HemNackademin tar fram nya åtgärder för en mer jämställd framtid inom samhällsbyggnad
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Nackademin tar fram nya åtgärder för en mer jämställd framtid inom samhällsbyggnad

I linje med Regeringens mål att minst 25% av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030 har Nackademin tagit fram nya åtgärder för en mer jämställd byggbransch. Genom att ta bort förkunskapskrav som diskriminerar det underrepresenterade könet i branschen samt att öka antalet distansutbildningar hoppas Nackademin nå fler kvinnliga sökanden till samhällsbyggnad.

Tar bort vissa förkunskapskrav som en åtgärd för en mer jämställd bransch
Jämställdhet och mångfald är en viktig fråga som Nackademin kontinuerligt strävar efter att förbättra, i allt från ledningsgruppsarbete till extern marknadsföring. I samband med årets anbudsansökan till MYH ( Myndigheten för Yrkeshögskola ) har Nackademin valt att ta bort förkunskapskravet Bygg och anläggning 1 som finns på flera utbildningar inom samhällsbyggnad, och istället bakat in nödvändiga kunskaper i utbildningen.

– Ökad jämställdhet är avgörande för ett framgångsrikt och hållbart samhällsbyggande. Genom att ta bort förkunskapskravet Bygg och anläggning 1, som vi ser att många kvinnor inte har med sig från gymnasiet, möjliggör vi för fler kvinnor att söka till våra utbildningar säger Lars Svärdling Marknadschef på Nackademin

Fler kvinnor söker distansprogram – Byggnadsingenjör digitalt byggande över 50% kvinnliga sökanden
Nackademin kan hittills i 2023 års ansökningsstatistik se att kvinnor som vill starta en karriär inom samhällsbyggnad till en högre grad söker distansutbildningar. Till exempel har distansutbildningen Byggnadsingenjör digitalt byggande över 50% kvinnliga sökanden. Utbildningen VA-projektör på distans har dubbelt så hög andel kvinnor som sökt mot om man jämför med den platsbundna utbildningen. Nackademin har i år därför ansökt om 6 fler utbildningar på distans till MYH jämfört med förra året.

– Under höstterminen 2022 fylldes 33% av totalt 350 beviljade studerandeplatser inom samhällsbyggnad och byggteknik av kvinnor. I år tror och hoppas vi på ett ännu bättre resultat! Brist på mångfald och jämställdhet leder till en brist på perspektiv som riskerar att bromsa innovationstakten avslutar Lars Svärdling

Kort om årets anbud till MYH
I årets anbud till Myndigheten för Yrkeshögskola är 625 företag inom samhällsbyggnad och IT med och stöttar Nackademins alla utbildnings- och kursstarter genom att garantera framtida arbetstillfällen. Nackademin har ansökt om totalt 25 utbildningar inom samhällsbyggnad, IT, design och kommunikation där det finns uttalad kompetensbrist.

Läs en utbildning inom samhällsbyggnad på Nackademin här:
nackademin.se/yrkeshogskoleutbildningar-inom-bygg-pa-nackademin/

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Lina Ingemyr

Presskontakt

Marknadskoordinator PR
lina.ingemyr@nackademin.se
070 858 1346

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär