HemIT-utbildningarVirtual Reality-utvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Virtual Reality-utvecklare

Utbilda dig inom Virtual Reality på Nackademin!

Ansökan är stängd men gör gärna en intresseanmälan.

Ansökan:
Öppnar i januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Som Virtual Reality-utvecklare (VR-utvecklare) skapar du verklighetstrogna digitala och artificiella miljöer med hjälp av 3D. Vi kunde tidigare bara se 3D grafik på våra datorer, spelkonsoler och i våra telefoner men nu har vi möjlighet att faktiskt uppleva den. Det kan vi göra genom att ha på oss speciella glasögon, oftast i kombination med hörlurar och handkontroller. Visst låter det som science fiction? Men det är egentligen inte så komplicerat – det handlar om ett sätt för tekniken att närma sig människan.

Ökat behov av VR

Virtual Reality-tekniken fyller idag redan ett stort behov inom flera branscher eftersom den erbjuder verklighetstrogen och kostnadseffektiv gestaltning. Samtidigt tillåter den dig som användare att ta virtuella risker i utbyte mot verklig erfarenhet och kunskap. Man ser ett ökat behov inom flera branscher och många av de största teknikaktörerna är verksamma inom VR, vilket gör att det finns en stor efterfrågan på personer med denna typ av kompetens.

Introduktionen av 5G gör att Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) blir tillgängligt för ännu fler. När lagring, strömförbrukning och processorkraft förflyttas bort från datorn och in i molntjänster krävs ännu mindre utrustning och otympliga headset kan snart bytas ut mot enklare glasögon. Detta innebär att VR snart kommer att kunna konsumeras när som helst och var som helst.

Användningsområden

Inom samhällsbyggnad används redan tekniken för att visa hur framtida bostäder och bostadsområden kan se ut innan de är färdigbyggda. Även inom vården har VR börjat slå igenom ordentligt och används bland annat till att visualisera människokroppen, träna på operationer eller som ett verktyg för rehabilitering.

Läs också:

Skillnad på VR, AR, MR och XR

VR står för Virtual Reality, och innebär att man med hjälp av datorteknik skapar en tredimensionell, simulerad miljö. För att uppleva denna konstgjorda värld behöver du ett VR-headset.

AR står för Augmented Reality och handlar om att förstärka och förbättra vår värld. Med AR utgår man från den verkliga världen och lägger på ett digitalt filter för att förstärka upplevelsen. AR kan användas med hjälp av vanliga smartphones och surfplattor, som ex. i spelet Pokémon Go.

MR står för Mixed Reality och är en hybrid mellan VR och AR. Den kombinerar både den digitala och den verkliga världen i en miljö, så de sammanfaller och interagerar med varandra i realtid.

XR står för Extended Reality och är ett samlingsbegrepp för Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR). XR står alltså för den teknik som utvidgar verkligheten och sammanfogar de fysiska och virtuella världarna.

Yrkesroller efter utbildningen

Efterfrågan på dataföretagens tjänster har ökat och lönsamhet har förbättrats, och som ett resultat av det går nu branschen på topp. Med 5Gs intåg på marknaden så väntas Virtual reality växa till att bli nästa stora plattform. I Sverige råder sedan länge ett generellt underskott på programmerare och utvecklare. Eftersom Virtual reality ännu bara är i början av sin utveckling kan vi räkna med att efterfrågan på specialiserad VR-kompetens kommer att öka särskilt inom en mängd olika branscher.

Yrkesroller du kan få efter din avslutade utbildning:
 • Virtual Reality-utvecklare (VR-utvecklare)
 • Augmented Reality-utvecklare (AR-utvecklare)

Utbildningen

Efter din avslutade utbildning till Virtual Reality-utvecklare kommer du att självständigt (och i team med kollegor och uppdragsgivare) kunna planera, genomföra, utvärdera, integrera och lansera en utvecklad Virtual Reality-produktion i en interaktiv miljö – på valfri plattform. Du lär dig även att reflektera över och utveckla din roll som Virtual Reality-utvecklare inom de huvudsakliga områdena programmering, utveckling, grafik och innovation.

I utbildningen lär du dig bland annat om:
 • Programmering Realtidsmotor i spelmotorer som Unity och Unreal Engine med hänsyn till hur olika SDK/API’er fungerar för olika VR-plattformar
 • Augmented Reality
 • Implementering och publicering, med test av spellogik, analys av prestanda (framerate) och publicering på en VR-hårdvara, samt konvertering av projekt till olika VR-plattformar
 • UX-design och hur det tillämpas inom Virtual Reality
 • Ljudläggning; redigering och programmering av ljud i VR-realtidsprojekt för immersiv upplevelse av ljud i flera olika dimensioner
 • Virtual Reality-plattformar; hur hårdvara och kringutrustning installeras, konfigureras och kalibreras.
 • 3D-grafik; kamerahantering, modellering, ljussättning, animering, shading och texturering
 • VR Storytelling; att skapa och bygga upp historier som med fysiska och psykologiska effekter kan användas i en VR-miljö
 • Agila utvecklingsmetoder som SCRUM, Feature Driven Development och Kanban

Här hittar du våra andra YH-utbildningar inom IT

1. Introduktionskurs VR

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap i hur en hårdvara för Virtual Reality ska installeras, konfigureras och kalibreras. Kursen behandlar även installation av headset och kringutrustning som handkontroller och sensorer samt installation i omgivning/rum som hårdvaran kommer att befinna sig i. Kursen kommer också behandla historia, filosofi och Storytelling kring virtual reality.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • De tekniska förutsättningarna som finns för olika typer av Virtual Reality-hårdvaror.
 • Vad datorer, plattor och smartphones har för kravställning för att fungera med Virtual Reality-hårdvaror.
 • Kunna installera, konfigurera och kalibrera olika typer av Virtual Reality-hårdvara.
 • Kunna testa och felsöka Virtual Reality-hårdvaran.
 • Kunna välja rätt datorhårdvara utifrån de krav som Virtual Reality-utrustningen kräver.
 • Vid felsökning veta vad som är en korrekt fungerande hårdvara för Virtual Reality så att användarupplevelsen blir enligt kravspecifikationen.
 • Kunna grundkoncepten kring VR storytelling.

2. Agila projektmetoder

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i agila projektmodeller och hur de används vid utvecklingsprojekt. Under kursen kommer den studerande att arbeta med riktiga uppdrag mot ett företag eller en uppdragsgivaremot en tydlig kravspecifikation. Den studerande kommer att utveckla en enklare Virtual Reality-produktion. Kursen krävs för att kunna gå ut på LIA med en portfolio på skapade Virtual Reality-projekt.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • Förstå och arbeta yrkesmässigt efter en projektplanering innefattande tidsplan, ansvarsområden, aktiviteter och given budget.
 • Förstå och arbeta utifrån Agila projektmetoder samt kunna presentera ett utvecklingsprojekt inom Virtual Reality på ett målgruppsanpassat sätt.
 • Utföra kvalitetsgranskningar efter branschstandard Virtual Reality-leveranser.
 • Tolka en kravspecifikation från en uppdragsbeställare och framställa en egen kravspecifikation inom Virtual Reality produktion.

3. Programmering Realtidsmotor

Yh-poäng: 60

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper för att kunna programmera i en realtidsmotor. Den studerande kommer under kursen att programmera prototyper i spelmotorer som Unity och Unreal Engine. Kursen behandlar områdena som hur den studerande sätter upp sin utvecklingsmiljö, hur gränssnittet och projektstruktur fungerar i en spelmotor, hur element och modeller (ljud och ljus) importeras samt hur olika SDK/API’er fungerar för olika Virtual Reality-plattformar. Den studerande förväntas att ha grundläggande kunskaper i programmering för denna kurs då den introducerar variabler, syntax, datastrukturer, if-satser, kollision, rörelser, reaktioner och villkor gällande det programmeringsspråk som kommer användas. Kursen kommer även att behandla konvertering av ett befintligt projekt till Virtual Reality-hårdvara.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • Hur variablar, syntax, datastrukturer, if-satser, kollisioner, rörelser och reaktioner fungerar och programmeras gällande Virtual Reality.
 • Om den aktuella spelmotorns principer, möjligheter och begränsningar gällande Virtual Reality produktioner.
 • Scripting mot API:n
 • Läsa input från olika källor – tangentbord, mus, gamepads och plattformsspecifika kontrollenheter.
 • Kunna skapa en interaktiv miljö genom att använda den aktuella spel- och fysikmotorn
 • Kunna programmera i valt programspråk och ta fram prototyper för Virtual Reality användning.
 • Kunna implementera syntax, datasatser, if-satser, kollisioner, rörelser och reaktioner i en spelmotor.
 • Bygga en Virtual Reality-produktion i valfri plattform.
 • Kunna välja lämpligt API och använda det i utvecklingsprocessen inom Virtual Reality.
 • Arbeta enligt agila utvecklingsmetoder
 • Hur en utvecklingsmiljö sätts upp för Virtual Reality-utveckling

4. 3D-Grafik

Yh-poäng: 60

Kursens syfte är att ge den studerande de kunskaper som krävs inom 3D-grafik för att kunna utveckla och utföra modellering, ljussättning, animering, shading och texturering i en Virtual Reality-produktion.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • 3D-verktyg för Virtual Reality-produktion gällande Realtidsrendering, rigging, scripting, ljussättning, shading, UV-mappning och modellering.
 • Skapa 3D-element genom modellering, UV-mapping, texturering och shading lämpliga för Virtual Reality-implementering.
 • Självständigt kunna skapa 3D-modeller och prototyper för implementation i en Virtual Reality-miljö.
 • Skapa 3D objekt efter referensbilder.
 • Kunna skapa 3D optimerade modeller som fungerar i en VR produktion.
 • De metoder och verktyg som används för att skapa animeringar i 3D.

5. UX och Interaktion

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge den studerande goda kunskaper i hur man utvecklar användbara virtuella interface med hänsyn på användarupplevelse, interaktionsdesign och design. Du får lära dig att skissa och rita upp designförslag för en VR-miljö och att implementera en prototyp samt att använda interaktioner i AR/VR-miljöer.

6. VR-utveckling mobil plattform

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du  kunskaper inom programmering i en realtidsmotor mot mobila hårdvaruplattformar. Du lär dig  att skapa prototyper i spelmotorer som Unity och Unreal Engine mot mobila VR-enheter. Kursen behandlar områden som hur man sätter upp en utvecklingsmiljö för mobil utveckling och hur olika SDK/API:er fungerar för olika mobila VR-plattformar.

7. Augmented Reality

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i hur Augmented Reality(AR) fungerar och vilka olika typer av AR som finns tillgängliga på marknaden idag. Den studerande kommer få kunskaper om markörbaserad AR, GPS baserad AR & objektbaserad AR samt vilka programleverantörer som finns och som är ledande idag(Vuforia, Wikitude m.m.).

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • Utveckla en AR produkt med hjälp av Vuforia.
 • Utveckla en AR produktion med en 3D modell kopplad till en markör för IOS eller Android.
 • Ha kunskap om hur man tar fram stabila markörer för AR produktion.
 • Ha kunskap om hur man använder markörbaserad AR, GPS baserad och objektbaserad AR för AR produktion.

8. Ljudläggning

Yh-poäng: 10

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande metoder för ljudläggning i en Virtual Reality-miljö, då ljud är en viktig del av atmosfären och interaktionen. Den studerande kommer att arbeta enligt kravspecifikationer och få förståelse för hur samarbetet med en ljuddesigner kan gå till.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • Hur ljud implementeras i en realtidsmotor för ett realtidsprojekt.
 • Hur ljudfiler skall exporteras för att optimeras vid användningen vid i Virtual Reality-miljö.
 • Exportera ljud i rätt format för implementation i realtidsmotor.
 • Hantera ljudfiler utifrån tekniska kravspecifikationer för olika typer av spelmotorer.
 • Förstå ljuddesignerns roll vid framtagandet av ljud och vilken betydelse ljud har för en Virtual Reality-upplevelse.
 • Programvaror som används vid ljudläggning till en Virtual Reality-miljö.

9. VR Storytelling

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i storytelling som verkar i en Virtual Reality-miljö. Virtual Reallity storytelling innebär att utvecklaren behöver skapa immersiva miljöer där människor kan uppleva historier i en interaktiv värld. Den studerande kommer att ha kunskaper om hur ett Virtual Reality -headset kan lura hjärnan till att tro att man är på en annan plats genom förstärkt verklighet.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • Hur storytelling byggs upp för att passa en Virtual Reality-miljö.
 • De fysiologiska och psykologiska effekter som användningen av Virtual Reality kan ge användaren.
 • Att skapa historier med hjälp av Storytelling som kan användas i en Virtual Reality miljö.
 • Identifiera en historia som kan passa i Virtual Reality.
 • Veta vilka historier, skrivna enligt storytelling, som får en större upplevelse i en Virtual Reality-miljö.

10. Implementering och publicering

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att ge den studerande kunskapen i att kunna testa spellogik, analysera prestanda (framerate) samt publicera på en Virtual Reality-hårdvara. Kursen kräver kunskaper från tidigare kurserna Programmering i realtidsmotorer, Storytelling och Virtual-Realityplattformar.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • Hur spellogik och prestanda (framerate) testas för Virtual Reality
 • Vilka principer som finns för publicering på olika Virtual Reality-plattformar
 • Hur ett Virtual Reality-projekt kan konverteras till olika kompatibla plattformar
 • Använda de olika API:er som tillhandahålls av de olika Virtual Reality-systemen

11. LIA

Yh-poäng: 100

Kursens syfte är att den studerande ska få kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder, genom praktiskt arbete med Virtual Reality på ett företag. Målet är att de studerande ska kunna arbeta självständigt som en Virtual Reality-utvecklare, i enlighet med de rutiner, praktiska förutsättningar och resurser som finns på företaget. Den studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom Virtual Reality-utveckling på en arbetsplats i en skarp miljö. Kursen innefattar även att leverera en produkt utifrån en kravställning.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • Vilken roll en Virtual Reality-utvecklare har på ett företag.
 • Hur ett företag arbetar och nyttjar Virtual Reality för att lösa problem.
 • Arbetsmetoder som används inom branschen: arbete efter kravspecifikationer, deadlines, kundkontakter, projektteam och rutiner.
 • Skapa en Virtual Reality-lösning för ett företag eller uppdragsgivare enligt kravspecifikation.
 • Kunna planera, genomföra och utvärdera projekt med syftet att leverera en Virtual Reality-lösning för ett företag eller uppdragsgivare.
 • Arbeta agilt i en projektgrupp.
 • Kunna anpassa sig till de specifika arbetsmetoder som används inom företaget och branschen samt kunna följa upp dessa hos leverantörer/kunder/uppdragsgivare.

12. Examensarbete

Yh-poäng: 25

Kursens syfte är att låta den studerande planera, utföra och utvärdera ett utvecklingsprojekt för ett riktigt företag eller en beställare. Den studerande ska självständigt planera, göra research och genomföra projektet enligt tidplan. Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för sitt val av arbetsuppgift, metod, avgränsningar, resultat och slutsatser.

Efter avslutad kurs ska du kunna:
 • Det valda området för examensarbetet på en specialiserad nivå.
 • Projektplanering enligt användningen av agila metoder.
 • Leverera en utvecklad Virtual Reality-lösning enligt uppdragsbeskrivning.
 • Applicera de metoder och tillvägagångssätt som krävs för att kunna genomföra aktuella projekt.
 • Planera ett projekt enligt given tidsram.
 • Metodiskt kunna bemöta de problemställningar som kan uppkomma i ett samarbete med en beställare.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100p

Saknar du behörighet? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande: Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen. antagningen@nackademin.se 08-466 60 00

Utbildningsledare

Kristofer Eriksson

Utbildningsledare Byggnadsingenjör BIM och Virtual Reality-utvecklare

kristofer.eriksson@nackademin.se

 

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär