HemByggutbildningarKMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Stockholm 6 veckor 35 YH-poäng

KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

13 mars – 30 april 2023

Antal YH-poäng:
35
Plats:
På plats i Solna
Sista anmälningsdag:
27 feb

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser som ingår i en av våra  befintliga YH-utbildningar. Kursen KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö ingår i utbildningen Arbetsledare bygg och anläggning och är kostnadsfri. Här gäller först till kvarn – så vänta inte med din anmälan! 

Kursinnehåll

Kursens syfte är att de studerande ska förstå vikten av och utveckla kunskaper om
systematiskt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete samt erhålla metoder för
hantering och verktyg för dokumentation av detta.

Kursens mål

Kursens mål är att de studerande kan medverka i KMA-arbetet och följa riktlinjer och
regelverk både i handling och dokumentation. De studerande ska vidare kunna delta
i skyddsronder samt följa upp säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner samt verka
för förbättringsarbete vid brister i rutiner i syfte att undvika arbetsplatsolyckor.

Kursen ger kunskaper i/om…
 • BAS-P/BAS-U
 • AMP arbetsmiljöplan
 • Lagar, föreskrifter och regelverk: Arbetsmiljölagen, SAM (föreskrifter om
  systematiskt arbetsmiljöarbete), AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling
  (föreskrifter som beslutats av Arbetsmiljöverket och Arbetarskyddsstyrelsen)
 • Säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner
 • Skyddsutrustning
 • Skyddsombud och skyddsrond
 •  Krisstöd och första hjälpen
 • Ergonomi
 • Materialval, materialhantering, källsortering och kemiska hälsorisker
 • Klassificerings- och certifieringssystem för byggnader
 • Klassificeringsverktyg för byggmaterial
 • Miljödatabaser
 • Energieffektivitet och livscykelanalys (LCA)
 • Heta Arbeten och tillståndshantering
 •  Arbetsberedning och riskanalys
 • Kvalitetskontroll och kontrollansvar
 • Erfarenhetsåterföring
 • Arbetsplatsetablering
 • Kvalitetsstyrningssystem BF9K/ISO
Kursen ger färdigheter i att…
 • Tolka en arbetsmiljöplan AMP
 • Söka och tolka information i lagar, föreskrifter och regelverk
 • Beakta säkerhetsföreskrifter och upprätthålla säkerhetsrutiner på
  arbetsplatsen.
 • Hantera och informera om skyddsutrustning till medarbetare
 • Delta i skyddsrond och samarbeta med skyddsombud
 • Hantera och förmedla information om arbetsteknik, verktyg och hjälpmedel
 • Utföra materialhantering och källsortering samt avgöra vilka material som
  innebär kemisk hälsorisk
 • Ha kännedom om olika klassificerings- och certifieringssystem för byggnader:
  LEED, Green Building, Breeam, Miljöbyggnad.
 • Ha kännedom om klassificeringsverktyg för material: Basta, Sunda hus,
  Byggvarubedömningen, Svanenmärkning.
 • Kunna utföra riskanalys utifrån ritningar, material, utrustning, arbetsmiljö samt
  rapportera avvikelser, olyckor, tillbud och riskobservationer på
  byggarbetsplatsen
 • Granska eget och andras arbete och upprätta egenkontroller utifrån
  kontrollplan och tillse att detta utförs och dokumenteras löpande
 •  Följa kvalitetsstyrningssystem (BKMA/ISO) med krav på KMA och
  dokumentation och redovisa dokumentation vid kontroller
Kursen ger kompetens för att…
 • Medverka i och ansvara för att ett systematiskt kvalitets-, miljö- och
  arbetsmiljöarbete efterlevs på byggarbetsplatsen

Genomförande och upplägg  

Undervisningen är 100% studietakt. Du kommer att ha ca två-tre lektioner i veckan som sammanlagt är mellan 6-8 timmar. Övrig tid kommer du att studera själv eller i grupp med andra. Räkna med att samtliga lektioner kommer att genomföras på plats i Solna, om inte annat framgår i kursbeskrivningen. Beroende på hur utvecklingen av Covid-19 ser ut i samhället kan delar eller samtliga lektioner genomföras på distans.

Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen. De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur. Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.   

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng för kursen.  

Utbildningsmaterial ingår normalt inte och kommer att bekostas av kursdeltagaren. Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen. 

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  Läs mer om grundläggande behörighet här.

Särskilda förkunskaper

 • Matematik 2/B

 

Anmälan

Du anmäler dig till kursen här.
Sista anmälningsdag är 27 feb

Observera att kursen kräver en hel del tid och engagemang av dig som student. Vi ber dig därför att enbart söka kursen om du är beredd att lägga ner den tid som krävs.

Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Efter anmälan

Vi skickar ut ett antagningsbesked till dig inom två arbetsveckor. Vill du avboka dig från kursen gör du det genom att klicka på avanmälningslänken i ditt bekräftelsemail eller genom att maila till antagningen@nackademin.se.

Kontakt

Har du frågor om behörighet och ansökan kan du kontakta oss på antagningen@nackademin.se.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär