HemFall, kompression och vibration – sedan fall igen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Fall, kompression och vibration – sedan fall igen

Studiebesök på RISE Stockholm

Testerna som en förpackning ska klara av är många. Med den stadiga ökningen av e-handel, inte bara i Sverige, utan i hela världen ökar behovet av skyddande förpackningar. Något som skapar ett stort behov av både nytänkande kring transportförpackningen och optimering och förståelse för materialen. Studenterna vid Förpackningsutvecklare/-designer besökte RISE Packaging Excellence Centre, ett av företagen i utbildningens ledningsgrupp.

På RISE både utvecklas och utvärderas nya förpackningslösningar. De fungerar som en testbädd för idéer för att kunna ligga i forskningens framkant. Genom åren har många studenter gjort sin LIA (praktik) på RISE. Studenter har till exempel nyligen designat förpackningar som använder sig av nanocellulosa i stället för traditionellt lim vilket gör förpackningen till ett monomaterial.

Roger Källberg, enhetschef, RISE Packaging Excellence Centre

En förpackning har flera uppgifter
En förpackning är en del av produkten. Det är något av ett mantra för förpackningsutvecklare och något som Roger Källberg, enhetschef, och Elin Åkerlund, forsknings- och utvecklingsingenjör även de upprepade för klassen.

En förpackning har flera uppgifter – den ska underlätta hanteringen, behålla produkten, vara så lätt som möjligt, bevara och skydda och vara återvinningsbar. Ingen lätt uppgift för något som i grunden är fiber från ett träd som växt 40–80 år i skogen.

Så länge vi designar för återvinning går det bättre
Utvecklingen av en förpackning är fullt av avvägningar – men om vi kommer ihåg stegen i EU:s avfallstrappa så är prioriteringen åtminstone tydliga. Först och främst måste onödig materialanvändning förebyggas och i steg 2 är det vår uppgift att se till att förpackningen går att återanvända. Och det gäller ju inte bara förpackningen, men vi får förutsätta att det finns ett behov för den produkt som har fraktats.

Så länge vi alltså designar för återvinning går det bättre. Några av de saker vi behöver tänka på då är att minska färganvändningen, jobba med monomaterial i så stor utsträckning som möjligt, även när det gäller etiketter och se till att trycka miljövänligt. Allt det här – bara för en förpackning som skyddar produkten under transport.

Hur gick det i falltestet då?
En enklare transportförpackning för hygienpapper – som ska kunna ställas upp direkt i butikshyllan. Efter att ha landat upp-och-ner, på en kortsida, och sedan två olika hörn så gick perforeringen sönder. Det innan den ens utsatts för kompression och vibration. För den som ritat den förpackningen finns det bara en sak att göra – tillbaka till ritbordet.

Elin Åkerlund, forsknings- och utvecklingsingenjör, RISE Packaging Excellence Centre, instruerar ett falltest för Nackademins studenter.

Fall, kompression och vibration – sedan fall igen

Studiebesök på RISE Stockholm

Testerna som en förpackning ska klara av är många. Med den stadiga ökningen av e-handel, inte bara i Sverige, utan i hela världen ökar behovet av skyddande förpackningar. Något som skapar ett stort behov av både nytänkande kring transportförpackningen och optimering och förståelse för materialen. Studenterna vid Förpackningsutvecklare/-designer besökte RISE Packaging Excellence Centre, ett av företagen i utbildningens ledningsgrupp.

På RISE både utvecklas och utvärderas nya förpackningslösningar. De fungerar som en testbädd för idéer för att kunna ligga i forskningens framkant. Genom åren har många studenter gjort sin LIA (praktik) på RISE. Studenter har till exempel nyligen designat förpackningar som använder sig av nanocellulosa i stället för traditionellt lim vilket gör förpackningen till ett monomaterial.

En förpackning har flera uppgifter
En förpackning är en del av produkten. Det är något av ett mantra för förpackningsutvecklare och något som Roger Källberg, enhetschef, och Elin Åkerlund, forsknings- och utvecklingsingenjör även de upprepade för klassen.

Roger Källberg, enhetschef, RISE Packaging Excellence Centre

En förpackning har flera uppgifter – den ska underlätta hanteringen, behålla produkten, vara så lätt som möjligt, bevara och skydda och vara återvinningsbar. Ingen lätt uppgift för något som i grunden är fiber från ett träd som växt 40–80 år i skogen.

Så länge vi designar för återvinning går det bättre
Utvecklingen av en förpackning är fullt av avvägningar – men om vi kommer ihåg stegen i EU:s avfallstrappa så är prioriteringen åtminstone tydliga. Först och främst måste onödig materialanvändning förebyggas och i steg 2 är det vår uppgift att se till att förpackningen går att återanvända. Och det gäller ju inte bara förpackningen, men vi får förutsätta att det finns ett behov för den produkt som har fraktats.

Så länge vi alltså designar för återvinning går det bättre. Några av de saker vi behöver tänka på då är att minska färganvändningen, jobba med monomaterial i så stor utsträckning som möjligt, även när det gäller etiketter och se till att trycka miljövänligt. Allt det här – bara för en förpackning som skyddar produkten under transport.

Hur gick det i falltestet då?
En enklare transportförpackning för hygienpapper – som ska kunna ställas upp direkt i butikshyllan. Efter att ha landat upp-och-ner, på en kortsida, och sedan två olika hörn så gick perforeringen sönder. Det innan den ens utsatts för kompression och vibration. För den som ritat den förpackningen finns det bara en sak att göra – tillbaka till ritbordet.

Elin Åkerlund, forsknings- och utvecklingsingenjör, RISE Packaging Excellence Centre, instruerar ett falltest för Nackademins studenter.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär