HemKommunikationsutbildningarMarknadskommunikatör inom sociala medier
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 1.5 år

Marknadskommunikatör inom sociala medier

Utbilda dig inom marknadskommunikation med fokus på sociala medier

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vänligen observera att den här utbildningen inte har garanterad start hösten 2019.

Idag är sociala medier en av företagens viktigaste kommunikationskanaler. De är ständigt närvarande, oftast bara ett tryck bort med mobilen. Det sätter krav på hur kanalerna används och är utformade vilket idag är avgörande för bilden företagen förmedlar. Information och budskap sprids snabbt, vilket öppnar för stora möjligheter om mediet används på rätt vis.

Som Marknadskommunikatör inom Sociala Medier kommer du att använda och utveckla din kreativa sida genom att arbeta strategiskt med text, bild, ljud och film i sociala medier. Allt fler företag har förstått effekten av att kommunicera genom sociala medier. Mediabruset blir allt mer påtagligt och vikten av direktkommunikation med mottagaren har blivit livsavgörande för många företag. Sociala medier är redan idag en stor marknadsföringskanal, vilket ökar kraven på kunskaper i hur kommunikationen inom sociala media ska utformas.

Tips! Läs om kampanjen Jag höjer volymen som tidigare studenter tagit fram under sin utbildning.

Yrkesroller efter utbildningen

I takt med den digitala utvecklingen ökar också användningen av sociala medier markant.Facebook har idag 1,3 miljarder användare, vi twittrar fler än 400 miljoner tweets per dag och chefer från de 500 största företagen i världen finns på Linkedin. Sociala medier har blivit en viktig marknadsföringskanal vilket ökar behovet av kompetens i hur kommunikationen inom sociala medier ska utformas. En marknadskommunikatör inom Sociala Medier har många vägar att välja mellan!

 • Efter utbildningen kan du välja att arbeta på ett företag, en kommunikationsbyrå eller en PR-byrå.
 • Marknadskommunikatör inom sociala medier
 • Social media-ansvarig/Social Media Manager
 • Community Manager
 • Social media-redaktör
 • Social media-kommunikatör

Utbildningen

Under utbildningen ges du de grunder och den verktygslåda du behöver för att bli en slipad kommunikatör bland Twitterkonton, Facebooksidor, Linkedin och bloggar. Fokus kommer också att ligga på hur du med kommunikation och analys kan utveckla ett företags närvaro i sociala medier. Fokus ligger även på hur du blir en viktig spelare i framtagandet av kommunikationsplaner och marknadsföringsstrategier där sociala medier har en självklar plats.

Du lär dig behärska de verktyg och applikationer som krävs för att kommunicera både värdeskapande och varumärkesbyggande genom sociala medier. Du får en nödvändig grund för att kunna bemöta kritik på nätet, bedöma vilka kanaler som ger mest effekt, arbeta långsiktigt och strategiskt.

I utbildningen ingår bland annat:

 • genomgång av det digitala landskapet
 • hur de sociala medierna fungerar och deras styrkor samt utmaningar
 • kommunikation genom text, bild, rörlig bild och ljud
 • projektarbeten och rapportering
 • strategiskt arbete & webbstrategi
 • grundläggande företagsekonomi och affärskunskap
 • marknadsföring och annonsering i sociala medier

Introduktion till sociala medier

Yh-poäng: 10

Du kommer att ha kunskap och färdighet i att hantera och agera i de största sociala medierplattformarna såsom Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Snapchat och Youtube. Kunskap om hur plattformarna ska hanteras krävs då de är de viktigaste verktygen en marknadskommunikatör inom sociala medier har.

Sociala mediers roll i digital närvaro

Yh-poäng: 15

Efter kursen har du kunskap om vilken roll sociala medier spelar inom en verksamhet samt tillsammans med andra digitala aktiviteter såsom webbplats, SEO, kampanjer och annonsering i print/TV/radio. Kursen kommer att ge dig kunskaper i hur användandet av sociala medier historiskt har sett ut från 1980 fram tills nu.

Affärs- och organisationskunskap för marknadskommunikatörer

Yh-poäng: 15

Efter kursen har du kunskap om organisationsstruktur och affärskunskap med betoning på marknad- & kommunikationsavdelningar samt färdigheter i att driva förändringsprocesser och implementera policys med koppling till sociala medier.

Analys och rapport

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du kunna genomföra analyser av aktivitet och löpande arbete på webben och i sociala medier, kunna rapportera resultatet på ett professionellt sätt samt förstår hur man lägger upp en bra och övertygande presentation.

Användbarhet och grafisk kommunikation

Yh-poäng: 20

Efter kursen har du grundläggande förståelse för arbete med användbarhet och grafisk kommunikation. Du vet hur man förhåller sig till detta i ett projekt eller i löpande arbete. Kursen innefattar även digital bildbehandling samt hur man kan kommunicera med text, bild, film och ljud för att förstärka ett budskap i digitala medier.

Krishantering i sociala medier

Yh-poäng: 15

Efter kursen ska du ha kunskap om kriskommunikation och krisarbete generellt samt färdigheter i hur man kan arbeta förebyggande och med krishantering/kriskommunikation med sociala medier som verktyg.

LIA 1

Yh-poäng: 40

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba med sociala medier och de olika modeller och verktyg som används inom området. Du förstår yrkesrollen och vilka utmaningar som finns i denna.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Efter kursen ska du ha praktisk arbetslivserfarenhet av att jobba kvalificerat med sociala medier ur ett marknad- och/eller kommunikationsperspektiv samt ha fördjupad kännedom om hur yrkesrollen fungerar på en arbetsplats.

Annonsering och konvertering

Yh-poäng: 25

Under den här kursen får du grundläggande kunskap i marknadsföring via digitala medier vilket omfattar banners, annonsering i sociala medier, köpt media i bloggar och SEM. Kursen ger dig även praktiska kunskaper i hur annonsering sker på Facebook, Twitter och Linkedin samt hur ett valt eller givet företag kan konvertera genom köpta annonser. I kursen kommer terminologin och verktyg att vara på engelska.

Projektledning

Yh-poäng: 10

Efter kursen ska du kunna driva projekt kopplat till sociala medier på ett strukturerat sätt samt även kunna strukturera ditt eget arbete.

Kommunikation i sociala medier

Yh-poäng: 60

Den här kursen bygger vidare på utbildningens tidigare kurser i kommunikation och sociala medier. Du kommer att få fördjupad kunskap som krävs för att kunna arbeta och kommunicera med sociala medier integrerat med ett företags kommunikationsplan. Då får grundläggande kunskap i att skriva, planera och leverera en offert, hur en digital kundservice kan byggas upp, driftas och utvecklas samt driva försäljning i sociala medier. Delar av kursen genomförs i samråd med ett valt eller givet företag.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Under den här kursen genomför du ett projekt som ledningsgruppen tagit fram. Kursens syfteär att du i projektform ska utveckla din förmåga att planera och strukturera ditt arbete i samverkan med ett företag/en beställare enligt en redovisad projektplan.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik B/2 eller kunskaper i sannolikhet, statistik och problemlösning motsvarande Matematik B/2

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.