engelska 5 och 6
– historia 1b
– samhällskunskap 1b
– matematik 1a eller 1b eller 1c och matematik 2a eller 2b eller 2c
– naturkunskap 1b (eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi)

Examensbevis yrkesexamen
Du måste ha exsamensbevis med 2500 gymnasiepoäng med betyg E eller högre i minst 2250
gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg E eller högre i följande ämnen:
– svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
– engelska 5 och 6
– historia 1a1 och 1a2 eller historia 1b
– samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap 1b
– matematik 1a eller 1b eller 1c och matematik 2a eller 2b eller 2c
– naturkunskap 1a1 och 1a2 eller naturkunskap 1b
– eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi
– eller naturkunskap 1a1 och 1 av ämnena kemi, fysik, biologi
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

2003 till 2013 – Slutbetyg från gymnasieskolan
Du måste ha slutbetyg med 2500 gymnasiepoäng med betyg Godkänt eller högre i minst
2250 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg Godkänt eller högre i följande ämnen:
– svenska A och B eller svenska som andra språk A och B
– engelska A
– matematik A och B
– samhällskunskap A
– historia A
– naturkunskap A (eller 2 av ämena kemi, fysik, biologi)
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

1997 till 2002 – Slutbetyg från gymnasieskolan
Du måste ha slutbetyg med 2150 gymnasiepoäng med betyg Godkänt eller högre i minst
1935 gymnasiepoäng.
Du måste ha betyg Godkänt eller högre i följande ämnen:
– svenska A och B eller svenska som andra språk A och B
– engelska A
– matematik A och B
– samhällskunskap A
– historia A
– naturkunskap A (eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi)
Om du inte har dessa ämen på examnesbeviset måste du komplettera med dem som tillägg i
din ansökan.

Till och med 1996 – Avgångsbetyg från gymnasieskolan (Linjegymnasiet)
Du måste ha fullständigt Avgångsbetyg från ett 3-årigt program från en av följande linjer:
– humanistisk linje
– samhällsvetenskaplig linje
– naturvetenskaplig linje
– ekonomisk linje
– teknisk linje.
Avgångsbetyg från 2-åriga linjer ger inte generell studiekompetens.

Reducerat program
Slutbetyg med reducerat program utfärdat efter 1 januari 2010 ger inte generell
studiekompetens.

Högskoleprovet
Högskoleprovet kan inte användas.

Universitetsexamen som ger generell studiekompetens
Sökande som har gymnasiexamen som inte ger generell studiekompetens i Norge, men som
har fullföljt en universitetsexamen uppnår generell studiekompetens. Det kan till exempel
vara sökande som har slutbetyg från gymnasiet utan matematik B eller sökande med
yrkesexamen.

Är du osäker på om du uppfyller antagningskraven?
Kontakta oss på foretag@nackademin.se

CSN och finansiering

Studieavgiften är 42 000 kr per termin vid helfartsstudier. Om du väljer att plugga på halvfart så är studieavgiften 21 000 kr per termin..

Utbildningen är studiemedelsberättigande. Du kan alltså få bidrag och/eller lån av CSN för att gå denna utbildning. Du kan dessutom ansöka om merkostnadslån från CSN för studieavgiften då undervisningen bedrivs av den norska delen av företaget (Noroff) vilket gör att utbildningen räknas som utlandsstudier.

För dem som inte kan söka studiemedel via CSN erbjuder vi, i samarbete med Human Finans, möjligheten att låna på kredit till studieavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Betalning

Fakturan för kursavgiften skickas ut ca 14 dagar efter påbörjade studier. Du har sedan ytterligare 14 dagar på dig att betala fakturan.

Antagningen

FAQ – svar på de vanligaste frågorna

Har du fler frågor gällande följande:
Din ansökan, behörighetskrav, utbildningsinnehåll. Vänligen kontakta antagningen för Distansutbildningar för flexibla starter: foretag@nackademin.se

For info in English please contact: foretag@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Distans 1 år

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär