HemByggutbildningarProjektekonomi och entreprenadjuridik
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 40 YH-poäng

Projektekonomi och entreprenadjuridik

4 jan – 28 feb 2021

Planerad kursstart januari 2021. Ansök idag!

Kursens längd:
Kursen innefattar ca 20 kurstillfällen under 8 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
21/12

Denna kurs som hålls under åtta veckor ger dig kunskap och verktyg för leda arbetet med kännedom om juridiska avtal och med ekonomisk insikt. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra YH-utbildningar. Projektekonomi och entreprenadjuridik är en av kurserna som ingår i utbildningen Arbetsledare Bygg och Anläggning.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Delar eller samtliga lektioner kan genomföras via distans beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället. Lektionerna kommer att hållas på plats om läget tillåter.

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att de studerande ska få en inblick i entreprenadjuridik och olika entreprenadformer samt insikt om lagar och regelverk som påverkar byggprojekt. De studerande ska även utveckla färdighet i prognosarbete och ha kunskap om verktyg vid ekonomiska kostnadsförändringar.

Kursens mål är att de studerande kan leda arbetet med kännedom om juridiska avtal och med ekonomisk insikt.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…

• Entreprenadjuridik, Standardavtal
• Entreprenadformer och avtal
• AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning)
• Kalkylering och mängdning
• Förståelse för prognosarbete
• Tidrapportering
• ÄTA ändringar/tillägg/avgående
• Lagar, föreskrifter och regelverk: BBR (boverkets byggregler), PBL (plan och bygglagen), LOU (lagen om offentlig upphandling)
• Förståelse för projektekonomi

Kursen ger färdigheter i att…

• Ha kunskap i standardavtal, exempelvis AB04, ABT06
• Samarbeta med underentreprenörer och tolka avtal.
• Hantera Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA) och tolka regler som åberopas i entreprenadavtal
• Hantera mängdning och utföra kalkyler för mindre tilläggsarbeten
• Ta fram underlag för prognosarbete
• Hantera kontouppbyggnad och stämma av konto mot kontrakt samt bedöma och vid behov avisera
• Tidsrapportera
• Hantera ÄTA-underlag samt avisera vid förändringar och ökad kostnad, hantera FS
• Söka och tolka information i lagar, föreskrifter och regelverk: BBR, PBL, LOU

Kursen ger kompetens för att…

• Leda medarbetare mot uppsatta mål med kunskap om och hänsyn till juridiska riktlinjer och ekonomiska förutsättningar

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Kurser

  • Matematik 2a, 100p
  • Bygg och anläggning 1, 200p

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen Arbetsledare Bygg och Anläggning som förkortas ANG20.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21
Sök på kursen Projektekonomi och entreprenadjuridik och se till att den tillhör utbildningnen ANG20.

Anmälan

Ansökan till kursen är öppen. Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Om det inte går att anmäla sig trots att sista ansökningsdag ännu inte har passerat så är det på grund av att kursen är full. Vill du bli uppskriven på reservlistan? Maila antagningen@nackademin.se.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär