HemIT-utbildningarVirtualiseringstekniker
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Virtualiseringstekniker

Utbilda dig inom virtualiseringsteknik

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen kommer inte att starta hösten 2019. Läs mer om en liknande utbildning som startar hösten 2019 IT-infrastrukturspecialist.

Virtualiseringsteknik. Nya tekniska prylar, program och system för kommunikation och hantering av information dyker upp på marknaden i allt snabbare takt. Rörligheten ökar, skapar nya vanor och möjligheter, som i sin tur ökar behovet av smidig, pålitlig och säker hantering och lagring av data. Och det är här virtualiseringen kommer in i bilden. Det handlar om effektivisering av resurserna genom virtuella skrivbord och nätverksservrar samt parallella operativsystem.

Det som igår var dagsfärskt och nytt på teknikmarknaden upplevs idag som långsamt, oflexibelt och begränsande – för att inte säga tråkigt. Snart kommer något nytt igen och vem vet vilken funktion vi redan imorgon inte kan leva utan? Möjligheterna är oändliga, behoven stora, och med just virtualisering kan vi nu spräcka de tekniska gränserna. Men det saknas folk som vet hur man gör!

Inte bara servrar och klienter virtualiseras numera utan även nätverkskomponenter som till exempel brandväggar, routrar och switchar. Det ger en högre skalbarhet och man kan ansluta fler enheter för bättre backup och säkerhet, flexiblare lösningar och utökad kapacitet. Dessutom sänks energiförbrukningen för ström och kyla, behovet av utrymme minskar och tiden för underhåll och administration likaså. Miljöslitaget minskar, och totalkostnaden för IT-driften kan med hjälp av virutaliseringstekniken reduceras med 30–70%! Som kvalificerad virtualiseringstekniker bidrar du till bättre tillgänglighet, kommunikation, information, miljö och ekonomi. Ett framtidsyrke för win-win på alla plan!

Yrkesroller efter utbildningen

I Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben 2014” bedömdes IT-branschen växa snabbare igen, med bland annat en ökad efterfrågan av olika typer av spetskompetens. Och av Platsbankens 670 lediga platser inom Data/IT i Stockholmsområdet (140317) hade 221 stycken av dessa specifika krav på virtualiseringskompetens. Där möter Nackademins kvalificerade spetsutbildning branschens förändrade och ökade krav inom virtualisering, med en praktiskt definierad påbyggnad av gymnasiets program.

När det gäller konjunkturen så har IT-företagen stått emot nedgångarna i förhållande till övriga branscher. Det visar den senaste Stockholmsbarometern som Stockholms handelskammare tagit fram.

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

 • Virtualiseringstekniker
 • Servertekniker specialisering virtualisering
 • Systemadministratör virtuella system

Utbildningen

Som Virtualiseringstekniker kommer du självständigt att kunna planera, designa, installera, konfigurera, implementera och leverera komplett infrastruktur i virtualiserad systemmiljö för små till stora företag och organisationer.

Du får kompetens att arbeta tillsammans med användare, medarbetare, andra arbetsgrupper och företagsledning i arbetet med serveroperativ så väl som klientoperativ – och med Windows- och Linuxbaserade serversystem samt produkter som Hyper-V och VMware. Med små förberedelser kommer du också att kunna certifiera dig i branschens egna certifikat (Microsoft, Cisco, VMware och Linux ).

En stor del av utbildningen är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du under erfaren handledning omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Där har du också chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som DGC Access, Avanza, Interflora, SizeIT, Netnordic och Karolinska Institutet.

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (Lärande i Arbete = praktik på arbetsplats) så är Nackademin också en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

I utbildningen ingår:

 • DevOps och automatisering med skript
 • Linux Server 1
 • Linux Server 2
 • Mailadministration och molndrift av tjänster
 • Nätverk 1 – LAN
 • Nätverk 2 – WAN
 • Windows klientoperativ
 • Windows server 1, 2, 3

Affärsmannaskap och projektmetodik

Yh-poäng: 10

Målet är att utveckla din presentations- och kommunikationsförmåga samt förmågan till affärsmässighet. Du skall efter kursen kunna formulera dig korrekt i presentationer och dokumentation rörande IT-projekt på båda svenska och engelska. Kursen ska också ge dig förståelse, kunskap och färdighet i att fungera i support- och driftsorganisationer samt hur man jobbar inom projekt.

DevOps och automatisering med skript

Yh-poäng: 25

Den här kursen ger dig en orientering i DevOps-processen för automatisering i syfte att du ska kunna systemhantering och systemadministration med hjälp av skalskript för Linux och Windows. Målet är att du ska ska ha kunskaper om processer för configuration management, såsom utrullning, driftsättning av applikationer och tjänster samt drift och underhåll.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att du ska tillämpa kunskaper, färdigheter och kompetenser från hela din utbildning i en väl avgränsad arbetsuppgift. Kursen genomförs med fördel i samarbete med näringslivet och ett företag. Du ska planera, genomföra, presentera och argumentera för en komplett systemlösning i virtualiserad miljö för en kund.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Under LIA 1 ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper i yrkesmässig miljö på en arbetsplats. Du får en inblick i hur arbetsrollen fungerar i verkligheten. I kursen ingår bland annat att tillsammans med din handledare sätta upp, konfigurera samt administrera och övervaka IT-miljöer med server- och/eller klientoperativ samt nätverksinfrastruktur.

LIA 2

Yh-poäng: 50

LIA 2 har som huvudsakligt syfte att du ska komma ut på en arbetsplats och lära dig att ta ett verkligt ansvar på en arbetsplats och arbeta aktivt med avancerade uppgifter som tillhör yrkesrollen. Under LIA 2 skaffar man sig färdigheter i att planera, designa, installera och konfigurera en komplett infrastruktur i virtualiserad systemmiljö. Man ska även få kunskap i implementering och drift av virtualiseringslösningar för serveroperativ så väl som klientoperativ.

Linux Server 1

Yh-poäng: 25

Kursen ger dig förståelse för hur man arbetar med hantering och administration av Linuxbaserade system. Målet är att säkerställa att du behärskar och kan arbeta med Linuxsystem som användare, rättigheter, filstruktur, vanliga applikationer och nyttoprogram, loggar, schemalagda aktiviteter och pakethantering.

Linux Server 2

Yh-poäng: 25

Denna kurs fördjupar kunskaperna i Linux-distributioner och fokuserar på virtualiserade Linux-drift. Du kommer att få vidare fördjupade kunskaper i planering, installation, säkerhetsinställningar och hur det påverkas av att arbeta i en virtuell miljö.

Mailadministration och molndrift av tjänster

Yh-poäng: 25

Efter kursen ska du självständigt kunna planera, administrera och drifta Exchangebaserade och molnbaserade maillösningar, installera andra servertjänster i publika moln samt hantera konton och säkerhetsidentiteter för drift av molnbaserade tjänster.

Nätverk 1 – LAN

Yh-poäng: 25

Kursen ger mer specialiserade kunskaper utifrån de kurser som finns inom nätverksteknik på gymnasiet. Vid avslutad kurs skall du kunna bygga LAN, ansluta LAN mot Internet, hantera säkerhet för nätverksutrustning, koppla samman små till stora LAN med hjälp av WAN, bygga nätverk med IPv6-adresser, fånga och analysera nätverkstrafik, underhålla routerns hård – och mjukvaror samt göra en grundläggande routerkonfigurering. Kursen motsvarar i dagsläget Cisco CCNA vilket garanterar att den ligger på en yrkesmässig nivå.

Nätverk 2 – WAN

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig färdigheter att kunna designa och administrera nätverk och IT-miljöer som återfinns på medelstora till stora organisationer. Kursen är en fördjupning av tidigare nätverkskurser och ingående moment inom bland annat routing, switching, datasäkerhet, övervakning, nätoptimering och trådlösa nät med mera. Efter avslutad kurs ska du kunna design av avancerade nätverk, felsökning och implementation samt dokumentera arbetet.

Windows klientoperativ

Yh-poäng: 15

Kursen behandlar Microsofts klientoperativ, främst ur ett stordriftsperspektiv med fokus på automatisering av såväl installation som konfiguration och drift. Du erhåller kunskaper för att kunna kravställa och med teknisk kompetens stödja supporthantering av klientoperativ.

Windows Server 1

Yh-poäng: 30

Målsättningen är att du självständigt ska kunna planera, installera, konfigurera och administrera Windows Servermiljö med tillhörande servertjänster. Du skall även kunna dokumentera den tekniska installationen samt skriva offert och faktura på utfört arbete.

Windows Server 2

Yh-poäng: 20

Denna kurs fördjupar kunskaperna i Windows Server och kommer att genomföras på en virtualiserad plattform. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha kunskaper om virtualisering av domänkontroller, fördjupade kunskaper inom Active Directory, DNS, Group Policy, nätverksinfrastrukturtjänster, servertjänster och säkerhetsuppdateringar samt avancerade filserverlösningar med DFS och diskkvoter.

Windows Server 3

Yh-poäng: 20

Den här kursen fördjupar kunskaperna i Windows Server och kommer utföras på virtualiserad plattform. Du kommer erhålla kunskap i att planera, administrera och drifta även mer avancerade Windows Server-miljöer med tillhörande servertjänster såsom flerdomänsmiljöer och truster, siter och Active directory-replikering, Certifikathantering, Dynamic Access Control, DNSSec, DHCP Fail-over, IPAM, RMS, federationer, lastbalansering och fail over-kluster, avancerade filserverlösningar med iSCSI, BranchCache och felsäker serverdrift med hjälp av Hyper-V-virtualisering.

Virtualisering 1 Windows Hyper-V, System Center Server

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom bland annat Hyper-V och lär dig att automatisera Hyper-V-lösningar med hjälp av Microsofts System Center Server och tillhörande verktyg. Under kursen får du stifta bekantskap med verkliga implementeringar av automatiserade Hyper-Vlösningar för virtualisering.

Virtualisering 2 – VMware

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge dig kunskap och förmåga att planera, installera och sköta driften av ett dataenter med hjälp av VMware vCenter Server och VMware ESXi.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • Matematik B/2
 • Dator- och nätverksteknik (DAODAC0)
 • Nätverksteknik (NAINAR0)

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!