HemBehörighetsprov (självstudier) till matematik 2/B
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-tors, 9-12

08-466 60 00

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 11:00-14:00)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Behörighetsprov (självstudier) till matematik 2/B

På den här sidan så hittar du självstudiematerial till behörighetsprovet för kursen matematik 2/B.

Upplägget för det här provet är 100% självstudier på distans. Underlaget- och materialet på denna sida är till för att studera inför behörighetsprovet. Provet sker också på distans. Anmälan öppnar 2 februari.

Studiematerial

Digital kurslitteratur – Klicka här för att komma till sidan med digitalt kursmaterial

I det digitala kursmaterialet finns det material som du behöver kunna för att klara av behörighetsprovet i Matematik 2. Nedan punkter är de områden som du framförallt behöver kunna. Punkterna återfinns i de kapitel som finns till höger på sidan under MATTE 2 – Översikt.

Algebra:

 • Polynom
 • Kvoteringsreglerna
 • Konjugatregeln
 • Faktorisering

Funktioner och grafer:

 • Funktionsbegreppet

Linjära funktioner och ekvationssystem:

 • Linjära funktioner
 • Linjära ekvationssystem – grafisk lösning

Geometri:

 • Likformighet och kongruens
 • Transversaler
 • Bisektrissatsen

Statistik:

 • Lägesmått

Statistik och sannolikhet:

 • Sannolikhet
 • Medelvärde, median, typvärde och variationsbredd

Andragradsekvationer:

 • Andragradsekvationer
 • Enkla andragradsekvationer
 • PQ-formeln

Anmälan – Anmälan öppnar 2 februari.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär