HemIT-utbildningarCloud Fundamentals
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Distans 8 veckor på halvfart 20 YH-poäng

Cloud Fundamentals

Läs den kostnadsfria YH-utbildningen Cloud Fundamentals på distans

Stängd

Anmälan:
Stängd
Kursstart:
V.34
Studietakt:
50%
Antal YH-poäng:
20
Plats:
Distans
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet samt 1 års relevant yrkeserfarenhet inom IT-branschen

YH-kursen Cloud Fundamentals passar såväl dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens, som dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier. Kursen är kostnadsfri och ger dig YH-poäng.

Cloud Fundamentals

Idag väljer de flesta företag att flytta all sin data från servrar till molnet, och med detta har efterfrågan
på kompetensen ökat. Idag finns det endast ett fåtal aktörer som väljer att ha sin data på servrar.

I kursen kommer du att få kunskap i olika molnplattformar och verktyg som bland annat AWS och  Azure. Du kommer även att få lära dig om senaste trenderna och utvecklingen inom molnteknik för att kunna tillämpa de mest lämpliga lösningarna för sina kunders eller organisationers behov.
Efter kursen kommer du att kunna optimera resursanvändning och skalbarhet i molninfrastrukturen. Genom att övervaka och analysera användning och prestanda kommer du att kunna identifiera flaskhalsar, optimera konfigurationer och skala upp eller ned resurser efter behov för att maximera effektiviteten och minska kostnaderna.
Få förståelse för molnbaserade tjänster, plattformar och teknologier som hjälpa till att utveckla en effektiv molnstrategi och designa en lämplig arkitektur som möter organisationens krav på prestanda, skalbarhet, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…

– Konfigurera backuper och diagnostisering av backup-rapporter
– Användare och accesser i IAM identity access management samt hur dessa hanteras
– Hur VPN fungerar och kopplas samman med andra enheter
– Vilka utmaningar som finns med olika typer av cloudlösningar
– Säkerhet och risker i molnet samt hur man förhindrar angrepp
– Att övervaka, supportera och utveckla en cloudtjänst

Kursen ger färdigheter i att…

– Ange strategier för att bygga, köpa eller modifiera en cloudlösning
– Använda olika standarder i framtagandet av en cloudlösning
– Självständigt motivera val av cloud-strategi utifrån ett företagsbehov
– Identifiera avgörande faktorer för hög skalbarhet
– Illustrera olika cloudlösningars struktur
– Göra setup för användare och accesser
– Självständigt skapa riskbedömning av en cloudlösning
– Installera och konfigurera en server

Kursen ger kompetens för att…

– Designa cloudlösningar som möter företagets behov utifrån utrustning och infrastruktur
– Analysera för- och nackdelar med att bygga, köpa eller modifiera cloudlösning och därigenom fatta
välgrundade beslut
– Initiera metodiska felsökningar, analysera dessa och därigenom föreslå förbättringsåtgärder
– Självständigt arbeta i de olika cloudlösningarna

Utbildningskoncept

Distansutbildningen har ett flexibelt upplägg och du kan välja att gå den i 50%. Utbildningen består av 8 webbmöten. Mellan dessa träffar bedriver du självstudier med verksamhetsnära case. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning. Samtliga föreläsningar spelas in så du kan ta del av dem under hela utbildningen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
    Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

  • 1 års relevant yrkeserfarenhet inom IT-branschen.

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Distans 8 veckor på halvfart 20 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär