HemIT-utbildningarProgramutvecklare .NET med SharePoint-inriktning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 28 veckor Stockholm 2 år

Programutvecklare .NET med SharePoint-inriktning

Utbilda dig inom programutveckling med inriktning .NET SharePoint

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Observera att den här utbildningen har haft sin sista start och kommer inte att starta hösten 2019.

Programutvecklare .NET med SharePoint-inriktning. Gillar du programmering har du här möjligheten att inte bara fördjupa dig i inom webbutveckling i .NET utan också att specialisera dig mot webbplattformen SharePoint, en av Microsofts mest populära produkter. Du får en bred programmeringsgrund i .NET samtidigt som du genom dina kunskaper i SharePoint blir expert på lösningar för morgondagens företag.

SharePoint är en starkt efterfrågad plattform som finns på många företag och det är en hög efterfrågan på SharePoint-kompetens. Med webbutveckling i .NET och specialistkompetens i SharePoint i bagaget har du väldigt goda chanser att få jobb både i Sverige och utomlands!

Den Microsoftbaserade .NET-plattformen är väl etablerad både i Sverige och resten av världen. Här får du lära dig att utveckla lösningar för webben med moderna tekniker. Utöver bredden i .NET-plattformen så får du även specialistkompetens inom SharePoint, något som är perfekt för dig som gillar problemlösning och ny teknik. SharePoint är en plattform som används till att hantera all information som finns på ett företag. Det kan vara information på webbplatser, dokumenthantering och information i olika databaser. Största utvecklingsområdena inom SharePoint idag är lösningar för sociala nätverk på företag samt appar. De senaste året har också utvecklingen blivit allt mer inriktad på molnet och onlinelösningar.

Intresset för SharePoint har varit väldigt stort i många år och i och med Microsofts senaste satsning på ett molnbaserad SharePoint-alternativ har efterfrågan bara ökat och ser ut att fortsätta öka de närmaste åren. Efterfrågan på .NET-utvecklare är också väldigt hög och en av de kompetenser som efterfrågas mest inom IT-branschen. Kombinationen av .NET-kompetens och spetskunskap inom SharePoint ger därför mycket stora jobbmöjligheter. Det finns i nuläget en brist på duktiga SharePoint-utvecklare i branschen samtidigt som efterfrågan på SharePoint-lösningar från företagen ökar.

Är du intresserad av programmering? Då kanske även den här utbildningen är någonting för dig:

Yrkesroller efter utbildningen

Vi ser en stor fortsatt efterfrågan på webbutvecklare med specialistkompetens inom SharePoint. Plattformens popularitet och spridning har ökat markant de senaste åren och marknaden för en SharePoint-utvecklare ser väldigt ljus ut. Du kan även gå vidare i din karriär och så småningom även arbeta som IT-arkitekt, projektledare eller IT-chef. Nedan ser du några av de yrkesroller som du kan jobba som efter utbildningen:

 • SharePoint-utvecklare
 • .NET-utvecklare
 • Webbutvecklare
 • Applikationsspecialist

Utbildningen

Du behöver kunna grunderna i programmering och får här chansen att fördjupa dig ordentligt inom problemlösning och programmering! Du lär dig att utveckla webblösningar med C# och ASP.Net som grund och du får även goda kunskaper inom olika klienttekniker som JavaScript och olika kodbibliotek. Utifrån dessa kunskaper utvecklar du sedan lösningar mot SharePoint. Utöver det får du kunskap om hur en organisation kan använda SharePoint för att förbättra din informationshantering och att bygga skräddarsydda lösningar.

I ett examensarbete får du praktiskt genomföra ett projekt från koncept och design till färdig och fungerande applikation eller tjänst. Mer än en tredjedel av utbildningen är förlagd på en verklig arbetsplats genom LIA-praktiken (LIA = Lärande i Arbete). Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som Apoteket, PostNord, DQC Stockholm, Kentor och Tieto Sweden.

I utbildningen ingår:

 • Programmering i C#
 • Webbutveckling med ASP.NET
 • Utveckling mot SharePoint
 • Utveckla appar mot SharePoint
 • Webbdesign och klientprogrammering i JavaScript
 • Administrera i SharePoint
 • Användbarhet
 • Projektarbete med SCRUM

Databasteknik

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att du ska ha kunskap om databaser och databasutveckling för att kunna skapa och använda en optimerad databas med TSQL enligt de professionella riktlinjer som finns. Det innebär att du skall kunna skapa en logisk datamodell med hjälp av normalisering och sedan en fysisk modell. Du skall kunna effektivisera och optimera informationshanteringen, skapa stored procedures och programmera mot databaser med ADO.NET i C#.

Examensprojekt

Yh-poäng: 25

Du skall praktiskt genomföra ett projekt utifrån en kravspecifikation till ett koncept och färdig SharePoint-applikation. Alla steg dokumenteras enligt gällande affärspraxis. Projektet genomförs med en agil projektmodell och de studerande använder sig av ett versionshanteringssystem för att hantera gemensamma filer och dokument. Målet är att ge dig färdighet i att genomföra ett komplext systemutvecklingsprojekt och arbeta med agil utvecklingsmetodik.

Frontend 1

Yh-poäng: 25

Du kommer lära dig att skapa webblösningar som möter de krav som en professionell beställare kan ställa. Du kommer ges kunskap om responsiv design så att webblösningen kan anpassas för att fungera på olika enheter som t ex mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Kursen ger färdigheter i att arbeta med olika webbstandarder, med tonvikt på HTML5, och hur en lösning kan standardiseras och optimeras för olika sökmotorer. Du kommer även att lära dig vilka faktorer som finns kring användbarhet och kunna använda detta för att självständigt utforma lösningar som tillgodoser kundens behov av en optimerad användarupplevelse.

Frontend 2

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att utveckla kunskaperna du erhåller i Frontend 1. Du ges kunskaper i att kunna skapa webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten. Du utvecklar kunskaper om JavaScript och olika kodbibliotek, som tex jQuery, för att kunna arbeta med klientprogrammering. De skall ges färdighet i att självständigt skapa applikationer som bygger på kod som körs i en webbläsare och kunna identifiera vilka fördelar och möjligheter som finns med detta.

LIA 1

Yh-poäng: 40

Lärande i arbete-perioden har som huvudsakligt syfte att du ska komma ut på en arbetsplats och aktivt arbeta med yrkesrollens uppgifter för att förstå hur arbetsrollen fungerar i verkligheten. Inför LIA-perioden kommer du att ha kunskaper i bla. programmering, informationshantering och responsiv design. För att kunna tillgodogöra sig sin första LIA-period och utföra programmering med aktuella verktyg och tekniker mot SharePoint behöver studenterna ha minst betyg godkänt i kurserna Programmering C# samt Programmering med C# i ASP.NET. I syfte att fördjupa kunskaperna och knyta dem samman med praktisk erfarenhet utifrån moment som t.ex. utveckla webbsidor genom avancerade webblösningar, ADO.NET , programmering C# och kommunikation mot databaser. LIA en viktig del av utbildningen och LIA-platsen kvalitetssäkras i förväg av anordnaren.

LIA 2

Yh-poäng: 100

LIA2 ska ge fördjupade kunskaper i teknik och arbetssätt. Här finns möjlighet att självständigt eller i team arbeta med SharePoint-utveckling och omsätta sina teoretiska och praktiska kunskaper i mer avancerade uppgifter.

Objektorienterad analys & design

Yh-poäng: 10

Du ges kunskap och förståelse gällande vad kravanalys och systemdesign innebär och ska praktiskt kunna hantera detta genom modellering, sammanställning av krav och utformning av design. Till modelleringen skall du kunna använda ett modelleringsverktyg och arbeta med UML. implementering av ett informationssystem.

Programmering C#

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att du ska kunna använda Visual Studio för att självständigt skriva, testa och felsöka kod. Du får fördjupa dig i objektorientering t ex klasser, arv, interface, delegater samt problemlösning och hur programmeringsspråket kan användas för att lösa problem – i syfte att praktiskt omsätta i kod.

Programmering med C# i ASP.NET, MVC

Yh-poäng: 30

Du får lära dig att bygga dynamiska, databasdrivna webbapplikationer i C# med ASP .NET MVC med hänsyn till prestanda och stora datamängder. Du får även kunskap i hur webbkommunikation via http fungerar mellanwebbserver och webbläsare och hur det påverkar dynamiska webbapplikationer. Du får förståelse för hur olika tekniker som exempelvis AJAX kan användas för att förbättra lösningen och lär dig att publicera en webbapplikation på ISS och Microsoft Azure.

SharePoint som plattform

Yh-poäng: 40

Kursen ger dig färdigheter i att hantera SharePoint-plattformens olika delar och sätta upp och redigera en SharePoint-lösning för olika behov. Efter avslutad kurs har du bland annat färdighet i att skapa ett intranät och att anpassa en SharePoint-lösning ur ett administratörsperspektiv.

SharePoint-utveckling – klienttekniker

Yh-poäng: 25

Du får lära dig att bygga SharePoint-appar där all kod körs på klienten. Det innebär att via kod kunna kommunicera med och göra uppdateringar på SharePoint-servern från en klient.

SharePoint-utveckling – servertekniker

Yh-poäng: 30

Kursen syftar till att ge dig kunskaper i att utveckla cloud-hosted apps och webparts för SharePoint med hjälp av C#. Utöver det ges en förståelse för hur en SharePoint-miljö kan vara uppbyggd där delar av lösningen driftas på externa webbservrar t ex på Windows Azure. Detta omfattar även säkerhet i kommunikationen mellan servrar.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

OBS! Tänk på att skicka in kopior på dina originalbetyg, utdrag från t.ex. antagning.se är ej giltiga.

Saknar du behörighet i programmering? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

 • Preparandkurs i programmering 1/A
 • Preparandkurs i programmering i samarbete med DataTjej

Utbildningsledare

 

Andrea König

Webbutvecklare fullstack open source, Business Intelligence-analytics och Programutvecklare .NET med SharePoint-inriktning

andrea.konig@nackademin.se
073-422 84 54

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!