HemMöt våra utbildare för den korta YH-utbildningen BIM verktyg: Punktmolnsmodellering och vr
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Vi brinner starkt för att utbilda och tycker att kunskapsspridning är nyckeln till en bättre bransch!

Kristoffer och Rikard

Utbildarna Rikard Matson och Christoffer Sundberg

Utbildarna Rikard Matson och Christoffer Sundberg jobbar idag på Buildtech-bolagen Insikt Digital Sapiens och mod:group. De har länge intresserat sig för hur arbetssätt och teknik harmoniserar med oss människor. Något som de har ägnat de senaste 10 åren till att utveckla.

 

 

 

 

Processer och arbetssätt som utgår från att teknik är en möjliggörare för oss människor att uttrycka vår kompetens.

De har många års erfarenhet av att driva den här typen av frågor på bland annat Arkitektkontor samt i projektroller som Modellansvarig, BIM-samordnare och BIM-strateger. 3D-skanning och Virtual Reality vilket är vardagliga inspel i deras arbete.

Vad kommer ni att gå igenom under kursen?
– Tekniken Reality Capture börjar bli alltmer tillgänglig och har öppnat upp förutsättningar för processer som datainsamling, inventering och Digitala Tvillingar i förvaltning ihop med analyser och uppföljning i produktionsprocessen. I den här kursen kommer vi att lära oss om olika metoder och tillämpningar av 3D-skanning runt en byggnads livscykel samt vad du behöver tänka på som kravställare/beställare av skanningstjänster.
Dessutom sätter vi oss hands-on i Autodesk Revit och lär oss grunderna i punktmolnsmodellering och vad som är viktigt att tänka på för både As-Built och As-Design modellering. Kursen bjuder också på arbetsflöden till VR för visualisering, simulering och träning från Revit och Archicad.

Till vem riktar sig kursen?
Kursen riktar sig till dig som är yrkesprofessionell och som bättre vill förstå processen av 3D-skanning och hur man beställer skanningstjänster, arbeta med punktmoln i Revit samt förstå och hitta workflows för att nå Virtual Reality

Hur är kursen uppbyggd?
Hela utbildningen bygger på verkliga case från oss och våra samarbetspartners. Vi kommer bland annat att få modellera en As-Design Revitmodell som projekteringsunderlag från ett punktmoln på en skolbyggnad.

Möjligheterna med Reality Capture som 3D-skanning och fotogrammetri är oerhört stora. Att vi samhällsplanerare får möjlighet att fånga verkligheten på ett både visuellt och mätvärdigt sätt skapar förutsättningar för bättre projekt och en bättre byggd miljö.

Vilka framtidsmöjligheter finns det inom Punktmolnsmodellering och VR?
Möjligheterna med Reality Capture som 3D-skanning och fotogrammetri är oerhört stora. Att vi samhällsplanerare får möjlighet att fånga verkligheten på ett både visuellt och mätvärdigt sätt skapar förutsättningar för bättre projekt och en bättre byggd miljö.

När tekniker som Reality Capture och Virtual Reality blir tillgängliga och av hög kvalitet kan vi bättre simulera och utforska Arkitektur och byggnadstekniska lösningar på ett involverande och interaktivt sätt, ett sätt där vi människor använder fler sinnen till att förstå och skapa.

Allt fler inmätningar sker genom laserskanning som också gör det möjligt bättre ta in omgivning genom en helhetsbild av både punktmoln och 360-panoramabilder. Att förstå hur vi som samhällsplanerare beställer och hanterar dessa underlag in i våra projekt blir snart en hygienfaktor.

Allt fler inmätningar sker genom laserskanning som också gör det möjligt bättre ta in omgivning genom en helhetsbild av både punktmoln och 360-panoramabilder. Att förstå hur vi som samhällsplanerare beställer och hanterar dessa underlag in i våra projekt blir snart en hygienfaktor.

Det finns flera fördelar att använda sig av Punktmolnsmodellering och VR
Reality Capture har öppnat dörrar för många värden genom hela byggnadens livscykel. Punktmolnsmodellering skapar mest värde inför projekteringsskedet eller som del för att upprätta Digitala Tvillingar i förvaltningsskedet.

Virtual Reality används också genom byggnadens hela livscykel även om vi kan se de lägst hängande frukterna i projekteringsfasen för att utforska och kommunicera Arkitektur och byggnadstekniska lösningar. Även i produktionsfasen har Virtual Reality använts som verktyg för att träna kompetenser på praktiska moment.

Blev du sugen på att gå utbildningen? Här kan du läsa mer och anmäla dig till BIM verktyg: Punktmolnsmodellering och Virtual Reality

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär