HemByggutbildningarKMA för byggbranschen
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

Stockholm 4 veckor 24500 kr

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö för byggbranschen

Fördjupa dig inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö för byggbranschen

Ny kursstart under HT20. Ny information kommer inom kort. 

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom bygg och som vill ta nästa kliv i karriären! Denna fyra veckors kurs ger dig möjligheten att avancera till platschef, eller så kanske du i dagsläget arbetar som arbetsledare och vill få en fördjupad förståelse för rollen som platschef. Våren 2020 startar Nackademin en Yh-utbildning som leder till yrkesrollen platschef. I samband med detta kommer vi att erbjuda möjligheten att läsa enstaka kurser inom utbildningen. Det här är en av dem – en kurs i kvalitet, miljö och arbetsmiljö för byggbranschen (KMA)!

Till vem riktar sig kursen?

Kursen ger dig kompetens i att kunna ta fram korrekt dokumentation och underlag vid ett byggprojekt för arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du vill fördjupa dina färdigheter i att kunna se till att ett bygg- eller anläggningsprojekt lever upp till de krav som är ställda kring KMA.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med två träffar i veckan på 6 timmar per träff. Det finns även möjlighet att i viss mån anpassa kurserna individuellt, så att du närvarar en dag i veckan vid undervisningen och studerar själv den andra dagen. Undervisningen kan även komma att förläggas kvälls- eller helgtid för att underlätta för kursdeltagare att kombinera studierna med ett arbete. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som yrkesrollen platschef innefattar. Kurserna kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området. Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Godkänt eller Väl godkänt.

Kursens längd

Kursen innefattar 8 kurstillfällen under 4 veckor.

Kursinnehåll

  • Egenkontroll och dess dokumentationshantering
  • Arbetsberedningsmoment
  • Slutdokumentation
  • Dokumentation vid driftsunderhåll
  • Framställande, genomförande, delegerande och ansvar kring KMA-arbetet

Förkunskaper

För att vara behörig till kurserna behöver du ha minst tre års erfarenhet som arbetsledare, entreprenadingenjör, kalkylator eller projektledare inom bygg och anläggning.

Pris

24.500 kr exklusive moms.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Betalningsvillkor

Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagaren och Nackademin. Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmare utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Om utbildningsavgiften inte är betald enligt ovan äger Nackademin rätt att häva utbildningsavtalet med omedelbar verkan.
I samarbete med Human Finans erbjuder Nackademin möjligheten att låna på kredit till anmälningsavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Ångerrätt

Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som privatkund alltid 14 dagars ångerrätt från den dag utbildningsavtalet tecknades, vilket innebär att du som konsument kan häva avtalet utan att uppge någon speciell anledning. Notera att ångerrätten om 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på omfattningen av ångerrätten ber vi dig kontakta oss på 08-466 60 00 eller mail foretagsutbildning@nackademin.se.

Villkor avanmälan

  • Anmälan är bindande enligt ovan men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats kan överlåta den till annan person.
  • Vid avanmälan tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart utgår ingen avgift och full återbetalning till deltagaren.
  • Senare än 30 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen utbildningsavtalet ingicks, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 50% av utbildningens avgift
  • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.