HemBetalvillkor
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

Betalvillkor

För privatpersoner:

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften.
För att ångra din anmälan kontakta Antagningen på telefon:  08-466 60 00
Telefontid: mån-fre kl.09.00-12.00

För företagskunder:

För företagskunder är köpet bindande i samband med beställning.

Force Majeure:

Nackademin AB är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i de fall då kurs helt eller delvis måste ställas in pga. föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Nackademin AB självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Kursmaterial ingår som regel inte i kursavgiften.

 

 

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär