Om programmet

Stad: Stockholm, Solna

Form: Privatistutbildning

Pris: 29500 kr ex. moms

Längd:

Praktik: 0 veckor


Antagningskrav:
Lägst godkänt betyg i Svenska A alt Svenska 1 eller motsvarande Svenska som andra språk A alt Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Engelska A alt Engelska 5 eller motsvarande samt Matematik A alt Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande.

Kalendarium
28aug

Sista ansökningsdag Tandsköterska

Sista ansökningsdag till utbildningen Tandsköterska på distans.
03sep

Utbildningsstart Tandsköterska

Utbildningsstart för utbildningen Tandsköterska på distans.
Fler Events »

Validera dina kunskaper och få en examen som Tandsköterska

Validera dina kunskaper och få en examen som Tandsköterska. Det råder idag en stor brist på examinerade tandsköterskor i Sverige och bristen spås att öka i takt med ökade pensionsavgångar och att befolkningen i Sverige ökar. För att möta denna efterfrågan så erbjuder Nackademin en möjlighet för dig som jobbar inom tandvården, men inte har formell examen, att validera dina yrkeskunskaper mot de nationella riktlinjerna och på det sätt kunna erhålla en formell examen i yrkesrollen.

Nackademins valideringsprocess är uppbyggd av fem olika steg;

Steg 1: Antagning

Steg 2: Teoretiskt prekliniskt prov omfattande sex olika kunskapsområden

 • Administration och organisation
 • Munhålans och tändernas anatomi
 • Odontologi
 • Material och miljö
 • Vårdhygien och smittskydd
 • Oral hälsa

Steg 3; Muntligt prekliniskt prov

Steg 4; Praktisk klinisk test

Steg 5; Utfärdande av examen som Tandsköterska

Steg 2 och 3 tar två dagar att genomföra och genomförs på Nackademin i Solna, Stockholm (vid stor efterfrågan kan dessa steg genomföras i annan region).

Steg 4 sker på certifierad klinik i Stockholm och omfattar totalt 3 dagars arbete som Tandsköterska där yrkeskunskaperna bedöms av utbildad och godkänd handledare.

Efter att man gått igenom alla steg i valideringsprocessen med godkänt resultat erhåller man sitt examensbevis och är då diplomerad Tandsköterska.

Nackademins valideringsprodukt har två målgrupper:

 • Privatpersoner som idag är yrkesverksamma inom tandvården men saknar den formella examen alternativt privatpersoner som tidigare varit yrkesverksamma inom området och vill ”pröva” sina kunskaper innan man återgår i tjänst inom tandvården.
 • Kliniker som genom validering kan erbjuda yrkesverksam personal att få formell examen alternativt erbjuda nyanställd personal att komplettera sina kunskaper och genom detta få formell examen.

Pris och innehåll

Full validering för yrkesrollen Tandsköterska kostar 29500 SEK ex. moms (36 875SEK inkl. moms) och då ingår följande:

 • Samtliga steg i valideringsprocessen inklusive ett (1) omprov i steg 2, 3 och 4. Extra omprov utöver dessa debiteras med 900 SEK ex moms per kunskapsområde i Steg 2 och 1500 SEK ex moms för steg 3.
 • Tillgång till allt utbildningsmaterial för Tandsköterska i digital form via Nackademins lärportal i syfte att på egen hand kunna studera och komplettera eventuella bristområden innan och/eller efter provtillfällen.
 • Utfärdande av examensbevis efter godkänd validering (samtliga steg)

Test av teoretisk kunskaper för yrkesrollen Tandsköterska kostar 7900SEK ex. moms (9875SEK inkl. moms) och då ingår följande:

 • Test av kunskapsområden enligt steg 2 i valideringsprocessen
 • Muntligt prekliniskt prov enligt steg 3 i valideringsprocessen

Behörighet

För att kunna ansöka om validering och bli antagen så behöver man uppfylla nedan:

 • Lägst godkänt betyg i Svenska A alt Svenska 1 eller motsvarande Svenska som andra språk A alt Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Engelska A alt Engelska 5 eller motsvarande samt Matematik A alt Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande.
 • Om reell kompetens finns men skriftlig dokumentation saknas, kallas man till ämnesspecifika tester där behörighet saknas.
 • Minst två års arbetslivserfarenhet från tandvårdsklinik med relevanta arbetsuppgifter, som skall styrkas med ett arbetsgivarintyg. Intygsutfärdaren ska använda Nackademins intygsmall och intygslämnaren skall ha en yrkesmässig relation till den som ansöker om att delta i validering.


Var och hur:

De teoretiska delarna av valideringen är platsbunden och genomförs i Nackademins lokaler i Solna, Stockholm (steg 2 och 3) och omfattar två (2) dagar. Det praktiska kliniska testet (steg 4) genomförs på tandmottagning i Stockholm och omfattar tre (3) dagar.

Hela processen är platsbunden enligt ovan och går inte att genomföras på distans.

När:

Baserat på förfrågan.

Ansökan och antagning

Ansök idag via länken ovan.

Finansiering

Valideringen till tandsköterska är inte CSN-berättigad.

I samarbete med Human Finans erbjuder vi möjligheten att låna på kredit till anmälningsavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Om programmet

Stad: Stockholm, Solna
Form: Privatistutbildning
Pris: 29500 kr ex. moms
Längd:
Praktik: 0 veckor


Antagningskrav:
Lägst godkänt betyg i Svenska A alt Svenska 1 eller motsvarande Svenska som andra språk A alt Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Engelska A alt Engelska 5 eller motsvarande samt Matematik A alt Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande.

Nyheter

”Intensivutbildningen till tandsköterska var den perfekta chansen att kunna utbilda mig inom tandvården”

Tandsköterska. Lema Aslan, 22, fick upp ögonen för yrkesrollen tandsköterska under sin praktik på en tandvårdsklinik. Hon valde att fortsätta inom området genom att utbilda sig till tandsköterska på distans. Under den 1-åriga intensivsutbildningen var Lema ute på 16 veckors praktik, där hon nu även ser fram emot fortsätta jobba efter avslutad utbildning. Läs mer om vad Lema fick göra på sin praktik och hennes tankar kring valet av utbildning. Läs mer »

Spaning från Almedalen 2017: ”Det saknas folk – en ekvation som idag inte går ihop”

SPANING ALMEDALEN. Michael Yngvesson, vd på Nackademin, delar med sig av sina tankar och intryck från årets Almedalsvecka. Läs mer »
Se fler nyheter »

 

Här kan du ansöka till denna utbildning. Ansök nu