HemByggutbildningarKvalitet, miljö och arbetsmiljö
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-tors, 9-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 11:00-14:00)
expeditionen@nackademin.se

Expeditionen på Nackademin plan 4 har tillfälligt stängt pga ökad smittspridning i samhället.
Ni når oss via telefon och mail.
Fr.o.m. 25/1 kommer expeditionen vara öppen måndagar & torsdagar 10:00-13:00.

Stockholm 35 YH-poäng

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Fördjupa dig inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö för byggbranschen

1 mar – 18 apr 2021

Planerad kursstart mars 2021. Ansök idag!

Kursens längd:
Kursen innefattar ca 17 kurstillfällen under 7 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
5/4

Denna kurs som hålls under sju veckor ger dig kunskaper om systematiskt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete samt erhålla metoder för hantering. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra YH-utbildningar. Logistik är en av kurserna som ingår i utbildningen Arbetsledare Bygg och Anläggning.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Delar eller samtliga lektioner kan genomföras via distans beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället. Lektionerna kommer att hållas på plats om läget tillåter.

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att de studerande ska förstå vikten av och utveckla kunskaper om systematiskt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete samt erhålla metoder för hantering och verktyg för dokumentation av detta.

Kursens mål är att de studerande kan medverka i KMA-arbetet och följa riktlinjer och regelverk både i handling och dokumentation. De studerande ska vidare kunna delta i skyddsronder samt följa upp säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner samt verka för förbättringsarbete vid brister i rutiner i syfte att undvika arbetsplatsolyckor.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om

• BAS-P/BAS-U
• AMP arbetsmiljöplan
• Lagar, föreskrifter och regelverk: Arbetsmiljölagen, SAM (föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete), AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling (föreskrifter som beslutats av Arbetsmiljöverket och Arbetarskyddsstyrelsen)
• Säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner
• Skyddsutrustning
• Skyddsombud och skyddsrond
• Krisstöd och första hjälpen
• Ergonomi
• Materialval, materialhantering, källsortering och kemiska hälsorisker
• Klassificerings- och certifieringssystem för byggnader
• Klassificeringsverktyg för byggmaterial
• Miljödatabaser
• Energieffektivitet och livscykelanalys (LCA)
• Heta Arbeten och tillståndshantering
• Arbetsberedning och riskanalys
• Kvalitetskontroll och kontrollansvar
• Erfarenhetsåterföring
• Arbetsplatsetablering
• Kvalitetsstyrningssystem BF9K/ISO

Kursen ger färdigheter i att

• Tolka en arbetsmiljöplan AMP
• Söka och tolka information i lagar, föreskrifter och regelverk
• Beakta säkerhetsföreskrifter och upprätthålla säkerhetsrutiner på arbetsplatsen.
• Hantera och informera om skyddsutrustning till medarbetare
• Delta i skyddsrond tillsammans med platschef och samarbeta med skyddsombud
• Utföra första hjälpen och kunna förmedla kontaktperson vid behov av krisstöd
• Hantera och förmedla information om arbetsteknik, verktyg och hjälpmedel
• Utföra materialhantering och källsortering samt avgöra vilka material som innebär kemisk hälsorisk
• Hantera klassificerings- och certifieringssystem för byggnader: LEED,
• Green Building, Breeam, Miljöbyggnad.
• Hantera klassificeringsverktyg för material: Basta, Sunda hus,
• Byggvarubedömningen, Svanenmärkning.
• Kontrollera material i miljödatabaser.
• Utföra riskanalys utifrån ritningar, material, utrustning, arbetsmiljö samt rapportera avvikelser, olyckor, tillbud och riskobservationer på byggarbetsplatsen
• Granska eget och andras arbete och upprätta egenkontroller utifrån kontrollplan och tillse att detta utförs och dokumenteras löpande
• Följa kvalitetsstyrningssystem (BF9K/ISO) med krav på KMA och dokumentation och redovisa dokumentation vid kontroller

Kursen ger kompetens för att…

• Medverka i och ansvara för att ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete efterlevs på byggarbetsplatsen

Förkunskaper

Grundläggande behörighet
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under reell kompetens.
Kurser
  • Matematik 2a, 100p
  • Bygg och anläggning 1, 200p

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen Arbetsledare Bygg och Anläggning som förkortas ANG20.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21
Sök på kursen KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö och se till att den tillhör utbildningnen ANG20.

Ansökan

Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Om det inte går att anmäla sig trots att sista ansökningsdag ännu inte har passerat så är det på grund av att kursen är full. Vill du bli uppskriven på reservlistan? Maila antagningen@nackademin.se.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär