HemByggutbildningarUpphandling och affärsprocess för VA-projekt
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 15 YH-poäng

Upphandling och affärsprocess för VA-projekt

4 jan – 30 jun 2021

Planerad kursstart jan 2021. Ansök idag!

Kursens längd:
Kursen innefattar ca 8 kurstillfällen.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
21/12

Denna kurs ger dig kunskaper om hur den offentliga sektorns projekteringar och entreprenader upphandlas utifrån lagstiftningen för offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling för försörjningssektorn. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra YH-utbildningar. Upphandling och affärsprocess för VA-projekt är en av kurserna som ingår i utbildningen VA-projektör.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Delar eller samtliga lektioner kan genomföras via distans beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället. Lektionerna kommer att hållas på plats om läget tillåter.

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om hur den offentliga sektorns projekteringar och entreprenader upphandlas utifrån lagstiftningen för offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling för försörjningssektorn. Studeranden ges kunskap om riskanalyser och hur arbetsmiljölagstiftningen inverkar i projekteringsskedet (BAS-P) samt om hur detta inarbetas i branschens juridiska standarddokument för projektering och byggande (ABK09, AB04 OCH ABT06).

Målet med kursen är att den studerande har kunskaper om de lagar, föreskrifter och standardavtal som styr affärsprocessen inom projektering och byggande. Centrala moment är hur EU-direktiven påverkar den offentliga upphandlingen, avtalslagen och reglerar avtalsprocessen mellan näringsidkare. Kursen går igenom branschens standardavtal ABK09 och AB04 och hur arbetsmiljöfrågorna ska beaktas. Efter kursen ska den studerande ha kunskap om hur ovan beskrivna frågor inarbetas i entreprenadhandlingarnas administrativa föreskrifter.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • lagar och avtal som styr affärsprocess och kommunal verksamhet vid projektering och byggande av VA
 • arbetsmiljölagstiftningen och andra centrala föreskrifter
Kursen ger färdigheter i att…
 • använda sig av lagar, föreskrifter och standardavtal relevanta för konsultrollen
Kursen ger kompetens för att…
 • analysera konsultrollens olika uppdrag och utifrån detta dra slutsatser som är viktiga för det fortsatta lärandet
 • tolka gällande regelverk och kunna applicera dem i VA-projekt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Kurser

 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen VA-projektör som förkortas VA20.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21. Sök på kursen Upphandling och affärsprocess för VA-projekt och se till att den tillhör utbildningnen VA20.

Anmälan

Ansökan till kursen är öppen. Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Om det inte går att anmäla sig trots att sista ansökningsdag ännu inte har passerat så är det på grund av att kursen är full. Vill du bli uppskriven på reservlistan? Maila antagningen@nackademin.se.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär