HemMöt våran utbildare för den korta YH-utbildningen Miljöcertifiering och hållbart byggande
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Hur är det att jobba med Miljöcertifiering och Hållbart byggande?

Anna Elenius

Anna Elenius, utbildare på kursen Miljöcertifiering och hållbart byggande

I takt med vår ökade medvetenhet kring användandet av naturens resurser, ökar också kravet på hållbarhet och klimatomställning inom energi- och byggbranschen. Allt fler byggnader miljöcertifieras, vilket gör att efterfrågan på kompetens inom miljöcertifiering idag är stor. Företagen behöver medarbetare som kan problematisera kring energieffektivisering och klimatomställning samt bistå med rådgivning gällande miljöcertifiering.

Här berättar utbildaren Anna mer om hur man jobbar med Miljöcertifiering och hållbart byggande och varför du borde gå utbildningen!

 

 

 

Berätta lite mer om innehållet i utbildningen Miljöcertifiering och hållbart byggande.

Anna:
– Utbildningen syftar till att hitta kreativa och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhälle och byggande. I kursen kommer du att jämföra olika miljöcertifieringar för byggnader och gå in på djupet om vad hållbarhet faktiskt handlar om. Vi kommer lyfta vad innovation och teknik är och diskutera olika scenarion med för -och nackdelar som branschen ställs inför både i när -och framtid.
– Att förstå hur man hushållar med energi, förbättrad inomhusmiljö, kemikaliehantering och materialkunskap har aldrig varit viktigare än nu!

Vem riktar sig utbildningen till? 

Anna:
-Personal inom samordning för miljö, byggnad och infrastruktur och de som arbetat ett tag inom byggnad och hållbarhet som vill vidare.

Kan du ge exempel på vilken typ av verksamhetsnära case ni kommer jobba med på utbildningen?

Anna:
-Vi kommer diskutera olika val av miljöcertifieringar i Sverige och vilka typer som finns inom energiområdet och hur framtiden kan komma att se ut. Kursen kommer att lyfta vilka problem som finns med energi och inomhusklimat och vad det finns för lösningar. I kursen kommer du att få gå ner på djupet och jobba hands-on med case kring hållbarhet globalt & i Sverige och hur dessa hänger ihop med varandra.

Slutligen, berätta lite mer om dig själv och vad du jobbar med.

Anna:
-Jag har arbetat inom energi, miljö och hållbarhet i några år nu och det är fortfarande lika roligt eftersom de här områdena är i ständig utveckling.
Jag har arbetat inom gruvindustrin, fastighetsbranschen samt inom energisektorn som energikartläggare och är certifierad inom vatten och markprovtagning och själv utbildad inom GRI Hållbarhetsredovisning.

Blev du sugen på att gå utbildningen? Här kan du läsa mer och anmäla dig till Miljöcertifiering och Hållbart byggande

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär