PRESSMEDDELANDE

Nackademin erbjuder nära 1000 kostnadsfria utbildningsplatser till efterfrågade YH-kurser!

Publicerat
06 juli 2023
Copy LinkLinkedInXFacebook

Idag har Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelat vilka YH-kurser som får starta hösten 2023. Nackademin kan nu öppna upp för anmälan till 13 relevanta utbildningar för yrkesverksamma inom framförallt IT och Samhällsbyggnadssektorn.

De nya YH-kurserna är framtagna för att möta de specifika behoven inom bygg- och IT-branscherna där behovet av kompetensutveckling bara ökar. Utbildningarna fokuserar på områden där det idag råder en stor kompetensbrist och där yrkesverksamma på kort tid kan uppgradera sin kompetens för att kunna hinna med i den snabba förändring som nu sker på arbetsmarknaden.

”Det är helt fantastiskt att vi i Sverige har möjlighet att gå kurser på den här nivån helt kostnadsfritt och vi räknar med att företagsledare och chefer uppmuntrar och skapar förutsättningar för sina medarbetare att anmäla sig, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin. Vi förstår vikten av att ha rätt kompetens inom ett företag och hoppas att dessa nya kurser kommer att bidra till att göra stor skillnad i branscherna.”

Omsättningsstudiestöd ger yrkesverksamma möjlighet att ställa om till morgondagens yrken

Det här stödet kommer att hjälpa hundratals yrkesverksamma att skaffa sig nya kompetenser och utveckla sina karriärer.

En av de största utmaningarna är att säkerställa Sveriges kompetensförsörjning för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Nackademin vill spela en viktig roll i den här processen genom att erbjuda utbildningar som riktar sig till yrkesverksamma inom olika branscher. Med hjälp av omsättningsstudiestöd kommer vi att underlätta för dem att byta karriär och bli en del av framtidens kompetens.

En nyhet för i år är 3 nya kurser inom bygg och miljö.

Bygg -och energibranschen står inför enorma förändringar där det ställs allt högre krav på miljöcertifieringar av olika slag för att få ner miljöpåverkan.
Även energibranschen står inför förändringar där Sverige är inne i en intensiv utvecklingsfas och där elnäten behöver en omfattande utbyggnad och
förnyelse över hela landet för att nå målet om ett helt förnybart energisystem till år 2040. För att framtidssäkra branschen startar Nackademin kurserna; Klimatdeklarationer, Cirkulärt byggande och återbruk samt Energioptimering med förnybara källor för fastigheter och infrastruktur.

Nackademin får även starta två nya kurser inom IT

Nästa år beräknas det saknas över 70 000 kvalificerade medarbetare inom IT i Sverige. En av dessa kompetenser är inom Cloud. Att förstå molnets komplexitet och hur man kan effektivisera arbetet är avgörande för att företag ska kunna hänga med i den digitala transformation som sker idag.

Ytterligare en viktig kompetens för Sveriges framtida digitala transformation är Cybersäkerhet. Det är inte längre en fråga om företag och organisationer kommer att bli utsatta för cyberattack utan när. För att stärka företagens kompetens inom detta startar nu Nackademin kursen Cyber Security.

”YH-kurser erbjuder en direkt koppling till arbetslivet och ger yrkesverksamma möjlighet att utveckla yrkesspecifika färdigheter”, säger Mette Svensson, Affärsutvecklare, FöretagsNackademin ”Vi samarbetar tätt med företag och branscher för att säkerställa att våra studenter får den senaste kunskapen och är väl rustade för att möta arbetsmarknadens krav.”

Nackademins nya kurser är nu öppna för ansökningar, läs mer nedan:

https://nackademin.se/kursutbud/?utm_source=mynewsdesk&utm_medium=organsiskt&utm_campaign=yh-kurs23