HemOm ossNackademins kvalitetspolicy
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Kvalitetspolicy

Nackademin lever efter en kvalitetspolicy som gäller för våra yrkeshögskoleutbildningar likväl som för våra företagsanpassade uppdragsutbildningar och öppna kurser.

Nackademin åtar sig att följa lagar och uppfylla relevanta krav, samt arbeta för att nå ständig förbättring.

Yrkeshögskolan

Nackademin ska arbeta enligt de nationella krav och riktlinjer som gäller för yrkeshögskolan. Kvalitetssäkringen av Nackademins yrkeshögskole­verksamhet lyder under och granskas av tredje part i form av Myndigheten för Yrkeshögskolan

Uppdragsutbildningar

Nackademin ska bedriva uppdragsutbildningar i enlighet med de avtal och de riktlinjer för kvalitet och uppföljning som kunden i samarbete med Nackademin sätter upp för utbildningen.

Öppna kurser

Nackademin ska bedriva öppna kurser med kvalitetsmål för respektive genomförd utbildning. Kvalitetsmål mäts genom utvärderingar efter respektive utbildning. Utvärderingarna behandlar utbildningens innehåll, pedagogiskt upplägg och utbildaren.

Konsultrekrytering

Nackademin anlitar konsulter som är specialister inom respektive område. Samtliga konsulter kvalitetssäkras såväl gällande ämneskompetens som pedagogisk förmåga. Efter avslutat utbildningsuppdrag utvärderar och återkopplar Nackademin resultat och eventuella åtgärder till aktuell konsult.

Löpande kvalitetssäkring

Nackademin arbetar med löpande kvalitetssäkring och utveckling genom att följa upp genomförda rapporter, enkäter, statistik och analyser. Resultat understigande fastslagen nivå för kvalitet initierar ett förbättrings­- och kvalitetsutvecklingsarbete. Nackademin har administrativa system så som CRM och Learn Point. I dessa två system sker all dokumentation kring vidtagna åtgärder för kvalitetssäkring.

Denna kvalitetspolicy är upprättad och fastställd av Nackademins ledningsgrupp.

Solna den 14 november 2019

Astrid Westfeldt Corneman 
VD Nackademin

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär