HemElteknik och energi-utbildningarProjektering av eldistributionsanläggningar
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 35 YH-poäng

Projektering av eldistributionsanläggningar

Läs Yh-kursen projektering av eldistributionsanläggningar

7 dec 2020 – 22 jan 2021

Planerad kursstart december 2020. Ansök idag!

Kursens längd:
Kursen innefattar 15 kurstillfällen under 6 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
23/11

Denna kurs som hålls under en sex veckor ger dig möjligheten att få tillämpbara kunskaper i projektering för eldistributionsanläggningar. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra Yh-utbildningar. Projektering av eldistributionsanläggningar är en av kurserna som ingår i utbildningen Elkraftingenjör.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

Vid skrivande tidpunkt planerar vi för en hybridlösning av vår undervisning, där vissa delar är digital distansundervisning och vissa delar (ca en gång/vecka) är på plast på Nackademin.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursinnehåll

Kursen ska ge de studerande tillämpbara kunskaper i projektering för eldistributionsanläggningar. De studerande ges färdigheter i att utföra beräkningar, beredning, kalkylering, och att använda projekteringsverktyget EBR som grund för konstruktionsval samt dimensionering. Kursen behandlar också aspekter som planering, dokumentation, miljö, energieffektivisering och anläggningssäkerhet hos elanläggningar.

Dessutom ges studenten kunskaper inom utredning och det förberedande arbete som föregår installation. Efter kursen ska den studerande kunna lösa problem och vanligt förekommande uppgifter inom projektering. Kursen genomförs på ett sådant sätt att de studerande praktiskt får utföra momenten med handledning.

Kursens mål

 • Förstå de olika projektfaserna i eldistributionsprojekt
 • Kunskap om projektering för eldistributionsnät; kabel- och luftledningar.
 • Kunskap om projektering för eldistributionsanläggningar; krafttransformatorer, ställverk.
 • Framtagande av olika handlingar, såsom förfrågningshandling, bygghandling och relationshandling
 • Utföra beredning; verifiera sträckning, införskaffa tillstånd, val av material, till exempel genom EBR:s kostnadskatalog
 • Utföra kalkylering av eldistributionsnät- och elanläggningar enligt EBR:s kostnadskatalog
 • Ta hänsyn till anläggningssäkerhet och arbetsmiljö i projekteringsskedet
 • Dimensionera elanläggningar och elnät via beräkningar, till exempel kortslutningsströmmar, jordfelsströmmar
 • Utföra utredning och planering inför genomförandet av eldistributionsprojekt
 • Ta fram tekniska lösningar baserat på funktionskrav och dokumentera sitt arbete

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Kurser:

 • Praktisk ellära, 100p eller Ellära 1, 100 p. Lägst betyget E/3/G
 • Matematik 2a, 100p Lägst betyget E/3/G

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen Elkraftingenjör som förkortas ELKRAFT19.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21
Sök på kursen Projektering av eldistributionsanläggningar och se till att den tillhör utbildningnen ELKRAFT19.

Anmälan

Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig. .

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär