FöRETAGSNACKADEMIN

Maximera era resultat med skräddarsydda utbildningar – Så hjälper FöretagsNackademin er med morgondagens kompetens!

Publicerat
21 mars 2024
Copy LinkLinkedInXFacebook

FöretagsNackademin erbjuder skräddarsydda lösningar för er som behöver stärka kompetensen inom teamet genom noggrann analys, anpassning till tidskrav och skapande av en specifik kompetensprofil.

Saknar ni en specifik kompetens? Eller behöver ni kanske hjälp att se över ditt företags behov av kompetensutveckling?
FöretagsNackademin har lång erfarenhet av utbildning och kan hjälpa er att se över kompetensbehovet och ta fram en skräddarsydd lösning just för er.

Att kompetensutveckla kan kännas invecklat då det är många parametrar som ska vägas in. FöretagsNackademin har en lång erfarenhet av utbildning och hjälper er ta fram en lösning som passar er.

 

Steg 1: Behovsinventering

Behovsanalys: FöretagsNackademin kan genomföra en noggrann analys för att identifiera ert kompetensbehov. Det innebär att förstå vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att möta era utmaningar och mål.

Målgruppsidentifiering: FöretagsNackademin hjälper er att identifiera era målgrupper både inom det egna företaget såväl som utanför, samt förmedlar kontakter.

Kundbehov hos målgrupp: Tydligt fastställa de färdigheter och den kompetens som behövs inom företaget för att möta specifika utmaningar och mål. Det kan inkludera tekniska färdigheter, eller andra nödvändiga kvalifikationer.

Lärandemål: Identifiera och förstå vilka karriärmöjligheter som är relevanta för er och hur utbildningen kan bidra till att förbättra dessa möjligheter.

Tidskrav: I planeringsprocessen tar vi hänsyn till vilka tidskrav ni har och skapar en utbildningsplan som är effektiv och anpassningsbar. Detta syftar till att integrera kompetensutvecklingen smidigt med er dagliga verksamhet.

 

Steg 2: Definiera nivå på utbildning och förkunskaper

Kompetensprofil: FöretagsNackademin arbetar med experter för att definiera kompetensprofilen och nödvändiga förkunskaper hos medarbetarna/de som ska delta i utbildningen.

Framtagning av utbildning: FöretagsNackademin skräddarsyr utefter detta utbildningar och kurser för att passa exakt de behov och mål som ni har. Detta säkerställer att utbildningen är relevant och direkt applicerbar på er verksamhet.

Rekrytering av utbildare: Nackademin ansvarar för rekrytering av utbildare via sitt gedigna register av relevanta och beprövade utbildare. Våra utbildare är främst experter inom sina områden med stark anknytning till arbete inom relevant bransch.

Verifiering av innehåll – perfect fit: Kontroll av att innehållet i utbildningen passar perfekt för ert behov. Offert om uppdragets omfattning och prissättning lämnas in varpå avtal skrivs.

 

Steg 3: Genomförande

Urval: Valfritt

Genomförande av utbildning: Verkställande av utbildningen enligt den plan som utarbetats. Nackademin kan även hjälpa till med markandsföringen om ni behöver det.

Rapportering: Om det behövs, genomförande av examination (valfritt). Certifikat i form av kursintyg ges ut till deltagare för att ni ska se vilka kunskapsmål som nåtts hos deltagaren som genomgått utbildningen.

 

Steg 4: Mål och resultat

Planering framåt: Genom en noggrann bedömning av utbildningens påverkan på era medarbetares kompetens och företagets övergripande mål, hjälper FöretagsNackademin till att se vilka områden som eventuellt kräver ytterligare kompetensutveckling. Genom att sätta fokus på dessa områden kan vi skräddarsy en plan för framtida påbyggnadskurser och lärandesessioner som är exakt anpassade efter ert behov och önskemål.

 

Kontakta mig

Utifrån era förutsättningar anpassar vi genomförandet av våra befintliga YH-utbildningar så de passar er personal.

 

Mette Svensson
Affärsutvecklingschef
Mejla mig eller nå mig på tel: 073-053 77 68

Mette Svensson
Fler artiklar
4 anledningar till att börja kompetensutveckla teamet!
FöretagsNackademin
4 anledningar till att börja kompetensutveckla teamet!
Läs mer
Hur kompetensutveckling inom cybersäkerhet gynnar hela företaget
FöretagsNackademin
Hur kompetensutveckling inom cybersäkerhet gynnar hela företaget
Läs mer
Nackademin i tätt samarbete med näringslivet – Inspirerande samarbete för innovation och tillväxt!
FöretagsNackademin
Nackademin i tätt samarbete med näringslivet – Inspirerande samarbete för innovation och tillväxt!
Läs mer