HemYh-utbildning inom pedagogik
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Pedagogikutbildning

Det behövs fler lärare i Sverige och kåren behöver utökas med kompetent och motiverad personal. Med en utbildning som faller inom ramarna för yrkeshögskoleutbildning inom pedagogik, kan förhoppningsvis fler få upp ögonen för läraryrket. På Nackademin kan du läsa en ett och ett halvårig pedagogikutbildning till lärarassistent. Det är en givande utbildning med praktik där du får chans att arbeta nära ungdomar och nyanlända och samtidigt assistera läraren i olika sammanhang.

En inkörsport till läraryrket

Yrkesrollen som en pedagogikutbildning leder till, medför otroligt mycket till ett klassrum och även utanför. När rollen som ansvarig lärare blir övermäktig eller när det behövs tillföras det där lilla extra till en grupp, kan lärarassistenten bli spindeln i nätet och en viktig pusselbit. Det är också bra om det behövs vikarier när den ordinarie läraren är sjuk eller borta istället för att låta okända personer undervisa tillfälligt – personer som inte känner eleverna eller gruppen ifråga. 

Läs mer om lärarbristen i Sverige på Skolverkets webbplats.

Våra pedagogikutbildningar inom YH

Välj mellan platsbunden (satellitutbildning) eller distansutbildning

Vår platsbundna satellitutbildning innebär att du som student deltar i undervisningen antingen i ett klassrum på Nackademin i Solna eller i ett klassrum i Nässjö. Du som sitter i Nässjö undervisas av läraren i Solna via videokonferens.

Du kan även välja att studera på distans. Distansstudier passar dig som själv vill styra över när och var du studerar. Samtidigt måste du vara beredd att själv ta ett stort ansvar för dina studier. Arbetsinsatsen är minst lika stor som om du studerar en platsbunden utbildning.

Denna utbildning pågår på heltid under 1,5 år, varav ca en fjärdedel är LIA-praktik ute på en skola. Efter studierna får ca 92 % av våra studenter ett jobb – något som sporrar och motiverar både oss och våra sökande!

Kursutbud inom pedagogikutbildningen

När du läser en utbildning inom pedagogik på Nackademins yrkeshögskola kommer du att mötas av ett kursupplägg som förser dig med metoder och färdigheter inom olika områden.

  • Juridiska frågor angående skola. Skoljuridik och regelverk för hur en läroinrättning fungerar, samt hur administrationen går till.
  • Kommunikation. Hur kommunicerar du och eleverna med varandra och hur hanterar du kommunikation och konflikthantering mellan elev/elev eller elev/lärare.
  • Kontakten med utomstående. Förståelse för hur du samverkar och kommunicerar med föräldrar, myndigheter, annan skolpersonal med mera.
  • Elevers eventuella funktionsnedsättningar. Lär dig hantera elever med rörelsehinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Pedagogik i allmänhet. Du får klar insikt i pedagogikens områden vad gäller bemötande, metoder, teori, ledarskap och kommunikation.
  • Social integrationsprocess. Hjälp nyanlända ungdomar komma in i gruppen på ett smidigt sätt.

LIA-praktik på en skola

Detta och mer ingår i en pedagogikutbildning och under din studietid kommer du även att få sätta dessa kunskaper och färdigheter i praktik när du är ute på en 16 veckors lång LIA-period på en skola eller läroinrättning. Denna praktikperiod ger dig stora chanser att få en anställning och även pröva på en assistentroll som kanske kan locka dig till att bli lärare så småningom.

Vad går yrkesrollen ut på?

Efter dina studier är du fullfjädrad för att arbeta på olika inrättningar som förskola, fritidsgård, grundskola eller gymnasium, vilket bidrar till att du har chans att möta elever och barn/ungdomar i brett åldersspann. Din roll kommer på det stora hela gå ut på att underlätta, tillföra och avlasta för att ge en bättre gruppdynamik, rolig undervisning och en tryggare inrättning överlag. 

I pedagogikens spår hos Nackademin

Pedagogik handlar om att förstå barn och ungdomar och att med större inlevelseförmåga få varje individ att utvecklas med de egna förutsättningarna. Var med och bidra till att drömmar förverkligas, att unga hamnar på rätt spår tidigt i livet och att varje person får utlopp för just sina talanger och kreativitet – och göra allt detta med stolthet!. 

Smidiga ansökningar till våra pedagogikutbildningar

Vi på Nackademin vet så väl att alla människor har något att tillföra samhället och att det behövs fler som du som pushar för det och som skänker en stabil tillvaro till förskolor, skolor och läroinrättningar. Nu har du din chans att vara med och påverka, förändra och ge barn och ungdomar en bra start i livet!

Läs mer om ansök här:

96 % procent får jobb

9 av 10 av våra studenter får jobb inom relevant område efter examen, visar våra senaste siffror.

+ 1000 arbetsgivare

Vi har byggt upp ett stort och brett nätverk av arbetsgivare sedan starten 1994.

Utbildningar med praktik

Inget slår praktisk erfarenhet. Därför består minst en fjärdedel av våra Yh-utbildningar av praktik ute i arbetslivet.

Pricksäkra utbildningslösningar

Vi kan framtida kompetensbehov och erbjuder effektiva utbildningslösningar för ditt företag.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär