HemPedagogiskt stöd och yrkessvenska på Nackademin
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Pedagogiskt stöd och yrkessvenska på Nackademin

På Nackademin vill vi att alla som har behov av särskilt pedagogiskt stöd ska uppleva att de får ett bra och anpassat stöd. Därför har vi en person som arbetar heltid med pedagogiskt stöd och yrkessvenska. Pedagogiskt stöd kan fungera på olika sätt men handlar om att anpassa läroprocessen för den enskilda studenten och ska vara kopplat till pedagogiska stödinsatser.

pedagogiskt stöd och yrkessvenska

Huvudsyftet är att studenten ska få hjälp att bli så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier. För även om kursmål och kriterier för godkänd examination är samma för alla studenter kan vägen dit se lite olika ut.

Det kan handla om olika former av pedagogiskt stöd eller yrkessvenska. Alltifrån att få hjälp med sin studieteknik till anteckningsstöd, inläst litteratur, förlängd tid under tenta eller språkstöd. Det ser väldigt olika ut beroende på vem som har behov av stödet. Viktigt att känna till är att det stöd som Nackademin ger helt är kopplat till pedagogiska stödinsatser för en tillgänglig undervisning. För stöd som inte är kopplat till pedagogiskt stöd hänvisar vi till allmänvården.

Vem ska jag prata med om mitt stödbehov?

Om du som student vet med dig sedan tidigare att du har någon typ av pedagogiskt stödbehov under din studietid, så ska du redan under antagningsperioden meddela detta till vår ansvariga för pedagogiskt stöd. Hon heter Elin Falk och du når henne enklast via mail på ps@nackademin.se.

Syftet med att meddela stödbehovet tidigt är att vi som utbildningsanordnare ska kunna få tid på oss att ordna med de insatser som kan vara aktuella för din del innan skolstart.

Hur går det till?

Vi brukar ha ett möte mellan ansvarig för pedagogiskt stöd och dig som studerar. Utifrån det samtalet ser vi hur vi kan underlätta din studietid här hos oss genom pedagogiska stödinsatser.

Vem kan söka extra pedagogiskt stöd på Nackademin?

Om du är antagen till någon av våra utbildningar samt har en varaktig funktionsnedsättning eller andra omständigheter som leder till utmaningar i studier så kan du bli berättigad särskilda pedagogiska stödinsatser. Yrkessvenska kan erbjudas de studerande som inte har svenska som modersmål och som behöver stöd i branschspråket. För mer information hänvisar vi dig till att ta kontakt med vår ansvarige för pedagogiskt stöd och yrkessvenska.

Om jag meddelar att jag har behov av stöd under antagningsomgången, påverkar det min ansökan till utbildningen?

Nej, om du anmäler stödbehov så kommer det inte att påverka din ansökan till Nackademin. Syftet med att meddela stödbehovet är att vi som utbildningsanordnare ska kunna få tid på oss att ordna med de insatser som kan vara aktuella för din del innan skolstart.

Det kan ta mellan två och fyra veckor innan stödinsatserna kan vara igång.

Vilka vet att jag får pedagogiskt stöd?

Detta är något du diskuterar med vår ansvariga för pedagogiskt stöd. Självklart kommer samtliga personer som är involverade i det pedagogiska stödet att ha vetskap om detta. Ofta är även din utbildningsledare involverade i denna process.

Frågor?

Har du några frågor som rör detta? Varmt välkommen att kontakta Elin Falk och prata om just ditt behov av pedagogiskt stöd. Maila till ps@nackademin.se.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär