HemIT-utbildningarIntrokurs: JavaScript-biblioteket React
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

Stockholm 2 heldagar

Introkurs: JavaScript-biblioteket React

Läs vår introkurs till JavaScript-biblioteket React

Arbetar du som utvecklare och vill lära dig att bygga webbapplikationer på ett nytt och snabbare sätt genom JavaScript-biblioteket React? Nu kan du under två dagar på Nackademin lära dig att bygga en effektiv webbapplikation med innehåll som renderas utan att sidan uppdateras.

Under utbildningen får du praktiskt arbeta med React genom att ta fram en webbapplikation i fyra olika kodningssessioner. Utbildningen React är utvecklad för dig som har grundläggande kunskap i HTML och Javascript, men som även vill börja arbeta med React för att bygga ett dynamiskt och snabbt gränssnitt i JavaScript.

Läs också intervjun med utbildaren Faisal Mahmud som håller i kurserna.

Genomförande och upplägg

Under två dagar lär du dig att arbeta med JavaScript-biblioteket React genom att bygga en webbapplikation. Dagarna är indelade i fem olika huvudmoment. Vi utgår från arbetssättet timeboxing där varje moment består av 45 minuters programmering, följt av 15 minuters reflektion och feedback. Däremellan går vi igenom olika begrepp kopplat till varje moment.

Dagarna delas in i följande moment:

 • Introduktion, Reacts kärnkoncept, React komponenter och rendering till DOM.
 • Kodningssession 1 – sätta upp projektets första komponent.
 • Kodningssession 2 – arbete med en live APIs lagring och visualisering av  state data.
 • Kodningssession 3 –  interaktion med komponenter, routing, hantera input från användare.
 • Kodningssession 4 – designa och optimera React komponenterna samt driftsättning av webbapplikationerna.
  • Efter avslutad utbildning får du ett intyg från Nackademin som visar att du genomfört kursen. Det startas även en gemensam slack-kanal för alla deltagare, så att ni efter avslutad utbildning får möjlighet till uppföljning och rekommendationer.
  • En del av utbildningen sker på engelska.

Kursinnehåll

 • Utveckling av en webbapplikation med ReactJS från grunden
 • Utvecklingsprocessen från design till implementation och testning
 • Strukturerad modulbaserad frontend-utveckling
 • State-based interaktivt användargränssnitt (UI)
 • Animeringar med ReactJS och CSS3

Utbildningens längd

2 heldagar mellan kl 9.00 – 18.00.

Förkunskaper

För att gå utbildningen är det bra om du har en grundförståelse för HTML och JavaScript. Även god kunskap i CSS rekommenderas. Inför utbildningen behöver du Visual Studio IDE.

Anmälan

Vi tar emot förfrågningar på grupper om minst fem deltagare och du varmt välkommen att skicka en förfrågan till foretagsutbildning@nackademin.se. Ange antal deltagare och önskat datum.

Pris

2 dagar – 9900 kr exklusive moms. I priset ingår lunch samt fika på förmiddagarna och eftermiddagarna.

Avgiften betalas enligt förfallodatum på fakturan som skickas ut i samband med antagningsbeskedet. Du bekräftar din plats genom att betala kursavgiften.

Betalningsvillkor

Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagaren och Nackademin. Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmare utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Om utbildningsavgiften inte är betald enligt ovan äger Nackademin rätt att häva utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

I samarbete med Human Finans erbjuder Nackademin möjligheten att låna på kredit till anmälningsavgiften. Human Finans erbjuder bland annat räntefria delbetalningar under 12 månader. Besök www.humanfinans.se, och följ instruktionerna.

Ångerrätt

Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som privatkund alltid 14 dagars ångerrätt från den dag utbildningsavtalet tecknades, vilket innebär att du som konsument kan häva avtalet utan att uppge någon speciell anledning. Notera att ångerrätten om 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på omfattningen av ångerrätten ber vi dig kontakta oss på 08-466 60 00 eller mail foretagsutbildning@nackademin.se.

Villkor avanmälan

 • Anmälan är bindande enligt ovan men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats kan överlåta den till annan person.
 • Vid avanmälan tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart utgår ingen avgift och full återbetalning till deltagaren.
 • Senare än 30 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen utbildningsavtalet ingicks, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 50% av utbildningens avgift
 • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.