HemVårdutbildningarVälfärdsteknik för sjuksköterskor
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Distans 1 år 50 YH-poäng

Välfärdsteknik för sjuksköterskor

Läs YH-kursen Välfärdsteknik för sjuksköterskor på distans

11 januari 2021 – 17 december 2021

Hur:
Distans, 25 % studietakt
Utbildningslängd:
jan 2021 – dec 2021
YH-poäng:
50
Sista ansökningsdag:
10/12

Överblick

Kursens mål

Antagningskrav

Hur kan tekniken implementeras för att möta ett ökat behov inom vård och omsorg? Digitala lösningar är en möjlighet för Sverige att möta just den utmaningen. Men då behövs det fler sjuksköterskor med specialiserad kunskap inom välfärdsteknik som kan leda implementeringsarbetet av ny teknik. Vill du vara en av dem?

I många kommuner råder kompetensbrist för hur ny teknik kan hjälpa till att möta ett ökat vård- och omsorgsbehov. Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att öka självständigheten hos personer med funktionsnedsättning. Nackademins korta Yh-kurs Välfärdsteknik för sjuksköterskor riktar sig till dig som redan är yrkesverksam sjuksköterska, med syfte att öka kunskapen inom området välfärdsteknologi och förse dig med de rätta verktygen vid implementering av välfärdsteknik hos den enskilde inom vård- och omsorg.

Utbildningskoncept

Kursen har ett flexibelt upplägg och vänder sig till dig som är yrkesverksam sjuksköterska och som ska kunna implementera nya arbetsmetoder och välfärdstekniska lösningar i den egna organisationen. Utbildningen kan kombineras med befintlig anställning och pågår mellan januari – 17 december 2021.

Utbildningen kommer att ha distansträffar, som följs via videolänk, eller ses i efterhand via inspelning. Mellan distansträffarna ska du bedriva egna studier och verksamhetsnära undersökningar/analyser.

Kursen har en egen digital lärplattform, där allt kursmaterial och information om kursens genomförande/examinationer finns tillgängligt. Inlämningsuppgifter är individuella och lämnas in via kurssidan.

Om Nackademins korta Yh-kurser

Vill du bredda eller fördjupa dina kunskaper i ett ämne så är Nackademins korta Yh-kurser något för dig. Kurserna passar såväl dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier, som dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens. Kurserna är CSN-berättigade.

Ansök

Du ansöker via vårt antagningssystem.
När du gör din ansökan behöver du ladda upp kopior på dina originalbetyg eller andra intyg som visar att du uppfyller antagningskraven.

Antagningsprov

Antagningsprov ger viktiga tilläggspoäng i urvalsprocessen. Vi rekommenderar alla att skriva antagningsprovet för att samla extrapoäng och öka sina chanser att komma in på utbildningen man sökt.

Det generella antagningsprovet mäter:
• Analysförmågan
• Problemlösningsförmågan

Provet är på distans och du behöver ha tillgång till en dator. Provet tar cirka 20-30 minuter att genomföra och du har flera dagar på dig att genomföra provet. Du anmäler dig till antagningsprovet efter att du skickat in din ansökan. Provet hittar du på yh-antagning.se under fliken ”händelser”.

Kursstart

Kursstart 11 januari 2021.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på antagningen@nackademin.se. 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren ha kunskaper om/i:
 • Välfärdstekniska produkter och tjänster.
 • Tillämpningsområden för välfärdsteknik.
 • Säkerhetsaspekter kopplat till välfärdsteknik.
 • Individens behov i relation till området välfärdsteknik.
 • Implementering och dokumentation av välfärdsteknik i organisationen.
 • Kännedom om den offentliga upphandlingsprocessen.
 • Lagar, förordningar, och föreskrifter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, (SoL, HSL, LSS, GDPR, PDL, Patientlagen, Kamerabevakningslagen).
Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren ha färdigheter i:
 • Att arbeta utifrån individens behov och ett personcentrerat förhållningssätt.
 • Att utifrån omvärldsbevakning välja lämplig välfärdsteknik.
 • Att dokumentera i enlighet med rådande lagstiftning, föreskrifter och aktuell genomförandeplan.
 • Att göra en behovsinventering som underlag till upphandling av välfärdsteknik.
 • Att arbeta i enlighet med rådande lagstiftning vid implementering av välfärdsteknik.
 • Att implementera välfärdsteknik inom vård och omsorg samt beakta etiska aspekter vid genomförandet.
 • Att samverka med andra yrkesprofessioner vid implementering av välfärdsteknik.
Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren ha kompetens för att:
 • Välja lämplig välfärdsteknisk lösning för den enskildes tillämpningsområde inom vård- och omsorgsverksamhet utifrån behov och målbild.
 • Omvärldsbevaka och ta del av den tekniska utvecklingen inom området.
 • Ansvara för att användning av välfärdstekniska lösningar sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Beakta etiska aspekter vid implementering av välfärdstekniska lösningar.

 • Gymnasieexamen
 • Sjuksköterskeexamen

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär