INTERVJUER

Sofie Hansen från Sweco är utbildare på kursen Cirkulärt byggande och återbruk

Publicerat
21 mars 2024
Copy LinkLinkedInXFacebook

Sofie Hansen, klimat- och hållbarhetskonsult på Sweco och håller i kursen Cirkulärt byggande och återbruk på Nackademin. En kurs som riktar sig mot yrkesverksamma och företag som vill öka sin kompetens inom området.

I en tid då byggbranschen står inför växande miljöutmaningar och ökande krav på hållbarhet, är Sofies insikter och expertis i ämnet av stor relevans.

 

Hej Sofie, berätta lite om dig, vem är du och vad har du för bakgrund innan du hamnade i din nuvarande roll på Sweco?
– Jag heter Sofie Hansen och bor i Malmö tillsammans med min man. Jag har en kandidatexamen i miljövetenskap och en master i klimatstrategi, båda vid Lunds universitet. Jag tog examen 2018 och då var min tanke, precis som för alla andra nyexaminerade, att jag måste hitta ett jobb. Jag är en väldigt driven person och vill i alla tillfällen jag kan utvecklas, så jag tog det första jobbet som erbjöds till mig: Miljöstrateg i Laholms kommun. Det är ju en bit till Laholm från Malmö (läs totalt 4 h pendling varje dag), men vad gör man inte för att ta sig in på marknaden. Därefter fick jag chansen på en tjänst i Malmö stad som biträdande projektledare för deras miljöprogram och då bytte jag all den pendling till 15 minuters cykeltur istället. Lyckligt lottad var jag! Efter ca 4,5 år på kommunen tog jag steget till den privata sektorn och landade på Hållbara byggnader på Sweco. Här arbetar jag främst med LCA beräkningar, klimatkartläggningar och en hel del återbruk. Det var på det sättet jag kom in på cirkulärt byggande och återbrukssamordning.

 

 Varför är det så viktigt för företag att ha kompetens kring miljö och cirkulärt byggande?
– Min uppfattning av marknaden är att klimat är bland det hetaste samtalsämnet just nu, och det täcker in miljö och cirkulärt byggande. Det ställs allt fler och tuffare krav på företag gällande bland annat deras hållbarhetsredovisning. När jag har pratat med studenter och själv var i valet av arbetsgivare är det tydligt att kommunikationen och marknadsföringen som förs av ett företags hållbarhetsarbete kan vara avgörande i valet mellan två företag.

 

 Hur ser du utvecklingen i branschen kring hållbarhet, är det något som kommer att växa, specifikt område/trender?
– Jag tror absolut att hållbarhet bara kommer fortsätta att utvecklas och växa ännu större. Det är en direkt parallell till att det finns ett större intresse hos gemene person och att det sätts både högre och tuffare krav. Jag tror inte att det finns en topp i arbetet med hållbarhet, för vi har så mycket kvar att försöka finna lösningar till. Dock tror jag, med tanke på klimatförändringarna och att vi måste anpassa oss till ett förändrat klimat, att byggbranschen kommer utvecklas ännu mer än vad den är idag. I en optimal värld är cirkulärt byggande och återbruk en självklarhet, alltid.

 

Hur står sig Sverige i dessa frågor jämfört med övriga norden/Europa/världen?
– Om man jämför Sverige med liknande länder utifrån socioekonomiskt perspektiv så står sig Sverige lika med dessa. Detta är bland annat om vi jämför Sverige med Norden. Det är svårt att klumpa ihop Europa och Världen i denna jämförelse eftersom förutsättningarna ser olika ut. Sverige har kommit en bit i dess hållbarhetsarbete om vi tittar och jämför med världen, men Sverige har också en stor påverkan i jämförelse med flera andra länder som har det mer socioekonomiskt utmanande. Sverige kommit en bit på vägen, men har mycket arbete kvar. Den ostabila framtiden för engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor för Sverige som land är oroväckande och det återstå att se vilka effekter det har på Sveriges utsläpp.

 

Hur ser du att din roll som utbildare i kursen Cirkulärt byggande och återbruk kan hjälpa kursdeltagarna att optimera sina företag med hjälp av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de får?
Min roll som kursledare för Cirkulärt byggande och återbruk är att ge deltagarna verktyg, metoder och kunskap om hur olika typer av företag och organisationer kan arbeta med återbruk. För att komma så nära verkligheten som möjligt behöver vi diskutera möjliga vägar framåt i arbetet, samt utmaningar vi kan stöta på under vägen. Men, den ledande faktorn till framgång här är alla deltagare som kommer in till kursen med olik bakgrund: några är arkitekter, andra är projektledare, studenter etc. Tack vare att utbyta erfarenheter, från mig som kursledare och kursdeltagarna, får vi mest av kursen: förståelse för hur det ser ut i det verkliga arbetet med återbruk.

 

Hur jobbar ni på Sweco med miljöfrågorna?
– Sweco arbetar för en mer hållbar värld – både inom företaget och med våra kunder. Vi har bland annat ett mål om att Sweco ska vara klimatneutrala år 2040 och vi arbetar hela tiden för att inkludera hållbarhetsfrågorna i våra uppdrag. Vi brukar säga att Sweco har tre perspektiv på hållbarhet:

  1. Sweco genomför kundprojekt som bidrar till hållbar utveckling
  2. Sweco ökar hållbarhetsprestandan i kundprojekt
  3. Sweco agerar hållbart i vår egen verksamhet

 

Sweco arbetar därmed för hållbarhet i alla möjliga riktningar – vilket var en av anledningarna till att jag började arbeta här.

 

Vilka är dina 3 bästa tips till företag som ännu inte börjat jobba med hållbarhet, hur börjar man?
– Det finns väldigt många tips jag skulle vilja ge, men det bästa är ändå att börja med en analys av tre steg:

  1. Nuläget – Hur mycket koldioxid släpper företaget ut idag?
  2. Framtiden – Vad för mål vill vi uppnå? Klimatneutralitet? Klimatpositivitet?
  3. Vägen dit – Vad behöver företaget göra för att uppnå dess mål?

 

Det kan kännas övermäktigt och svårt, men tur idag är att alla inte kan vara bäst på allt. Det finns enorm kompetens inom detta området som är redo att hjälpa företag ta nästa steg och att bidra till en mer hållbar värld.

 

Fler artiklar
Från hälsocoach till QA-specialist på Bontouch
Intervjuer
Från hälsocoach till QA-specialist på Bontouch
Läs mer
Bakom kulisserna hos en Animation Director
Intervjuer
Bakom kulisserna hos en Animation Director
Läs mer
Från elektriker till Javautvecklare
Intervjuer
Från elektriker till Javautvecklare
Läs mer