HemIT-utbildningarIntensivutbildning: Testautomatiserare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Distans 8 veckor

Intensivutbildning: Testautomatiserare

Vidareutbilda dig till testautomatiserare i höst!

Arbetar du som testare eller utvecklare inom IT och vill ta nästa steg i karriären? Under hösten 2019 startar Nackademins intensivutbildning till testautomatiserare – en åtta veckors distansutbildning som ger dig en spetskompetens som branschen efterfrågar!

Nackademin har under lång tid bedrivit kvalificerad utbildning inom test och försett IT-branschen med tusentals medarbetare genom åren. I nära samarbete med branschen ser vi ett stort kompetensbehov inom Testautomation och har därför nu startat en intensivutbildning, som ska leda till yrkesrollen testautomatiserare.

Efter avslutad utbildning kommer du att självständiga kunna planera, designa, implementera och underhålla automatiserade testskripter. Du kommer också att ha en god förståelse för att kunna avgöra om olika testscenario och testfall är lämpliga att bli automatiserade eller inte, samt kunna implementera testautomation som en del av ett projekt.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett examensbevis som testautomatiserare från Nackademin.

Till vem riktar sig utbildningen?

Intensivutbildningen riktar sig till dig som är utbildad till eller arbetar som testare eller utvecklare inom IT och vill ta nästa steg i karriären. Just nu finns en mycket stor efterfrågan i branschen efter denna typ av spetskompetens – vilket gör testautomatiserare högt eftertraktade på arbetsmarknaden.

Utbildningen

För att bli behörig till Intensivutbildningen Testautomatiserare krävs att du har grundkunskaper i test och programmering. För dig som saknar kunskap i programmering, erbjuder Nackademin en kurs i programmering för testare, där du under 7 veckor lär dig den programmering som krävs för intensivutbildningen. Du kan därför välja ett av följande alternativ när du söker till utbildningen:

  1. Intensivutbildning Testautomatiserare på totalt 8 veckor.
  2. Kurs i programmering för testare på 7 veckor + Intensivutbildning Testautomatiserare på 8 veckor. Totalt 15 veckor.

Genomförande och upplägg

Utbildningen bedrivs helt på distans, med gemensamma distansträffar och mycket individuell handledning mellan distansträffarna, vilken leds av en erfaren utbildare inom testautomation. Mellan distansträffarna sker arbete med autentiska arbetsuppgifter. Utbildningen är upplagd så att du ska kunna kombinera studierna med ett jobb. Den tid som du behöver lägga ner på utbildningen uppskattas till ca 10-15 timmar i veckan, inklusive ”distansträffarna”.

Delkurserna som ingår i utbildningen är specifika och tillsammans täcker dessa de flesta av de vanligaste testtyperna som branschen använder för att automatisera tester. Varje delkurs inleds med teori om ett relevant ämne (användningsområden, fördelar, nackdelar, standards och underhåll) för att följas av en praktisk pedagogik, där du får utföra verklighetsbaserade och aktuella arbetsuppgifter med kända testverktyg.

Du kommer att ha tillgång till utbildningens kursmaterial och åtkomst till de program som används under utbildningen, även efter avslutad utbildning.

Kursinnehåll

Testautomatiserare, 8 veckor

Introduktion till testautomation
I denna kurs lär du dig om vad testautomation innebär i olika sammanhang och att olika typer av testautomatisering kan anpassas utifrån olika behov. Du får även en överblick av de centrala och vanligaste förekommande problemen som kan uppstå när man automatisera tester. Du lär dig även om kopplingen mellan testautomation och continuous integration samt continuous delivery

Frontend Testning & Visual regression testing
I denna kurs lär du dig att sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade tester för frontend- och visual regression-testning. Du lär dig också att frontend-testning och visual regression-testning är specifika typer av automatiserade tester och lär dig att förstå skillnaden mellan olika automatiserade tester. Du lär dig att använda specifika teststrategier för att jobba med frontend och visual regression-testning, samt att designa och dokumentera testplaner för dessa.

Backend Testning
Under denna kurs lär du dig att sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade tester för backend, och du lär dig även om olika sätt att testa backend manuellt. Du ska efter avslutad kurs förstå skillnaden mellan backend testning och andra typer av tester, med fokus på automatisering. Du lär dig att designa och dokumentera testplaner för backend, automatisera backend-tester med hjälp av robotframework och cypress.io. Du får också förståelse för hur man skriver kod som är lättare att underhålla, 

Last testning
I denna kurs lär du dig att sätta upp en egen utvecklingsmiljö för att skriva automatiserade lasttester. Du lär dig att förstå skillnaden mellan lasttestning och andra typer av tester, med fokus på automatisering. Du lär dig även att designa och dokumentera testplaner för lasttestning, samt att automatisera lasttester med hjälp av JMeter.

Programmering för testare, 7 veckor

I denna kurs lär du dig att sätta upp en egen utvecklingsmiljö. Du lär dig också grundenar i programmering i JavaSE, exempelvis datatyper, kontrollsatser, loopar, OOP, APIer/externa bibliotek. Du lär dig även enkel objektorienterad analys och design (OOAD) och att skriva enklare program med hjälp av OOAD. Du får kunskaper i att överväga och automatisera enhetstester med hjälp av JUnit, samt lär dig att använda Java code coverage (Jacoco). Du lär dig även att skriva kod som är lättare att underhålla och om betydelsen av Source Code Control Systems (SCCS). Du får också kunskaper om vilken roll som automatiserade enhetstester och code coverage spelar inom CI/CD sammanhang, samt i att generera testrapporter av automatiserade tester.

OBS! För utförlig kursbeskrivning – läs här!

Förkunskaper

Du behöver ha en generell förståelse av test/kvalitestsäkring från en annan utbildning inom test, eller från tidigare arbetslivserfarenhet, för att kunna bli behörig till intensivutbildningen och programmeringskursen. Detta kan styrkas genom betyg eller intyg från arbetsgivare. Utöver det:

  • För intensivutbildningen till testautomatiserare (8 veckor) krävs det att du redan har förkunskaper i programmering för testare. För att påvisa din behörighet i programmering för testare behöver du styrka dina förkunskaper, antingen genom ett betyg från tidigare studier, eller ett intyg från din arbetsplats. Betyget från dina studier bör helst inte vara äldre än två år. Om du inte kan styrka dina förkunskaper genom ett betyg eller intyg, kommer det att finnas möjlighet att göra ett behörighetstest. Behörighetstestet genomförs på distans och redovisas över en videokonferens med ansvarig utbildare.
  • För utbildningen på 15 veckor finns inga förkunskapskrav inom programmering. Endast baskunskap inom test/kvalitetssäkring krävs.

Pris

Testautomatiserare, 8 veckor, (för kursdeltagarna som redan har kunskaper i programmering för testare), pris 29 500 kr exkl. moms.

Hela utbildningen (Kurs i programmering för testare + Testautomatiserare), 15 veckor, pris 39 500 kr exkl. moms.

Utbildningsstart

Observera att utbildningen har fått nytt startdatum. Nytt startdatum för Testautomatiserare, 8 veckor är den 18 november 2019.

Hela utbildningen (Kurs i programmering för testare + Testautomatiserare) 15 veckor, har nytt startdatum: den 30 september 2019.

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom länkarna nedan. Observera att behörighetskravet för både intensivutbildningen till testautomatiserare och kursen programmering för testare, är grundkunskaper i test/kvalitetssäkring. För att bli behörig till intensivutbildningen Testautomatiserare (8 veckor) behöver du dessutom även ha grundläggande kunskaper i programmering. Du styrker din behörighet genom att bifoga relevanta dokument i din ansökan (exempelvis kursbetyg eller arbetsintyg).

Utbildare

Ansvarig utbildare för intensivutbildningen är Rafael Silva. Rafael är en erfaren testare och specialist inom Testautomation. Nackademin och Rafael har haft ett långvarigt samarbete, där Rafael är en av Nackademins mest uppskattade utbildare.

Kontakt

För mer information om utbildningen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se

Betalningsvillkor

Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagaren och Nackademin. Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmare utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Om utbildningsavgiften inte är betald enligt ovan äger Nackademin rätt att häva utbildningsavtalet med omedelbar verkan.
I samarbete med Human Finans erbjuder Nackademin möjligheten att låna på kredit till anmälningsavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Ångerrätt

Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som privatkund alltid 14 dagars ångerrätt från den dag utbildningsavtalet tecknades, vilket innebär att du som konsument kan häva avtalet utan att uppge någon speciell anledning. Notera att ångerrätten om 14 dagar  endast gäller privatpersoner. Är du osäker på omfattningen av ångerrätten ber vi dig kontakta oss på 08-466 60 00 eller mail foretagsutbildning@nackademin.se.

Villkor avanmälan

  • Anmälan är bindande enligt ovan men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats kan överlåta den till annan person.
  • Vid avanmälan tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart utgår ingen avgift och full återbetalning till deltagaren.
  • Senare än 30 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen utbildningsavtalet ingicks, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 50% av utbildningens avgift
  • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.