HemIT-utbildningarMjukvaruutvecklare, inbyggda system och IoT
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Mjukvaruutvecklare, inbyggda system och IoT

Som Mjukvaruutvecklare arbetar du med programmering av inbyggda system och IoT- applikationer.

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Som Mjukvaruutvecklare inom IoT är du med i teknikens framkant när vi kopplar upp oss mot våra prylar. Var med och utveckla självkörande bilar eller gör en hel stad mer smart och digital!

Utbildningen

Mjukvaruutvecklare, inbyggda system och IoT är en bred utbildning med tydligt fokus på avancerad programmering. Du kommer använda flera olika programmeringsspråk som Java, C# och C/C++ samt få kunskaper och färdigheter inom IT-säkerhet och systemtestning. Efter avslutad utbildning kan du välja om du vill fördjupa dig inom ett område eller välja en bred yrkesroll.

Efter utbildningen kommer du kunna utveckla system och datorprogram primärt för användningsområden inom IoT och inbyggda system. Du får grundligt lära dig hårdvarunära C-programmering och att implementera algoritmer i hård och/eller mjukvara, samt använda integrationsteknologi- och metoder som SOAP, REST, XML, Web Services och JSON.

Syftet är att du självständigt och i projektgrupper ska kunna skapa IoT prototyper och lösningar kopplat till nya affärsområden efter användarens behov.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan.

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Utbildningen Mjukvaruutvecklare, inbyggda system och IoT är för dig som vill jobba inom världens snabbast växande tvärvetenskapliga område som omfattar sensorer och sensorsystem.

För att passa in i rollen som Mjukvaruutvecklare bör du ha ett stort intresse för att programmera och för att skapa nya tekniska och smarta lösningar. Du älskar ny teknik och vill vara med i en ny och växande bransch som utvecklar kommunikationen mellan oss och våra prylar.

Yrkesroller efter utbildning:

 • Utvecklare, inbyggda system
 • Mjukvaruutvecklare Inbyggda system
 • Mjukvaruutvecklare IoT
 • Systemutvecklare IoT
 • Applikationsutvecklare IoT
 • IoT-arkitekt

Intervjuer

Liknande utbildningar

IT-säkerhetstekniker

2 år
Distans

DevOps Engineer

2 år
Platsbunden

IT-infrastrukturspecialist

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Programmering A/1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

1. Introduktion till Internet of Things

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen: Den studerande ska få kunskap och förståelse inom de ämnesområden som omfattas av begreppet IoT. Till dessa räknas mjukvara, hårdvara, kommunikation och informationsanalys. Kursen kommer att gå igenom affärsverksamhet, elektriska och digitala system, hur mjukvara och hårdvara fungerar inom området samt statistik och informations- hantering.

Målet med kursen: Den studerande ska kunna Referensarkitekturen inom Iot, redogöra för ingående delar såsom mekaniska delar, elektriska sensorer, kommunikationsprotokoll samt integration mellan plattformar och Datahantering mellan maskin till maskin (M2M). Den studerande ska även kunna säkerhetsaspekter, både problemställningar och möjligheter avseende IoT, kommersiell och öppen källkodelektronik som Raspberry Pi, Arduino och Arm Mbed LPC. Den studerande ska också kunna affärstillämpningar som system och enheter inom smarta hem, fordon, hälsa och industrin. Den studerande ska ha förståelse för de standardiserade IoT-hubar som Microsoft Azure IoT-hub, Amazon IoT-hub och Opensource alternativ till dessa.

2. Objektorienterad programmering

Yh-poäng: 25

Kursens syfte: Denna kurs syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter att kunna programmera objektorienterat med hjälp av Java. Det innefattar att kunna hantera klasser, objekt, abstrakta klasser och dynamisk bindning.

Målet med kursen är att den studerande ska lära sig:

 • Grundläggande objektorienterade principer och begrepp såsom klass, inkapsling och polymorfism
 • Skillnad mellan strukturerad programmering och objektorienterad programmering
 • Konstruera ett program för objektorienterad kod
 • Kunna tillämpa objektorienterad kod och välja rätt grafiskt användarsnitt inom objektorienterad programmering.

3. Programmering C,C++

Yh-poäng: 40

Syftet med denna kurs: Den studerande ska få goda kunskaper i hur man programmerar datorer och system genom C och C++ i en IoT-kontext. Kursen ska ge erfarenhet av problemanalys, strukturering, editering av källkod, kompilering, länkning, exekvering, avlusning samt dokumentation av programvara.

Målet med kursen: Den studerande ska kunna konstruera, analysera och implementera strukturerade datorprogram innehållande adekvata datastrukturer och kontrollstrukturer. Den studerande ska även kunna editera, kompilera, länka, exekvera och avsluta enklare C- program samt kunna tillämpa objektorienterad programmeringsteknik med utgångspunkt från en föregående enklare design i UML. Den studerande ska också kunna använda programutvecklingsverktyg i form av en integrerad utvecklingsmiljö eller en kombination av editor, kompilator och länkar. Den studerande ska även erhålla kunskaper om programspråken C/C++ för inbyggda system och ha färdigheter inom dokumentation som kravspecifikation, en redogörelse av programmets konstruktion, samt en sammanställning av testresultat.

4. Datastrukturer och Algoritmer

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen: Den studerande ska få kunskap och förmåga att använda algoritmer och datastrukturer som länkade listor, stackar, köer och träd för att hitta effektiva lösningar på programmeringsproblem. I kursen studerar den studerande analys, strukturdesign, implementation av praktiska och effektiva algoritmer och datastrukturer i detta syfte.

Målet med kursen: Den studerande ska kunna utveckla, implementera och anpassa datastrukturer och algoritmer för en given situation inom IoT. Den studerande skall även självständigt kunna anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem korrekt och på ett effektivt sätt. Utöver detta ska den studerande kunna beskriva begreppen abstrakt datatyp, rekursion och komplexitet. Den studerande ska också kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem samt bedöma datastrukturers och algoritmers lämplighet för olika typer av problem.

5. Datorkommunikation, nätverk och konnektivitet

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen: Den studerande ska få fördjupad kunskap till de kurser som finns inom nätverksteknik på gymnasiet. Vid avslutad kurs skall de studerande kunna bygga LAN, ansluta LAN mot Internet, hantera säkerhet för nätverksutrustning, koppla samman små till stora LAN genom WAN, beräkna IPv6-adresser baserad på FLSM, fånga och analysera nätverkstrafik, underhålla routerns hård – och mjukvaror och göra en grundläggande routerkonfigurering. Kursen avhandlar även datorkommunikation som är unikt för de inbyggda system och IoT- tillämpningar.

Målet med kursen: Den studerande ska kunna utvecklingen av LAN-design, Applikationslager och protokoll inkl. Link layer Discovery, Telnet och

FTP. Den studerande skall också kunna utvecklingen av Beräkning av IPv6-adresser, Principer för routing och Inter-VLAN routing. Den studerande ska ha kunskaper om konfiguering, testning av nätverk, om IoT-specifika tillämpningar som AMQP, Bluetooth v4.0, ANT+, Sensor Fusion och ZigBee/Zwawe samt kännedom om öppna Protkoll: CoAP, ETSI SmartM2M, MQTT.

6. Systemintegration IoT

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen:  Den studerande ska ha fått kunskap och färdigheter i att implementera tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och Web services inom IoT. Kursen innehåller också datatransportprotokoll HTTP och SMTP, meddelandeformat som SOAP, ATOM, JSON och XML, samt tjänstestandarder som SOAP-verktyg och REST.

Målet med kursen: är att den studerande ska kunna redogöra för konceptet Web services innebörd, möjligheter och dess begränsningar. Den studerande ska också känna till och kunna använda rätt kommunikationsprotokoll och meddelandeformat inom systemintegration. Den stuerande ska även ha kunskap gällande undersökning av SOAP-förfrågningar och svarsformat samt praktiskt kunna skapa en SOAP tjänst i Java. Den studerande ska också kunna sammankoppla REST-aktivitet med HTTP-förfrågningar samt skicka RESTful-förfrågningar samt kunna analysera, transformera ett XML-dokument samt kunna göra en presentation av dokumentet. Utöver detta ska den studerande kunna förstå användning av XHTML, DTD, W3C XML Schema, validering med en parser samt transformation med XLST, XSL-FO och grundläggande socket förståelse.

7. Nätverksprogrammering

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen: Den studerande ska ha förmåga att förstå och utveckla distribuerade applikationer och system baserat på programspråket Java. De studerande ska lära sig att arbeta med avancerade verktyg och tekniker för nätverksprogrammering. I kursen ingår bland annat GUI-klienter för nätverkstjänster, parallellprogrammering med trådar och processer, att använda Serversockets, URL-förbindelser samt content handlers.

Målet med kursen: är att den studerande ska kunna programmeringsmodell klient/server med målet att kunna utveckla nätverksapplikationer och distribuerade applikationer. Den studerande ska även kunna redogöra för olika protokoll som HTTP/S, SSH, IPsec, FTP, SFTP, FTPS, UDP, TCP/IP, Ethernet. Den studerande ska också kunna sockets, webbsockets, servlets samt Objektorienterad nätverksprogrammering – Java RMI.

8. Data och IT – Säkerhet

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen: Den studerande ska ha god kännedom om modern IT-säkerhet med tonvikt på särskilda aspekter inom tillämpningar inom IoT. Kursen fokuserar på säkerhet i nätverk och data-kommunikation men också IT-säkerhet inom operativsystem för inbyggda system. I kursen ingår även VPN, IPsec, WEP, kryptoalgoritmer och kryptoanalys. Kursen är praktiskt orienterad och analyserar verklighetsbaserade hotbilder mot typiska system och applikationer.

Målet med kursen: Den studerande ska ha kunskap inom området Säkerhets- och etikfrågor avseende IoT samt kunna identifiera, analysera och hantera sårbarheter, hot, attacker och risker mot informations-intensiva system inom IoT-tillämpningar. Den studerande ska även veta vad VPN, IPsec, WEP, kryptoalgoritmer och kryptoanalys är och ha kunskap om säkerhetsaspekter och svaghet för inbyggda system; säker boot, skydd mot utläsning, låsning av hårdvaran och stöd för kryptering av processorkod. Den studerande ska även få en grundlig förståelse kring symmetriska algoritmer.

9. Inbyggda system – Arkitektur och design

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen: Den studerande ska få kunskap och grundläggande färdigheter inom inbyggda system, deras uppbyggnad, samt de vanligaste ingående komponenterna – exempelvis CPU, RAM/ROM, kommunikationsbussar och olika perifierienheter. Kursen förutsätter bl. a. kompetens inom C-programmering, datastrukturer och kommunikationsprotokoll från tidigare kurser inom utbildningen.

Målet med kursen: Den studerande ska ha förståelse för möjligheter och begränsningar med inbyggda system och kunna beskriva de ingående delarna i dessa och hur de samverkar. Den studerande ska kunna beskriva hur ett inbyggt system är uppbyggt, lagrar och använder data, samt nyttjar periferienheter och kommunikationsbussar. Den studerande ska kunna redogöra för relevanta begrepp och termer. Den studerande ska veta hur en I/O-drivrutin för en periferienhet konstrueras och används i C, och ha förståelse för centrala tillämpningar som programmering, realtidsaspekter, säkerhetsaspekter, och olika former av signalbehandling. Den studerande ska ha kännedom om grundläggande ellära i elektroniksammanhang, och kunna hantera elektronik på ett säkert sätt. Den studerande ska också kunna konstruera och implementera ett enklare inbyggt system.

10. IoT och molntjänster

Yh-poäng: 25

Kursens syfte: Syftet med kursen är att få fördjupad kunskap i användandet av IoT-tjänster, framförallt molnplatformar som Azure. Efter kursen ska studenten ha grundläggande förståelse av IoT som koncept och kunna praktiskt applicera IoT med hjälp av de tjänster Azure bidrar med.

Kursens mål: Målet med kursen är att studenten ska kunna följa en IoT arkitektur och förstå vilka Azure komponenter som ingår i en sådan. Den studerande ska även kunna förstå appliceringen av sensorer och kunna koppla upp och läsa av en simulerad sådan. Kursen avhandlar även olika bussiness cases och hur en IoT lösning kan variera mellan dessa.

11. Ellära och grundläggande programmering för inbyggda system

Yh-poäng: 25

Kursens syfte: Syftet med kursen är att den studerande ska få grundläggande kunskaper inom ellära och mätteknik samt programmering i inbyggda system. Den studerande ska få kunskap om de olika stegen i utvecklingsprocessen för elektronik och känna sig hemma med instrumenteringen i ett elektroniklabb.

Kursens mål: Kursen bygger också vidare på tidigare kurser inom programmering, där man skall få en djupare förståelse för programmering på låg nivå i C, med begränsade resurser. Kursen skall också ge den studerande de kunskaper som behövs för att på ett bra sätt kunna tillägna sig innehållet i kursen ”Inbyggda System – Arkitektur och Design”

12. Examensarbete

Yh-poäng: 25

Kursens syfte: Den studerande ska genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras. Kursen genomförs i samarbete med näringslivet och de företag som medverkar i utbildningen. De studerande ska under kursen självständigt eller i grupp ha drivit ett projekt. Detta innebär att på egen hand, eller som del i en projektgrupp ha utvecklat en fullt fungerande branschanpassad IoT-lösning. De studerande ska också ha ansvarat för ett eget projekt, eller fungerat som aktiv deltagare i en projektgrupp samt i båda fallen ha varit aktiv i redovisning av projektet med projektrapport.

Målet med kursen: Den studerande ska själv eller i grupp kunna driva ett agilt projekt inom IoT enligt en uppdragsbeskrivning och ha förståelse för hur ett projekt inom IoT planeras, kravställs och utförs. Den studerande ska också kunna använda teorier, modeller och korrekt programmeringsspråk för det uppdragsbeskrivningen kravställer samt kunna utveckla en fullt fungerande branschanpassad IoT-lösning.

13. LIA

Yh-poäng: 95

Efter Lärande i arbete-perioden ska den studerande ha erhållit den kunskap och praktiska kompetens som krävs för att arbeta yrkesmässigt, både självständigt och i team, som IoT- utvecklare med aktuella verktyg och tekniker. Under LIA-perioden ska den studerande på en arbetsplats arbeta aktivt med ett flertal av yrkesrollens uppgifter, samt få vana vid produktion och att arbeta mot uppdragsgivare enskilt eller i team. De studerande ska inom ramen för sin praktik omsätta sina teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö och aktivt bidra till den verksamhet de arbetar med. Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna fungera i sin framtida yrkesroll, specifikt kunna genomföra samtliga moment som analys, kravställning, design, programmering, test och implementation samt överlämning avseende utveckling av ett IoT-system.

Målet med kursen: är att den studerande ska ha fördjupat sina kunskaper inom systemintegration och inbyggda system, ha god förståelse för de arbetsmetoder som används inom yrket som exempelvis programmering, kravställning, testning och implementation av ett IoT-system. Den studerande ska även självständigt kunna programmera ett IoT-system, arbeta i en skarp arbetsmiljö inom IoT-utveckling och ha en affärsmässig förståelse för utveckling och implementering av IoT-system och dess slutprodukter.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Anna Granholm Thoren
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär