HemIT-utbildningarObjektorienterad analys och design
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 15 YH-poäng

Objektorienterad analys och design

Läs Yh-kursen Objektorienterad analys och design

28 sept – 15 okt 2020

Ansökan har nu stängt.

Kursens längd:
Kursen innefattar 9 kurstillfällen under 3 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
14/9

Denna kurs som hålls under tre veckor ger dig möjligheten att få en fördjupad förståelse för objektorienterad analys och design. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra YH-utbildningar. Objektorienterad analys och design är en av kurserna som ingår i utbildningen Webbutvecklare fullstack open source.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

Vid skrivande tidpunkt planerar vi för en hybridlösning av vår undervisning, där vissa delar är digital distansundervisning och vissa delar (ca en gång/vecka) är på plast på Nackademin.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursens syfte och mål

Syftet med kursen är att de studerande ska förstå vad kravanalys och systemdesign innebär och praktiskt kunna hantera detta genom modellering, sammanställning av krav och utformning av design. Till modelleringen ska de kunna använda ett modelleringsverktyg.

Målet med kursen är att de studerande lär sig att analysera krav och att designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt samt att förstå betydelsen av design vid implementering av ett informationssystem.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • Modellering med olika diagram, främst klassdiagram, sekvensdiagram och use case-diagram
 • Analys av krav och hur ett informationssystem kan designas utifrån ett objektorienterat synsätt
 • Betydelsen av design vid implementering av ett informationssystem
 • De olika faserna i en programutvecklingsprocess (från kravanalys till kodning och implementering)
 • Olika sätt att strukturera programkod med olika designpatterns
 • Några av de centrala designpatterns som finns
 • Hur de känner igen designpatterns i kod
Kursen ger färdigheter i att…
 • Kunna skapa olika typer av diagram för modellering
 • Analysera krav och i enlighet med dessa designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt
 • Kunna välja och använda relevanta designpatterns för att skapa olika typer av applikationer

Förkunskaper och yrkeserfarenhet

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Kurser

 • Matematik 2/2c, 100p
 • Programmering 1, 100p

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen Webbutvecklare fullstack open source som förkortas WEBB19.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21
Sök på kursen Objektorienterad analys och design och se till att den tillhör utbildningnen WEBB19.

Anmälan

Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär