HemByggutbildningarMiljöcertifiering och hållbarhet
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Distans 5 kurstillfällen

Miljöcertifiering och hållbarhet

Läs YH-kursen Miljöcertifiering och hållbarhet på distans

29/5-24/6

Sista ansökningsdag är 19 maj 2020

Hur:
Distans (50 % studietakt)
Antal lektionstimmar:
Fem utbildningstillfällen via webben: 29/5, 3/6, 10/6, 17/6 och 24/6 kl 10-12.
Plats:
Distans

Överblick

Miljöcertifiering och hållbarhet

Kursens centrala mål är att kursdeltagaren praktiskt ska kunna tillämpa kunskapen i en organisation genom att bl.a. bistå med rådgivning i miljöcertifieringsfrågor samt vara en tillgång att anpassa verksamheten utifrån branschens klimatomställningskrav. Kursens syfte är också att ge de studerande kunskap om hållbarhet och olika typer av miljöcertifieringar inom energiområdet, samt kring olika aktörer som är verksamma inom området.

Utbildningskoncept:

Kursen har ett flexibelt upplägg och vänder sig även till redan yrkesverksamma. Kursen kommer att bestå av fem webbmöten. Mellan dessa träffar ska kursdeltagaren bedriva självstudier. Utbildningen kan med fördel kombineras med befintlig anställning och pågår mellan 29 maj-24 juni 2020.

Kursen har en egen digital lärplattform, där allt kursmaterial och information om kursens genomförande/examinationer finns tillgängligt. Samtliga föreläsningar spelas in och finns på kurssidan. Inlämningsuppgifter är individuella och lämnas in via kurssidan.

Utbildningens mål:

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren ha kunskaper om/i:

 • Miljöcertifieringar och miljöbyggnader, exempelvis Miljöbyggnad, Svanen, LEED, FEBY, Well och BREEAM.
 • Lagstiftningar, direktiv, förordningar och styrmedel inom hållbarhet.
 • Utmaningar inom energieffektivisering och klimatomställning.
 • Drivande aktörer inom området, exempelvis EU, Energimyndigheten, Boverket, Sveby och SGBC.

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren ha färdigheter i:

 • Att redogöra för olika typer av miljöcertifieringar och miljöbyggnader.
 • Att tolka lagar, direktiv och förordningar inom hållbarhet.

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren ha Kompentenser för att:

 • Bistå med rådgivning i miljöcertifieringsfrågor.
 • Resonera kring begreppet hållbarhet och områdets utveckling utifrån en organisations verksamhet.
 • Tillämpa lagar, direktiv och förordningar inom hållbarhet i en organisation.

Antagningskrav:

För att kunna tillämpa utbildningens innehåll i en organisation krävs 1 års yrkeserfarenhet inom energifrågor från bygg-, fastighets eller energibranschen där kunskap inom energisystem, energieffektivisering, hållbar utveckling eller likvärdigt erhållits.

Ansök

Du ansöker via vårt antagningssystem genom att klicka här eller via ”Ansök”-knappen längst uppe till höger. Ansök så snart som möjligt, men senast 19/5-2020. Samma datum är även sista dagen att komplettera din ansökan.

När du gör din ansökan behöver du ladda upp kopior på dina originalbetyg eller andra intyg som visar att du uppfyller antagningskraven.

Kursstart

Kursen startar 29 maj.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på antagningen@nackademin.se.

Om Nackademins fristående YH-kurser

Vill du bredda eller fördjupa dina kunskaper i ett ämne så är Nackademins fristående kurser något för dig. Kurserna passar såväl dig som vill komplettera eller bygga på tidigare studier, som dig som redan är i branschen och vill utöka din kompetens. Kurserna är CSN-berättigade.

Application Lifecycle Management

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig kunskap om programmeringsprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. Du får även kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

CMS-utveckling

Yh-poäng: 40

Efter kursen har du kompetensen och färdigheterna att arbeta med en av de ledande CMS-plattformarna på marknaden. Du får kunskap om hur CMS fungerar och hur arbetet mot ett specifikt CMS utformas. Målet är att du ska kunna utveckla avancerade webblösningar i ett CMS.

Databasteknik

Yh-poäng: 20

I den här kursen lär du dig hur relationsdatabaser är uppbyggda och fungerar. Målet är du ska kunna använda en optimerad databas med TSQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer. Du kommer kunna effektivisera och optimera informationshantering, skapa stored procedures och programmera samt kommunicera med databaser med ADO.NET i C# och via Entity framework och LINQ. Du kommer även att ha förståelse för hur olika lösningar påverkar prestandan.

Designpatterns

Yh-poäng: 10

Efter avslutad kurs kommer du att ha en grundläggande förståelse för olika sätt att strukturera upp programkod med hjälp av olika designpatterns. Du kommer att ha kännedom om de vanligaste designpatterns som används och att de ska kunna använda dessa för att bygga applikationer.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

I den här kursen omsätter du dina kunskaper och färdigheter inom webbutveckling i .NET mot ett CMS på en nivå som motsvarar branschstandard genom att genomföra ett praktiskt webbprojekt, med fördel i samarbete med ett företag. Det omfattar allt från kravspecifikation till en färdig applikation eller tjänst. Det kan vara mot ett CMS eller en webbplats i .NET. Du kommer självständigt att planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet.

Frontend 1

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper i webbdesign och om hur webbdesign genomförs med relevanta tekniker och efter gällande riktlinjer. Efter kursen kommer du att kunna skapa applikationer med JavaScript samt HTML och CSS. Målet är även att du ska kunna genomföra lösningar med responsiv design så att applikationen kan anpassas för att fungera på olika enheter som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Frontend 2

Yh-poäng: 30

I den här kursen fördjupar du din kunskap i frontend-utveckling. Målet är att du ska kunna skapa webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten, mer avancerade applikationer med SPA (Single Page Application) och AJAX samt utveckla med JavaScript och olika ramverk och kodbibliotek.

Introduktion till CMS

Yh-poäng: 10

Kursen ger dig en introduktion till vad CMS är och hur det används. Kursen ger även en överblick över vilka stora CMS som är aktuella i branschen. Du kommer även kunna använda ett CMS ur ett redaktionellt och administrativt perspektiv.

LIA

Yh-poäng: 100

Under LIA:an utvecklar du dina kunskaper och färdigheter inom programmering för att nå en yrkesmässig nivå. Målet är du med stor självständighet utvecklar webbapplikationer i en skarp arbetsmiljö, från en kravspecifikation till en färdig applikation. Kursen ger dig kompetensen att enligt branschstandard och enligt ett företags rutiner utveckla komplexa webbapplikationer och lösningar i.NET-plattformen och mot ett CMS. Du kan göra din LIA på nationella och internationella företag där både svenska och engelska är koncernspråk.

Programmering med ASP.NET MVC 1

Yh-poäng: 30

Efter kursen har du färdigheter i att bygga dynamiska, databasdrivna webbapplikationer i C# med ASP.NET MVC. Du ska veta hur webbkommunikation via http fungerar mellan en webbserver och en webbläsare och hur den påverkar dynamiska webbapplikationer. Du kommer att förstå hur olika tekniker som tillexempel AJAX kan användas för att förbättra lösningen och lära dig att publicera en webbapplikation på ISS och Microsoft Azure.

Programmering med ASP.NET MVC 2

Yh-poäng: 40

Under kursen får du en fördjupad kunskap kring programmering i ASP.NET MVC, kompetensen att utveckla mer komplexa webbapplikationer i tekniken samt en grundläggande förståelse av agil projektmetodik. Du kommer kunna tillverka komplexa webapplikationer i C# med ASP.NET MVC med koppling mot databaser och med hänsyn till prestanda och stora datamängder. Du får också en introduktion till relevanta projektmetoder samt erfarenhet av att arbeta i en projektgrupp med agil utveckling.

Programmering med C#

Yh-poäng: 40

Den här kursen ger dig en grundläggande kunskap om programmering och kompetensen att utveckla programmeringslösningar i C#. Målet är att du ska kunna använda Visual Studio för att självständigt göra enklare applikationer i Windows och kunna skriva, testa och felsöka kod. Du kommer att fördjupa dig i objektorientering, klasser, arv, interface, delegater samt problemlösning. Du lär dig även att dokumentera kravbilden för en applikation med hjälp av UML. Utöver det lär du dig att effektivt felsöka och testa programkod.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav:

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet i programmering? Då kan du gå vår preparandkurs i Programmering 1/A.

Urval:

 • Gymnasiebetyg
 • Antagningsprov

Tips på hur du kan förbereda dig inför antagningsprovet inom IT.
Läs mer om urvalsprocessen här.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!