HemIT-utbildningarProgrammering med C#
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Stockholm

Programmering med C#

23 augusti – 17 oktober 2022

Antal YH-poäng:
40
Plats:
Solna
Sista anmälningsdag:
9 augusti

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser som ingår i en av våra  befintliga YH-utbildningar. Kursen Programmering med #C ingår i utbildningen Webbutvecklare .NET CMS och är kostnadsfri. Här gäller först till kvarn – så vänta inte med din anmälan! 

Undervisningen är 100% studietakt. Du kommer att ha ca två-tre lektioner i veckan som sammanlagt är mellan 6-8 timmar. Övrig tid kommer du att studera själv eller i grupp med andra. Räkna med att samtliga lektioner kommer att genomföras på plats i Solna, om inte annat framgår i kursbeskrivningen. Beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället kan delar eller samtliga lektioner genomföras på distans.

Kursinnehåll

Syftet med kusen är att ge förståelse för grundläggande programmering och kompetensen att utveckla programmeringslösningar i C#.

Målet är att du ska kunna använda Visual Studio för att självständigt göra enklare applikationer i Windows och kunna skriva, testa och felsöka kod. Du får fördjupa dig i objektorientering, klasser, arv, interface, delegater samt problemlösning. Du får även lära dig att dokumentera kravbilden för en applikation med hjälp av UML. Utöver det lär du dig att effektivt felsöka och testa programkod. Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande gymnasiekursen i programmering.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om
 • Fördjupad teoretisk förståelse för objektorienterad programmering och C#
 • Verktyg, effektivisering, felsökning mm i Visual Studio som utvecklingsmiljö
 • Olika rekommenderade sätt att namnge variabler, metoder och olika objekt som ingår i en programmeringslösning
 • Hur versionshantering används i ett programmeringsprojekt
 • Modellering med UML-diagram, främst klassdiagram, sekvensdiagram och use case-diagram
 • Hur arbetet med kravhantering fungerar
Kursen ger färdigheter i att…
 • Genomföra effektiv problemlösning i C#
 • Självständigt programmera och skapa enklare applikationer med hjälp av objektorientering, klasser, arv, interface, delegater mm
 • Hämta data från olika listor och arrayer, göra urval etc med LINQ- och Lambda-uttryck
 • Arbeta med filhantering, att läsa innehållet från en fil och att kunna skriva till filen
 • Arbeta med stränghantering i C#
 • Felsöka och testa kod
 • Skapa Windows-applikationer med olika typer av grafiska gränssnitt
 • Skapa applikationer som helt bygger på objektorientering
 • Använda grundläggande versionshantering för att checka in och checka kod samt hantera vanliga situationer som kan uppkomma, exempelvis merge-konflikter
 • Kunna skapa olika typer av UML-diagram
Kursen ger kompetens för att…
 • Utifrån en problemställning kunna välja och genomföra olika typer av relevanta programmeringslösningar i C# och med olika relevanta grafiska gränssnitt samt använda versionshantering i processen
 • Med hjälp av UML-diagram kunna genomföra och dokumentera ett designförslag till ett utvecklingsprojekt

Genomförande och upplägg  

Undervisningen är 100% studietakt. Du kommer att ha ca två-tre lektioner i veckan som sammanlagt är mellan 6-8 timmar. Övrig tid kommer du att studera själv eller i grupp med andra. Räkna med att samtliga lektioner kommer att genomföras på plats i Solna, om inte annat framgår i kursbeskrivningen. Beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället kan delar eller samtliga lektioner genomföras på distans.

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen. De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur. Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.   

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.  

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen. 

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper:

 • Matematik 2/B
 • Programmering 1

Anmälan

Du anmäler dig till kursen här.
Sista anmälningsdag är 9 augusti 2022.

Observera att kursen kräver en hel del tid och engagemang av dig som student. Vi ber dig därför att enbart söka kursen om du är beredd att lägga ner den tid som krävs.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Efter anmälan

Vi skickar ut ett antagningsbesked till dig inom två arbetsveckor. Vill du avboka dig från kursen gör du det genom att klicka på avanmälningslänken i ditt bekräftelsemail eller genom att maila till antagningen@nackademin.se.

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär