HemYH-kursen Hälso- och välfärdsteknik framtidens vård och omsorg – perfekt för dig som vill ta din karriär till nästa steg!
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH-kursen Hälso- och välfärdsteknik framtidens vård och omsorg – perfekt för dig som vill ta din karriär till nästa steg!

Carina Söderman, Utbildningsledare

Carina Söderman, Utbildningsledare och utbildare på YH-kursen Hälso -och välfärdsteknik framtidens vård och omsorg

Carina jobbar idag som Utbildningsledare och utbildare på Nackademins populära utbildning Välfärdsteknisksamordnare och har en gedigen bakgrund inom ämnet.
Hon jobbar även med Nackademins nya YH-kurs Välfärdsteknik som startar i höst.

Att läsa en YH-kurs inom Välfärdsteknik ger dig kunskaper och färdigheter att utveckla och implementera tekniska lösningar som kan förbättra livskvaliteten för människor inom olika vård- och omsorgsområden. Genom att till exempel arbeta med smarta hemteknologier, sensorer och kommunikationssystem kan du underlätta vardagen för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning

Behovet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg ökar nu och framåt
– Människors behov av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg ökar nu och i framtiden och det gör att olika verksamheten behöver hitta mer effektiva arbetssätt för att möta behoven. Välfärdsteknik har stora möjligheter att bidra till att äldre personer med funktionsnedsättning ska bli mer självständiga, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt även nå en bättre hälsa. Digital teknik kan också gynna personalen i deras arbete mot en mer hållbar och resurseffektiv vård och omsorg säger Carina

Därför ska du läsa en YH-kurs inom välfärdsteknik
Genom en YH-kurs kan du skaffa dig specialiserad kunskap inom ditt yrkesområde vilket kommer att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och öka dina chanser till anställning eller avancemang.
YH-kurserna är framtagna av arbetslivet vilket innebär att utbildningen är anpassad efter de faktiska behoven och kraven som finns på arbetsmarknaden. Dessutom är de framtagna så att du ska slippa välja mellan arbete och studier med förinspelat material varvat med lärarledda timmar vilket ger dig den flexibilitet som behövs för att kompetensutvecklas.

– Att läsa en YH-kurs passar dig som redan har yrkeserfarenhet men vill kompetensutveckla dig inom ditt nuvarande yrke och inom ett nytt område som är framtiden. YH-kursen är perfekt att kombinera med arbete och den är helt på distans och kostnadsfri säger Carina

Alla som har ett intresse att göra vård och omsorg mer attraktiv, effektiv och rolig för både medarbetare och individen.

En YH-kurs ger dig en kompetenshöjning inom ditt yrke
– Den här kursen kommer inte att leda till ett nytt yrke utan kommer att ge dig en kompetenshöjning inom ditt nuvarande yrke. Något som är viktigt för att hänga med i branschens utveckling samt för din egna utveckling. Det finns en framtid inom området välfärdsteknik eftersom det behövs personer inom vård och omsorg som har denna kompetens för att vara drivande i utvecklingen av att implementera välfärdsteknik utifrån individens behov säger Carina

Kursen fokuserar på digitala lösningar för att möta de utmaningar som vården står inför
YH-kursen Hälso- och Välfärdsteknik kommer att fokusera på digitala lösningar som en möjlighet för dig som jobbar inom vården att möta utmaningen. Med digitala verktyg kommer du att göra vården tillgängligare för fler och möta det behov som finns. Med kunskap inom välfärdsteknik kommer du att kunna möjliggöra en säkrare, friskare, och mer aktiv livsstil för den enskilde patienten. På så sätt kommer du att kunna öka livskvalitet, oberoende och välbefinnande för alla i alla åldrar.

Kursen är perfekt för dig inom vård och omsorg
– Efter kursen kan du fortsätta inom din nuvarande yrkesroll säger Carina. Men du kan vara en mer drivande person på arbetsplatsen för frågor som rör välfärdsteknik och arbeta mer övergripande på kommunnivå med dessa frågor. Ett exempel är att du kan få en roll i organisationen som teknikcoach eller digital strateg.

Därför ska du läsa en YH-kurs inom Välfärdsteknik

Att arbeta med välfärdsteknik handlar till 15 procent om teknik och till 85 procent om ändrade arbetssätt

– Det finns ett stort behov av personal med denna kompetens för att möta framtiden, enligt Regeringen Nyttan med välfärdsteknik är att den bidrar till ökad delaktighet och självständighet för personer i behov av stöd.
Att arbeta med välfärdsteknik handlar till 15 procent om teknik och till 85 procent om ändrade arbetssätt säger Carina

YH-kursen Hälso- och välfärdsteknik framtidens vård och omsorg – perfekt för dig som vill ta din karriär till nästa steg!

Carina Söderman, Utbildningsledare

Carina Söderman, Utbildningsledare och utbildare på YH-kursen Hälso -och välfärdsteknik framtidens vård och omsorg

Carina jobbar idag som Utbildningsledare och utbildare på Nackademins populära utbildning Välfärdsteknisksamordnare och har en gedigen bakgrund inom ämnet.
Hon jobbar även med Nackademins nya YH-kurs Välfärdsteknik som startar i höst.

Att läsa en YH-kurs inom Välfärdsteknik ger dig kunskaper och färdigheter att utveckla och implementera tekniska lösningar som kan förbättra livskvaliteten för människor inom olika vård- och omsorgsområden. Genom att till exempel arbeta med smarta hemteknologier, sensorer och kommunikationssystem kan du underlätta vardagen för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning

Behovet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg ökar nu och framåt
– Människors behov av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg ökar nu och i framtiden och det gör att olika verksamheten behöver hitta mer effektiva arbetssätt för att möta behoven. Välfärdsteknik har stora möjligheter att bidra till att äldre personer med funktionsnedsättning ska bli mer självständiga, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt även nå en bättre hälsa. Digital teknik kan också gynna personalen i deras arbete mot en mer hållbar och resurseffektiv vård och omsorg säger Carina

Därför ska du läsa en YH-kurs inom välfärdsteknik
Genom en YH-kurs kan du skaffa dig specialiserad kunskap inom ditt yrkesområde vilket kommer att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och öka dina chanser till anställning eller avancemang.
YH-kurserna är framtagna av arbetslivet vilket innebär att utbildningen är anpassad efter de faktiska behoven och kraven som finns på arbetsmarknaden. Dessutom är de framtagna så att du ska slippa välja mellan arbete och studier med förinspelat material varvat med lärarledda timmar vilket ger dig den flexibilitet som behövs för att kompetensutvecklas.

– Att läsa en YH-kurs passar dig som redan har yrkeserfarenhet men vill kompetensutveckla dig inom ditt nuvarande yrke och inom ett nytt område som är framtiden. YH-kursen är perfekt att kombinera med arbete och den är helt på distans och kostnadsfri säger Carina

Alla som har ett intresse att göra vård och omsorg mer attraktiv, effektiv och rolig för både medarbetare och individen.

En YH-kurs ger dig en kompetenshöjning inom ditt yrke
– Den här kursen kommer inte att leda till ett nytt yrke utan kommer att ge dig en kompetenshöjning inom ditt nuvarande yrke. Något som är viktigt för att hänga med i branschens utveckling samt för din egna utveckling. Det finns en framtid inom området välfärdsteknik eftersom det behövs personer inom vård och omsorg som har denna kompetens för att vara drivande i utvecklingen av att implementera välfärdsteknik utifrån individens behov säger Carina

Kursen fokuserar på digitala lösningar för att möta de utmaningar som vården står inför
YH-kursen Hälso- och Välfärdsteknik kommer att fokusera på digitala lösningar som en möjlighet för dig som jobbar inom vården att möta utmaningen. Med digitala verktyg kommer du att göra vården tillgängligare för fler och möta det behov som finns. Med kunskap inom välfärdsteknik kommer du att kunna möjliggöra en säkrare, friskare, och mer aktiv livsstil för den enskilde patienten. På så sätt kommer du att kunna öka livskvalitet, oberoende och välbefinnande för alla i alla åldrar.

Kursen är perfekt för dig inom vård och omsorg
– Efter kursen kan du fortsätta inom din nuvarande yrkesroll säger Carina. Men du kan vara en mer drivande person på arbetsplatsen för frågor som rör välfärdsteknik och arbeta mer övergripande på kommunnivå med dessa frågor. Ett exempel är att du kan få en roll i organisationen som teknikcoach eller digital strateg.

Därför ska du läsa en YH-kurs inom Välfärdsteknik

Att arbeta med välfärdsteknik handlar till 15 procent om teknik och till 85 procent om ändrade arbetssätt

– Det finns ett stort behov av personal med denna kompetens för att möta framtiden, enligt Regeringen Nyttan med välfärdsteknik är att den bidrar till ökad delaktighet och självständighet för personer i behov av stöd.
Att arbeta med välfärdsteknik handlar till 15 procent om teknik och till 85 procent om ändrade arbetssätt säger Carina

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär