HemNackademins ansökningsstatistik 2023 – fler kvinnor till samhällsbyggnad och ökat intresse för AI!
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademins ansökningsstatistik 2023 – fler kvinnor till samhällsbyggnad och ökat intresse för AI

Under ansökningsperioden 2023 fick Nackademin in över 6000 ansökningar till höstens utbildningsstarter inom Yrkeshögskolan. Nackademin kan i årets statistik tydligt se två områden som sticker ut: fler kvinnliga sökanden till yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggnad samt ett ökat intresse till program inom AI.

Över 50% kvinnliga sökanden till flera yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggnad
Nackademin kan återigen konstatera att kvinnor som vill starta en karriär inom samhällsbyggnad ökar för varje år. Till exempel har distansutbildningarna Byggnadsingenjör digitalt byggande och VA-projektör totalt 54% kvinnliga antagna. Ett annat exempel är Byggnadsingenjör Mark och Vatten som i höstens utbildningsstart har 47% kvinnor i klassen.

–  Den senaste ansökningsstatistiken visar på det växande intresset från kvinnor att ta plats i byggbranschen! Vår strävan efter att skapa en inkluderande och jämställd bransch börjar ge positiva resultat, och vi otroligt glada över att se den ökade andelen kvinnliga sökanden till våra yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggnad säger Ulrika Hargö, Utbildningschef på Nackademin

Av de 400 studenter som antogs till Nackademins program inom samhällsbyggnad är 32% kvinnor.

Kraftig ökning till yrkeshögskoleutbildning inom AI
Nackademin kan också konstatera att antalet behöriga sökanden till utbildningen Pythonutvecklare inom AI ökat med hela 63% från förra året. AI eller Artificiell Intelligence är en kompetens som efterfrågas mycket på arbetsmarknaden och väntas öka markant de kommande åren. Ulrika Hargö på Nackademin menar att statistiken ger oss en tydlig indikation på det växande intresset som finns att forma framtidens innovativa lösningar med hjälp av AI.

-Detta signalerar inte bara ett ökat intresse för AI bland blivande studenter, utan även en indikation på betydelsen och efterfrågan av AI som teknik i dagens samhälle. Vi ser fram emot att tillsammans med våra studenter och branschen följa utvecklingen framåt avslutar Ulrika Hargö på Nackademin

Kort om årets ansökningar till Nackademins Yrkeshögskoleutbildningar
1. I år har Nackademin över 6000 sökande till höstens utbildningsstarter.
2. De 4 mest populära utbildningarna är IT-säkerhetstekniker, Social Media Manager, Javautvecklare distans och UX-designer ( mellan 300-600 sökande per klass ).
3. 16 % fler ansökningar inom Data/IT där Nackademin tar in över 600 studenter till hösten.
4. Nackademin startade i augusti 2023 totalt 33 YH-program inom samhällsbyggnad, IT, kommunikation och design.

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär