HemSh bygg: Därför sitter vi med i ledningsgruppen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Sh Bygg: Därför sitter vi med i ledningsgruppen

Jonas Säfström, Entreprenadchef Sh bygg, sten och anläggning

Sh bygg, sten och anläggning sitter med i ledningsgruppen för flera utav Nackademins utbildningar och vi satte oss därför ned med Jonas Säfström som är entreprenadchef och företagsrepresentant. Vi ville veta mer om hur de ser på deras roll som ledningsgruppsföretag och anledningen till varför de har valt att sitta med i ledningsgruppen.

Hej Jonas! Kan inte du börja med att berätta vilka Sh bygg, sten och anläggning är samt vilken roll du har inom företaget?

Hej! Sh bygg, sten och anläggning grundades 1923 och är ett familjeägt entreprenadföretag i tredje generationen som idag ägs av Lars Svensson. Allt började med stenarbeten och genom bolagets långa historia finns en känsla för kvalitet, hantverk och att lösa uppgiften – att med kompetens axla uppdraget, ta ansvar för att det slutförs på bästa sätt och att alla i laget gör det tillsammans.

Min roll inom företaget är entreprenadchef, vilket kan jämföras med avdelningschef. Det innebär budgetansvar, personalansvar, se till att räkna hem jobb och att hålla våra kunder och medarbetare nöjda.

Vad är det som utmärker Sh bygg gentemot andra företag i branschen?

Verksamheten bedrivs med egen personal så långt det är rimligt då detta är centralt för ägarens värdegrund vad gäller kvalitet och ansvar. På grund av detta kan vi på ett bättre sätt hålla koll på kompetens och hållbarhetsfrågor inom företaget, och det gör även att vi kan bibehålla erfarenheten från alla projekt som görs. Hållbarhet är också något som varit självklart inom företaget från start – att tänka långsiktigt kring ekonomisk lönsamhet, ta ansvar socialt för medarbetare och samhälle liksom för miljön. Hållbarhet är något som beaktas i alla beslut på alla nivåer i företaget.

Ni sitter med i ledningsgruppen för flera utav Nackademins utbildningar, varför har ni valt att göra det?

Precis som jag nämnde tidigare har vi en värdegrund som vi utgår ifrån i alla våra beslut och en del i vår värdegrund är ansvar. Genom att vara med i ledningsgruppen får vi påverka innehållet i kommande branschmedarbetares utbildning och på så sätt tar vi ansvar för att utvecklingen i branschen går åt rätt håll.

Lite mer konkret, vad är eran roll i ledningsgruppen? På vilket sätt kan ni påverka?

Ledningsgruppens uppgift består av att godkänna ansökningsprocessens riktighet, planera kursplanen, bestämma kursernas innehåll, godkänna examensprocessens riktighet och att hantera ärenden som uppstår under utbildningen. Genom att utföra alla dessa uppgifter hjälper vi Nackademin, studenterna och branschen i sig att hålla god kvalitet genom hela utbildningen.

Det ger oss en unik möjlighet att lära känna de studerande i ett tidigt stadie samtidigt som vi kan påverka att rätt personer kommer in i branschen.

Vilka fördelar ser ni med att sitta med i ledningsgruppen?

Precis som jag varit inne på tidigare ger det oss chansen att påverka utbildningens innehåll. Jämför man med ett samarbete med universitet går det betydligt mycket snabbare att få till förändringar i utbildningen, vilket enbart är positivt. Det ger oss dessutom en unik möjlighet att lära känna de studerande i ett tidigt stadie samtidigt som vi kan påverka att rätt personer kommer in i branschen.

Varför tycker ni att man bör läsa en YH-utbildning?

Den enskilt största fördelen med en YH-utbildning är de obligatoriska LIA-perioderna. Dessa perioder ger studenterna möjligheten att förstå vad de förväntas göra efter examen och du får ett kvitto på om utbildningen faktiskt är något för dig. De får även chansen att lära känna företag där de förhoppningsvis kan säkra en anställning genom att visa vad de går för.

Hur ser möjligheterna för jobb ut i branschen?

Om man bortser från den ovissa tid vi lever i just nu i och med Coronapandemin skulle jag säga att framtiden ser ljus ut för de som kommer in i branschen. Vi går mot en generationsväxling då det är ganska hög medelålder och enligt arbetsförmedlingen och deras rapport ”Yrkeskompassen” bedöms möjligheterna till arbete för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning bli mycket goda både på ett och fem års sikt.

Vad krävs för att lyckas i branschen?

Jag tror att man behöver ha ett genuint intresse av att lära sig mer om byggnader, anläggningsprojekt och installationer, för om intresset finns kommer du kunna ta dig så långt du vill. Viktigt också att inte tänka att du är färdigutbildad så fort du fått ett jobb utan fortsätt jobba hårt även efter avslutad utbildning, det finns alltid mer att lära sig!

I vår urvalsprocess kan ett möte med en student väga över till deras fördel om vi fått ett gott intryck av personen.

Ni var med på vår digitala branschdag för byggutbildningarna, varför ville ni det? Vilka fördelar såg ni med att medverka?

Vi tycker först och främst att det är ett jättebra tillfälle för studenterna att ställa frågor till folk i branschen och som ledningsgrupp känner vi ett ansvar och har som krav inom företaget att vara där och svara på dessa frågor. Sen ser vi det också som ett bra sätt för oss att få en känsla för vilka studenterna är inför LIA-perioderna. I vår urvalsprocess kan ett möte med en student väga över till deras fördel om vi fått ett gott intryck av personen.

Tycker ni att fler företag bör vara intresserade av att samarbeta med yrkeshögskolor, och i så fall varför?

Absolut, det är ett sätt för oss att påverka våra kommande medarbetares utbildningar. Kan man inte var med i ledningsgruppen tycker jag att man kan hjälpa till på andra sätt, som t.ex. studiebesök eller att ta emot en LIA-praktikant. Det är det minsta man som företag kan göra, det gynnar trots allt branschen i stort att få in bra kompetens.

Det kan självklart vara tidskrävande men man ska komma ihåg att det ger mer än vad det kostar och att hela tiden få in färsk kunskap och kvalitétsstudenter är något alla företag borde vara intresserade utav.

Mitt råd är att om man som företag är osäker på vad det innebär, ta kontakt med folk som redan sitter i ledningsgruppen och fråga hur det är. Det kan självklart vara tidskrävande men man ska komma ihåg att det ger mer än vad det kostar och att hela tiden få in färsk kunskap och kvalitétsstudenter är något alla företag borde vara intresserade utav.

Sh bygg sitter med i ledningsgruppen för dessa utbildningar:
Byggnadsingenjör ROT
Byggnadsingenjör mark och vatten – Distans

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär