HemIT-utbildningarInternet of Things-utvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Internet of Things-utvecklare

Utbilda dig inom Internet of Things

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen är stängd för ansökan inför hösten 2019. 

Gillar du att programmera inom olika programmeringsspråk för att få sensorer att kommunicera med varandra? Vill du med teknisk problemlösning kunna skapa framtidens IT-lösningar för ett smartare och uppkopplat samhälle? Då är utbildningen Internet of Things-utvecklare något för dig!

Många har en GPS i bilen, fler har en i sin smartphone. Den tankar själv ner kartor, trafikinformation, läser av var du är och talar om för dig hur du ska köra för att komma fram till målet i tid. Det är inte längre någon nyhet, men det var inte länge sedan vi satt med kartböcker och försökte beräkna avstånd och analysera körtid. Samma typ av teknik med inbyggda sensorer och processorer kan ge mängder av andra maskiner och prylar – och levande varelser – förmågan att läsa av information om sig själva och sin omgivning, och kommunicera den med andra maskiner, prylar och människor i oändlighet. Hur det kan påverka oss, våra arbetsliv och vår fritid kan vi drömma om, men också göra till verklighet. Sen är det bara att slänga kartboken och köra!

Utbildningen Internet of things-utvecklare är för dig som vill jobba inom världens snabbast växande tvärvetenskapliga område som omfattar sensorer och sensorsystem, Big data-analyser, visualisering och interaktion till användarupplevelse, beteendevetenskap och nya affärsmodeller. För att passa in i rollen som internet of things-utvecklare, bör du ha ett stort intresse av att programmera för att skapa nya tekniska och smarta lösningar. Du älskar ny teknik och vill vara med i en ny och växande bransch som utvecklar kommunikationen mellan oss och våra prylar.

Läs också:
Möt Daniel Ehnhage, ansvarig för IoT och Data Analytics inom Atea Innovation och med i ledningsgruppen för den här utbildningen.
Se filmen som förklarar hur Internet of Things fungerar.
5 fun facts om Internet of Things.
”Det roligaste är att bidra till att studenter får sina drömjobb” – Mikael Boman, utbildningsledare för utbildningen.

Yrkesroller efter utbildningen

Internet of Things (IoT) är en framväxande arbetsmarknad. I Sverige bedöms vi behöva cirka 10 000 till 20 000 utvecklare inom Internet of Things de närmaste 3–5 åren. Redan idag finns nio miljoner uppkopplade enheter i landet, och den siffran väntas öka till 23 miljoner år 2017. Vi har också chansen att ta en viktig roll som innovatör inom Internet of Things i världsekonomin. Det kan bli en stor exportmarknad, förutsatt att kompetensen finns! Men EU-kommissionen varnar för att det redan 2020 kommer att saknas en miljon programmerare i EU, och Internet of things är ett kompetensområde som kommer att ha stora behov då det beräknas ha en stark tillväxt.

Telenor genomförde en marknadsundersökning hos 100 svenska tillverkande företag i maj-juni 2014. I denna framkom att 77 % hade implementerat eller kommer att implementera IoT i det egna bolaget inom två år. 32 % bedömde att IoT är helt kritiskt för verksamheten inom 5 år. De här yrkesroller kan du jobba som efter utbildningen:

 • Systemutvecklare IoT
 • Applikationsutvecklare IoT

Utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du kunna utveckla system och datorprogram primärt för användningsområden inom IoT. Du får lära dig väsentlig hårdvarunära C-programmering och att implementera algoritmer i hård och/eller mjukvara, samt använda integrationsteknologi- och metoder som SOAP, REST, XML och Web Services. Du får också kunskap i informationsanalys som Data Warehouse och Data Mining samt om analytiska och transnationella databaser.

Syftet är att du självständigt och i projektgrupper ska kunna skapa IoT prototyper och lösningar kopplat till nya affärsområden och användarens behov.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Under utbildningen lär du dig:

 • IoT relevanta programmeringsspråk som Python, Java och C,C++
 • Att självständigt och i projektgrupp kunna arbeta som systemutvecklare inom IoT, från kravspecifikation till leverans
 • Relevant datorarkitektur för inbyggda system
 • Data IT säkerhet kopplat till IoT området
 • Databaser, analytiska och transnationella
 • Informationsanalys: Data Warehouse, Data Mining
 • Hur du samlar in och analyserar Data (Big data och Business Intelligence)
 • Att använda integrationsteknologi- och metoder som – SOAP, REST, XML, Web Services
 • Kunna väsentlig hårdvarunära C,C++-programmering
 • Grundläggande UX och affärsmanskap, för att kunna skapa prototyper kopplar till användaren och affären/behovet
 • Implementera algoritmer i hård och/eller mjukvara

Introduktion till Internet of Things

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och förståelse inom de ämnesområden som omfattas av begreppet IoT. Till dessa räknas mjukvara, hårdvara, kommunikation och informationsanalys. Kursen kommer att gå igenom affärsverksamhet, elektriska och digitala system, hur mjukvara och hårdvara fungerar inom området samt statistik och informations- hantering.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna Referensarkitekturen inom Iot, redogöra för ingående delar såsom mekaniska delar, elektriska sensorer, kommunikationsprotokoll samt integration mellan plattformar och Datahantering mellan maskin till maskin (M2M). Den studerande ska även kunna säkerhetsaspekter, både problemställningar och möjligheter avseende IoT, kommersiell och öppen källkodelektronik som Raspberry Pi, Arduino och Arm Mbed LPC. Den studerande ska också kunna affärstillämpningar som system och enheter inom smarta hem, fordon, hälsa och industrin. Den studerande ska ha förståelse för de standardiserade IoT-hubar som Microsoft Azure IoT-hub, Amazon IoT-hub och Opensource alternativ till dessa.

Objektorienterad programmering

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och förmåga att använda algoritmer och datastrukturer som länkade listor, stackar, köer och träd för att hitta effektiva lösningar på programmeringsproblem. I kursen studerar den studerande analys, strukturdesign, implementation av praktiska och effektiva algoritmer och datastrukturer i detta syfte.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla, implementera och anpassa datastrukturer och algoritmer för en given situation inom IoT. Den studerande skall även självständigt kunna anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem korrekt och på ett effektivt sätt. Utöver detta ska den studerande kunna beskriva begreppen abstrakt datatyp, rekursion och komplexitet. Den studerande ska också kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem samt bedöma datastrukturers och algoritmers lämplighet för olika typer av problem.

Datastrukturer och Algoritmer

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och förmåga att använda algoritmer och datastrukturer som länkade listor, stackar, köer och träd för att hitta effektiva lösningar på programmeringsproblem. I kursen studerar den studerande analys, strukturdesign, implementation av praktiska och effektiva algoritmer och datastrukturer i detta syfte.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla, implementera och anpassa datastrukturer och algoritmer för en given situation inom IoT. Den studerande skall även självständigt kunna anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem korrekt och på ett effektivt sätt. Utöver detta ska den studerande kunna beskriva begreppen abstrakt datatyp, rekursion och komplexitet. Den studerande ska också kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem samt bedöma datastrukturers och algoritmers lämplighet för olika typer av problem.

Programmering C,C++

Yh-poäng: 30

Syftet med denna kurs är att ge den studerande goda kunskaper i hur man programmerar datorer och system genom C och C++ i en IoT-kontext. Kursen ska ge erfarenhet av problemanalys, strukturering, editering av källkod, kompilering, länkning, exekvering, avlusning samt dokumentation av programvara.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna konstruera, analysera och implementera strukturerade datorprogram innehållande adekvata datastrukturer och kontrollstrukturer. Den studerande ska även kunna editera, kompilera, länka, exekvera och avsluta enklare C- program samt kunna tillämpa objektorienterad programmeringsteknik med utgångspunkt från en föregående enklare design i UML. Den studerande ska också kunna använda programutvecklingsverktyg i form av en integrerad utvecklingsmiljö eller en kombination av editor, kompilator och länkar. Den studerande ska även erhålla kunskaper om programspråken C/C++ för inbyggda system och ha färdigheter inom dokumentation som kravspecifikation, en redogörelse av programmets konstruktion, samt en sammanställning av testresultat.

Datorkommunikation, nätverk och konnektivitet

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att få fördjupad kunskap till de kurser som finns inom nätverks teknik på gymnasiet. Vid avslutad kurs skall de studerande kunna bygga LAN, ansluta LAN mot Internet, hantera säkerhet för nätverksutrustning, koppla samman små till stora LAN genom WAN, beräkna IPv6-adresser baserad på FLSM, fånga och analysera nätverkstrafik, underhålla routerns hård – och mjukvaror och göra en grundläggande routerkonfigurering. Kursen avhandlar även datorkommunikation som är unikt för de inbyggda system och IoT- tillämpningar.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utvecklingen av LAN-design, Applikationslager och protokoll inkl. Link layer Discovery, Telnet och

FTP. Den studerande skall också kunna utvecklingen av Beräkning av IPv6-adresser, Principer för routing och Inter-VLAN routing. Den studerande ska ha kunskaper om konfiguering, testning av nätverk, om IoT-specifika tillämpningar som AMQP, Bluetooth v4.0, ANT+, Sensor Fusion och ZigBee/Zwawe samt kännedom om öppna Protkoll: CoAP, ETSI SmartM2M, MQTT.

Big Data

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande ska ha kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta inom Big data och dataanalysprojekt. Till detta räknas begrepp, metoder och verktyg som stora databaser (VLDB), datalager (Data Warehouse), och informationsutvinning (Data mining).

Kursen ska också ge studenten större förståelse för Big Datas inverkan och hur det påverkar fokusområdet IoT.

Målet med kursen att den studerande ska förstå och kunna beskriva Big Data-flöden och kunna använda och applicera den s.k. dataanalyslivscykeln i Big dataprojekt. Den studerande ska även kunna använda tekniker som Machine learning och modeller för att analysera Big data- problem. Den studerande ska också kunna skapa förståelse för komplexa system genom datorstödda metoder för simulering, modellering och visualisering. Den studerande ska även få grundläggande kunskap inom AI och möjligheterna kring detta.

Business Intelligence och Analytics

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och färdighet inom teori och praktiska tillämpningsområden för Business Intelligence (BI). Fokus ligger på praktisk tillämpning av hur företag kan använda BI för att optimera en verksamhet och kunna nya hitta affärsmöjligheter.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna ha förståelse inom teoretiska och praktiska tillämpningsområden för Business Intelligence samt kunna redogöra för hur Business Intelligence kan integreras i beslutsprocesser och i digital affärutveckling inom IoT. Den studerande skall även kunna bearbeta data i en Microsoft SQL Server och ha god kunskap om begrepp som används inom området såsom Self-Service, In-memory-baserad teknik, Big data Analytics, BI för IoT/mobila enheter (Big data, små skärmar) och operationell BI. Utöver detta ska den studerande kunna NOOsql med mapreduce, business Intelligence verktyg för kubanalyser mot databaser. Den studerande ska också ha förståelse kring Power BI och kopplingen till SQL databaser samt Opensource.

Systemintegration

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att den studerande ska ha fått kunskap och färdigheter i att implementera tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och Web services inom IoT. Kursen innehåller också datatransportprotokoll HTTP och SMTP, meddelandeformat som SOAP, ATOM, JSON och XML, samt tjänstestandarder som SOAP-verktyg och REST.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna redogöra för konceptet Web services innebörd, möjligheter och dess begränsningar. Den studerande ska också känna till och kunna använda rätt kommunikationsprotokoll och meddelandeformat inom systemintegration. Den stuerande ska även ha kunskap gällande undersökning av SOAP-förfrågningar och svarsformat samt praktiskt kunna skapa en SOAP tjänst i Java. Den studerande ska också kunna sammankoppla REST-aktivitet med HTTP-förfrågningar samt skicka RESTful-förfrågningar samt kunna analysera, transformera ett XML-dokument samt kunna göra en presentation av dokumentet. Utöver detta ska den studerande kunna förstå användning av XHTML, DTD, W3C XML Schema, validering med en parser samt transformation med XLST, XSL-FO och grundläggande socket förståelse.

Nätverksprogrammering

Yh-poäng: 25

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förmåga att förstå och utveckla distribuerade applikationer och system baserat på programspråket Java. De studerande ska lära sig att arbeta med avancerade verktyg och tekniker för nätverksprogrammering. I kursen ingår bland annat GUI-klienter för nätverkstjänster, parallellprogrammering med trådar och processer, att använda Serversockets, URL-förbindelser samt content handlers.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna programmeringsmodell klient/server med målet att kunna utveckla nätverksapplikationer och distribuerade applikationer. Den studerande ska även kunna redogöra för olika protokoll som HTTP/S, SSH, IPsec, FTP, SFTP, FTPS, UDP, TCP/IP, Ethernet. Den studerande ska också kunna sockets, webbsockets, servlets samt Objektorienterad nätverksprogrammering – Java RMI.

Data och IT – Säkerhet

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska ha god kännedom om modern IT-säkerhet med tonvikt på särskilda aspekter inom tillämpningar inom IoT. Kursen fokuserar på säkerhet i nätverk och data-kommunikation men också IT-säkerhet inom operativsystem för inbyggda system. I kursen ingår även VPN, IPsec, WEP, kryptoalgoritmer och kryptoanalys. Kursen är praktiskt orienterad och analyserar verklighetsbaserade hotbilder mot typiska system och applikationer.

Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskap inom området Säkerhets- och etikfrågor avseende IoT samt kunna identifiera, analysera och hantera sårbarheter, hot, attacker och risker mot informations-intensiva system inom IoT-tillämpningar. Den studerande ska även veta vad VPN, IPsec, WEP, kryptoalgoritmer och kryptoanalys är och ha kunskap om säkerhetsaspekter och svaghet för inbyggda system; säker boot, skydd mot utläsning, låsning av hårdvaran och stöd för kryptering av processorkod. Den studerande ska även få en grundlig förståelse kring symmetriska algoritmer.

Inbyggda system – Arkitektur och design

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och grundläggande färdigheter inom inbyggda system, deras uppbyggnad, samt de vanligaste ingående komponenterna – exempelvis CPU, RAM/ROM, kommunikationsbussar och olika perifierienheter. Kursen förutsätter bl. a. kompetens inom C-programmering, datastrukturer och kommunikationsprotokoll från tidigare kurser inom utbildningen.

Målet med kursen är att den studerande ska ha förståelse för möjligheter och begränsningar med inbyggda system och kunna beskriva de ingående delarna i dessa och hur de samverkar. Den studerande ska kunna beskriva hur ett inbyggt system är uppbyggt, lagrar och använder data, samt nyttjar periferienheter och kommunikationsbussar. Den studerande ska kunna redogöra för relevanta begrepp och termer. Den studerande ska veta hur en I/O-drivrutin för en periferienhet konstrueras och används i C, och ha förståelse för centrala tillämpningar som programmering, realtidsaspekter, säkerhetsaspekter, och olika former av signalbehandling. Den studerande ska ha kännedom om grundläggande ellära i elektroniksammanhang, och kunna hantera elektronik på ett säkert sätt. Den studerande ska också kunna konstruera och implementera ett enklare inbyggt system.

UX-Design och Interaktiva Prototyper

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om hur man skapar användarvänliga gränssnitt för att snabbt ge användaren en bra och intuitiv användarupplevelse. Kursen baseras på den teoretiska prestandan och användningsområdet på vald prototyp som slutligen ska byggas i examensarbetet.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna ta fram användarvänliga gränssnitt för vald prototyp. Den studerande behöver ha i åtanke vad syftet och användningsområdet är för vald prototyp är där användarupplevelsen sätts i sammanhang med användaren.

Digital affärsutveckling och entreprenörskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och färdighet inom digital affärsverksamhet och digitala affärsmodeller. Den studerande ska tillägna sig kunskaper om informationsteknologins roll för företagsstrategier och denna koppling till digitala affärsmodeller. Kursen inkluderar även metoder för utveckling och förändring av affärs- verksamheter integrerat med deras informationssystem. De studerande ska även kunna applicera företagets verksamhet i en affärsmodell samt förstå grunderna inom Business Canvas modell.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla, implementera och anpassa datastrukturer och algoritmer för en given situation inom IoT. Den studerande skall även självständigt kunna anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem korrekt och på ett effektivt sätt. Utöver detta ska den studerande kunna beskriva begreppen abstrakt datatyp, rekursion och komplexitet. Den studerande ska också kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem samt bedöma datastrukturers och algoritmers lämplighet för olika typer av problem.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Den studerande ska genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras. Kursen genomförs i samarbete med näringslivet och de företag som medverkar i utbildningen. De studerande ska under kursen självständigt eller i grupp ha drivit ett projekt. Detta innebär att på egen hand, eller som del i en projektgrupp ha utvecklat en fullt fungerande branschanpassad IoT-lösning. De studerande ska också ha ansvarat för ett eget projekt, eller fungerat som aktiv deltagare i en projektgrupp samt i båda fallen ha varit aktiv i redovisning av projektet med projektrapport.

Målet med kursen är att att den studerande själv eller i grupp kunna driva ett agilt projekt inom IoT enligt en uppdragsbeskrivning och ha förståelse för hur ett projekt inom IoT planeras, kravställs och utförs. Den studerande ska också kunna använda teorier, modeller och korrekt programmeringsspråk för det uppdragsbeskrivningen kravställer samt kunna utveckla en fullt fungerande branschanpassad IoT-lösning.

LIA

Yh-poäng: 100

Efter Lärande i arbete-perioden ska den studerande ha erhållit den kunskap och praktiska kompetens som krävs för att arbeta yrkesmässigt, både självständigt och i team, som IoT- utvecklare med aktuella verktyg och tekniker. Under LIA-perioden ska den studerande på en arbetsplats arbeta aktivt med ett flertal av yrkesrollens uppgifter, samt få vana vid produktion och att arbeta mot uppdragsgivare enskilt eller i team. De studerande ska inom ramen för sin praktik omsätta sina teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö och aktivt bidra till den verksamhet de arbetar med. Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna fungera i sin framtida yrkesroll, specifikt kunna genomföra samtliga moment som analys, kravställning, design, programmering, test och implementation samt överlämning avseende utveckling av ett IoT-system.

Målet med kursen är att den studerande ska ha fördjupat sina kunskaper inom systemintegration och inbyggda system, ha god förståelse för de arbetsmetoder som används inom yrket som exempelvis programmering, kravställning, testning och implementation av ett IoT-system. Den studerande ska även självständigt kunna programmera ett IoT-system, arbeta i en skarp arbetsmiljö inom IoT-utveckling och ha en affärsmässig förståelse för utveckling och implementering av IoT-system och dess slutprodukter.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst betyg Godkänt/E i:

 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.