HemIT-utbildningarTestverktyg och hjälpmedel
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

Antagningens telefon är stängd v 29 och v 30.

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 25 YH-poäng

Testverktyg och hjälpmedel

Läs Yh-kursen Testverktyg och hjälpmedel

7 sept – 9 okt 2020

Planerad kursstart september 2020. Ansökningen öppnar inom kort.

Kursens längd:
Kursen innefattar 15 kurstillfällen under 5 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
v.43

Denna kurs som hålls under fem veckor ger dig god kännedom om ett urval av testverktyg och vilka av dem som är lämpligast att använda. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra Yh-utbildningar. Testverktyg och hjälpmedel är en av kurserna som ingår i utbildningen Kvalitetssäkrare och testare inom IT.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

Vid skrivande tidpunkt planerar vi för en hybridlösning av vår undervisning, där vissa delar är digital distansundervisning och vissa delar (ca en gång/vecka) är på plast på Nackademin.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursens syfte och mål

Målet för kursen är att den studerande ska få god kännedom om ett urval av testverktyg, och utifrån givet sammanhang kunna avgöra vilka av dem som är lämpligast att använda. Den studerande ska även sakligt kunna motivera valet.

  • Känna till ett urval av testverktyg och testverktygsgrupper
  • Kunskap om hur man kan använda testverktyg för att uppfylla spårbarhet mellan krav och test
  • Verktyg som är lämpliga för dokumentation och rapportering
  • Teoretisk kunskap om testautomatisering och när det är lämpligt
  • Välja lämpligt verktyg för felrapportering och dokumentation
  • Välja verktyg utifrån givet fall, och utifrån det, utforma testfall, planera och exekvera test
  • Motivera val av testverktyg i ett givet sammanhang utifrån aspekter som syfte, mål, budget, aktivitetsplan, behov och krav.

Förkunskaper

Kurser

  • Matematik 2/2c, 100p
  • Programmering 1, 100p

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21

Där kan du söka på klass, lärare, sal och kurs.

Anmälan

Anmälan öppnar inom kort.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!