INTERVJUER

Därför är Nackademins Branschdagar en viktig rekryteringskanal för Polisens IT-avdelning

Publicerat
20 mars 2024
Copy LinkLinkedInXFacebook

” Vi har behov av många olika kompetenser och jag vågar säga att merparten av de utbildningar som Nackademin erbjuder täcker områden som är intressanta för Polisen ”

Branschdagarna är ett effektivt sätt att hitta LIA-praktikanter och framtida rekrytering. Polisen är ett av de företag som väljer att medverka på IT:s Branschdagar och har genom åren rekryterat ett flertal studenter från Nackademin.
Måns arbetar som gruppchef i verksamhetsområdet drift och infrastruktur på IT-avdelningen hos Polisen, läs mer om vilka fördelar han ser med att ta emot LIA-praktikanter från Nackademin.

Hej Måns! Ni är ett av de populäraste organisationerna på Branschdagarna. Hur kommer det sig att ni väljer att komma till Nackademins Branschdagar?
 Polisens IT är redan idag en stor arbetsgivare men vi behöver växa ännu mer, och då både med junior och senior kompetens. Vi värdesätter utbytet som sker mellan juniora och seniora, och det är tillsammans som vi löser komplexa problem.

 

Vi har deltagit på Nackademins branschdagar flertalet gånger och har vid flera tillfällen knutit kontakter som lett till både LIA-praktiker och anställningar, vilket är ett bevis på att vi tycker att Nackademin har bra utbildningar och attraktiva studenter. Vi är även aktiva i olika styrgrupper på Nackademin, exempelvis DevOps och Infra utbildningarna.

 

Har ni tidigare studenter från Nackademin som jobbar hos er?
Ja, idag har vi många medarbetare hos polisen som kommer från Nackademin, flera av utbildningarna är relevanta för oss.

 

Vilka kompetenser är ni ute efter och vad är det som gör att ni vill rekrytera just Nackademins studenter inom de områdena?
Vi har behov av många olika kompetenser och jag vågar säga att merparten av de utbildningar som Nackademin erbjuder täcker områden som är intressanta för polisen. För att ange några konkreta exempel finns det stort behov inom exempelvis kompetenserna Java, IT-säkerhet och IT-infrastruktur men även inom fler områden.

 

” Förutom att det ger LIA-studenten en viktig koppling till hur arbetet sker i praktiken så får vi som arbetsgivare en jättebra möjlighet att kunna knyta till oss juniora talanger tidigt eller på sikt efter deras examen. ”

 

Hur jobbar ni med LIA? Har ni ett speciellt program som studenterna får följa?
Vi har lång erfarenhet av LIA-praktikanter och har även rutiner kring hur vi gör detta. Vi ser det också som en jättebra möjlighet för oss att på sikt få chansen att erbjuda jobb, vilket gör att vi tycker det är viktigt med bra stöd och innehåll under LIA-perioden samt även en ge möjligheten att få en överblick om hur polisens IT arbetar och vad som ingår i vårt uppdrag. Vi har inget speciellt program för studenterna, utan satsar mer på individuell anpassning. När man genomför sin LIA-praktik hos oss får man alltid en dedikerad fadder och får delta på de forum som våra medarbetare gör.

 

Har du något tips till de företag som ännu inte tar emot LIA-praktikanter men funderar på det?
Investera tid i att erbjuda LIA-platser. Förutom att det ger LIA-studenten en viktig koppling till hur arbetet sker i praktiken så får vi som arbetsgivare en jättebra möjlighet att kunna knyta till oss juniora talanger tidigt eller på sikt efter deras examen.

 

Vilka kompetenser inom IT tror du kommer att bli extra viktigt i framtiden?
Som jag nämnde ovan så har polisens IT ett stort och brett behov av kompetens inom IT. Det är inget snack om att AI och IT-säkerhet är teknikområden som kommer att växa jättemycket. Även programmering och automatisering är sådana områden.

Fler artiklar