Hem5 anledningar till att satsa på kompetens inom Cirkulärt byggande och återbruk
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Cirkulärt byggande och återbruk – Framtidens kompetens inom byggbranschen

cirkulärt byggandeCirkulärt byggande handlar om att skapa byggnader och infrastruktur med en cirkulär ekonomi.
Det innebär att man främjar återanvändning och återvinning av material så att de kan användas igen i nya projekt eller förnyas på olika sätt. På så sätt kan företag upprätthålla materialens och resursernas värde över tid.

Återbruk handlar om att använda befintligt material eller produkter igen istället för att kasta dem eller producera nya. Genom att redan vid rivningsprocessen ha en klart plan för vad som kan sparas till nästa bygge och vad som inte går att återanvändas kan företag spara pengar. Det går bland annat att återanvända gamla tegelstenar, dörrar, fönster mm. På så sätt minskas avfall och resursförbrukningen.

 

Att satsa på cirkulärt byggande kan ge företag flera fördelar och möjligheter. Här hittar du 5 anledningar till att ni behöver kompetensen i ert företag:

 1. Nå era hållbarhetsmål!
  Att satsa på Cirkulärt byggande och återbruk i din strategi kommer hjälpa er att uppfylla era hållbarhetsmål och ta ansvar för miljön. Genom att ni minskar er resursförbrukning , avfallsmängden och utsläppen kan ni aktivt bidra till en mer hållbar miljövänlig byggsektor.
 2. Kostnadseffektivt
  Genom att ni använder återvunnet material och återbrukar befintliga resurser kommer ni att kunna minska era kostnader för inköp av material. Återbruk kommer även att minska kostnader för avfallshantering. Dessutom kan energieffektiva lösningar och återbruk av byggnader leda till att ni får lägre driftskostnader över tid.
 3. Konkurrensfördelar
  Många kunder och marknader efterfrågar redan nu hållbara byggprojekt och produkter och efterfrågan kommer att öka i framtiden. Genom att satsa på cirkulärt byggande och återbruk kommer ni att kunna uppfylla dessa krav och differentiera er på marknaden. Att vara ledande inom hållbarhet kan också ge er konkurrensfördelar och öka företagets varumärkesvärde på långsikt.
 4. Bli mer innovativa
  Att jobba aktivt med Cirkulärt byggande och Återbruk kräver ofta innovation och utveckling av nya lösningar och affärsmodeller. Genom att investera i dessa områden kan ni främja intern utveckling och samarbeta med partners och leverantörer för att hitta nya affärsmöjligheter och intäktsströmmar.
 5. Dra nytta av regelverk och incitament
  Många regioner har infört regler och incitament som främjar cirkulärt byggande och återbruk. Genom att satsa på Cirkulärt byggande och återbruk kan ni dra nytta av ekonomiska förmåner och stödåtgärder som kan minska kostnaderna och främja hållbarhetsinitiativ.

 

Arbetsmarknaden inom cirkulärt byggande och återbruk
Arbetsmarknaden inom cirkulärt byggande och återbruk växer i takt med den ökande medvetenheten inom hållbarhetsfrågor. Det finns även ett stort behov av att minska byggsektorns miljöpåverkan vilket ökar behovet av denna kompetens hos företagen.

Det finns idag behov av specialister inom materialhantering, återvinningsteknik, design för demontering och återbruk, samt hållbarhetsrådgivare som kan utforma och implementera strategier för cirkulärt byggande.

 

Behöver du eller ditt företag denna kompetens?

Sök YH-kursen Cirkulärt byggande och återbruk nedan

Cirkulärt byggande och återbruk – Framtidens kompetens inom byggbranschen

cirkulärt byggandeFem anledningar till varför ni bör satsa på Cirkulärt byggande och återbruk

Cirkulärt byggande handlar om att skapa byggnader och infrastruktur med en cirkulär ekonomi.
Det innebär att man främjar återanvändning och återvinning av material så att de kan användas igen i nya projekt eller förnyas på olika sätt. På så sätt kan företag upprätthålla materialens och resursernas värde över tid.

Återbruk handlar om att använda befintligt material eller produkter igen istället för att kasta dem eller producera nya. Genom att redan vid rivningsprocessen ha en klart plan för vad som kan sparas till nästa bygge och vad som inte går att återanvändas kan företag spara pengar. Det går bland annat att återanvända gamla tegelstenar, dörrar, fönster mm. På så sätt minskas avfall och resursförbrukningen.

 

Att satsa på cirkulärt byggande kan ge företag flera fördelar och möjligheter. Här hittar du 5 anledningar till att ni behöver kompetensen i ert företag:

 1. Nå era hållbarhetsmål!
  Att satsa på Cirkulärt byggande och återbruk i din strategi kommer hjälpa er att uppfylla era hållbarhetsmål och ta ansvar för miljön. Genom att ni minskar er resursförbrukning , avfallsmängden och utsläppen kan ni aktivt bidra till en mer hållbar miljövänlig byggsektor.
 2. Kostnadseffektivt
  Genom att ni använder återvunnet material och återbrukar befintliga resurser kommer ni att kunna minska era kostnader för inköp av material. Återbruk kommer även att minska kostnader för avfallshantering. Dessutom kan energieffektiva lösningar och återbruk av byggnader leda till att ni får lägre driftskostnader över tid.
 3. Konkurrensfördelar
  Många kunder och marknader efterfrågar redan nu hållbara byggprojekt och produkter och efterfrågan kommer att öka i framtiden. Genom att satsa på cirkulärt byggande och återbruk kommer ni att kunna uppfylla dessa krav och differentiera er på marknaden. Att vara ledande inom hållbarhet kan också ge er konkurrensfördelar och öka företagets varumärkesvärde på långsikt.
 4. Bli mer innovativa
  Att jobba aktivt med Cirkulärt byggande och Återbruk kräver ofta innovation och utveckling av nya lösningar och affärsmodeller. Genom att investera i dessa områden kan ni främja intern utveckling och samarbeta med partners och leverantörer för att hitta nya affärsmöjligheter och intäktsströmmar.
 5. Dra nytta av regelverk och incitament
  Många regioner har infört regler och incitament som främjar cirkulärt byggande och återbruk. Genom att satsa på Cirkulärt byggande och återbruk kan ni dra nytta av ekonomiska förmåner och stödåtgärder som kan minska kostnaderna och främja hållbarhetsinitiativ.

 

Arbetsmarknaden inom cirkulärt byggande och återbruk
Arbetsmarknaden inom cirkulärt byggande och återbruk växer i takt med den ökande medvetenheten inom hållbarhetsfrågor. Det finns även ett stort behov av att minska byggsektorns miljöpåverkan vilket ökar behovet av denna kompetens hos företagen.

Det finns idag behov av specialister inom materialhantering, återvinningsteknik, design för demontering och återbruk, samt hållbarhetsrådgivare som kan utforma och implementera strategier för cirkulärt byggande.

 

Behöver du eller ditt företag denna kompetens?

Sök YH-kursen Cirkulärt byggande och återbruk nedan

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär