HemIT-utbildningarJavaScript-bibliotek och ramverk
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Stockholm 35 YH-poäng

JavaScript-bibliotek och ramverk

Läs Yh-kursen JavaScript-bibliotek och ramverk

19 okt – 27 nov 2020

Ansökningen till denna kurs är stängd.

Kursens längd:
Kursen innefattar 21 kurstillfällen under 6 veckor.
Plats:
Solna/Distans
Sista ansökningsdag:
5/10

Denna kurs som hålls under sex veckor ger dig möjligheten att få en fördjupad förståelse för JavaScript-bibliotek och ramverk. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning.

Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra Yh-utbildningar. JavaScript-bibliotek och ramverk är en av kurserna som ingår i utbildningen Webbutvecklare fullstack open source.

Genomförande och upplägg

Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Undervisningen innehåller teoretiska inslag, men kommer också att ha många praktiska moment där vi utgår från konkreta arbetsuppgifter som är inriktade mot den aktuella branschen.

Vid skrivande tidpunkt planerar vi för en hybridlösning av vår undervisning, där vissa delar är digital distansundervisning och vissa delar (ca en gång/vecka) är på plast på Nackademin.

De moment som är examinerande är obligatoriska. Visst material kommer att finnas tillgängligt via vår studentportal och visst innehåll refereras till kurslitteratur.

Kursen kommer att hållas av utbildare med gedigna kunskaper och erfarenheter inom området.

Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagarna ett kursbevis med betyget Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Vid G eller VG erhålls även Yrkeshögskolepoäng.

Kursdeltagaren kommer att ha tillgång till allt digitalt studiematerial som framtas för kursen.

Kursens syfte och mål

De studerande ges en fördjupad kunskap och kompetens för att skapa SPA-(Single Page Applications) lösningar med avancerad funktionalitet i JavaScript med hjälp av relevanta ramverk och bibliotek. De studerande ska även lära sig att anropa API:er med hjälp av AJAX.

Målet är att de studerande ska kunna skapa webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten, mer avancerade applikationer med SPA (Single Page Application) och AJAX samt utveckla med JavaScript och relevanta ramverk och kodbibliotek. Webblösningarna ska även ta hänsyn till bl.a. användbarhet och tillgänglighet.

Arbetet sker enligt agil projektmetodik.

Kursens mål

Kursen ger kunskaper i/om…
 • Relevanta och aktuella JavaScript-ramverk och bibliotek som t.ex. Angular, Vue och React och hur de fungerar
 • Koppling av klientkod till webb-API via AJAX
 • Rest API:er
 • Hur rättigheter hanteras i webbapplikationer
 • SPA (Single Page Applications) och hur det fungerar
 • Fördjupad kunskap om användbarhet och tillgänglighet
Kursen ger färdigheter i att…
 • Använda ett par av de mest aktuella JavaScript-ramverken eller biblioteken för att utveckla webbapplikationer med kopplingar till webb- API:er och databaser
 • Utveckla SPA-lösningar i JavaScript och ramverk/bibliotek med kopplingar till webb-API:er och databaser
Kursen ger kompetens för att…
 • Självständigt kunna utveckla fullständiga och optimerade frontend-applikationer i JavaScript och olika kodbibliotek och ramverk, med koppling till webb-API:er som kommunicerar med databaser
 • Utveckla fullständiga, optimerade frontend-applikationer med hänsyn till bl.a. användbarhet och tillgänglighet
 • Arbeta efter agil projektmodell

Förkunskaper och yrkeserfarenhet

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Kurser

 • Matematik 2/2c, 100p
 • Programmering 1, 100p

Schema

OBS! Notera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Boka inga semestrar eller liknande baserat på schemat än så länge. Håll löpande koll på länken för eventuella ändringar.

Kursen tillhör utbildningen Webbutvecklare fullstack open source som förkortas WEBB19.
Länk till schemat: schema.nackademin.se
Klicka på SCHEMA 20/21
Sök på kursen JavaScript-bibliotek och ramverk och se till att den tillhör utbildningnen WEBB19.

Anmälan

Observera att det tar oss en arbetsvecka att behandla din ansökan.
Kursen är i grunden CSN-berättigande. Kontakta CSN för exakt information om vad som gäller för dig.

Kontakt

För mer information om kursen, vänligen kontakta Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin: jens.gronlund@nackademin.se.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär