HemIT-utbildningarInternet of Things-utvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Internet of Things-utvecklare

Utbilda dig inom Internet of Things

Ansökan öppnar den 13 januari 2022 men det går bra att göra en intresseanmälan.

Ansökan öppnar:
13 januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Programmering A/1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Som Internet of Things-utvecklare är du med i teknikens framkant när vi kopplar upp oss mot våra prylar. Var med och utveckla självkörande bilar eller gör en hel stad mer smart och digital!

Utbildningen

Utbildningen är bred och du kommer använda flera olika programmeringsspråk som Python, Java, C# och C/C++ du kommer också få kunskap och färdigheter inom  IT-säkerhet, Big Data och testning. Efter avslutad utbildning kan du välja om du vill fördjupa dig inom ett område eller välja en bred yrkesroll.

Du kommer efter utbildningen kunna utveckla system och datorprogram primärt för användningsområden inom IoT. Du får lära dig väsentlig hårdvarunära C-programmering och att implementera algoritmer i hård och/eller mjukvara, samt använda integrationsteknologi- och metoder som SOAP, REST, XML, Web Services och JSON. Du får också kunskap i Datalagring och utvinning av data för analys av data samt om analytiska och transnationella databaser.

Syftet är att du självständigt och i projektgrupper ska kunna skapa IoT prototyper och lösningar kopplat till nya affärsområden och användarens behov.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Utbildningen Internet of things-utvecklare är för dig som vill jobba inom världens snabbast växande tvärvetenskapliga område som omfattar sensorer och sensorsystem, Big data-analyser, visualisering och interaktion till användarupplevelse, beteendevetenskap och nya affärsmodeller. För att passa in i rollen som Internet of Things-utvecklare, bör du ha ett stort intresse för att programmera för att skapa nya tekniska och smarta lösningar. Du älskar ny teknik och vill vara med i en ny och växande bransch som utvecklar kommunikationen mellan oss och våra prylar.

  • Systemutvecklare IoT
  • Applikationsutvecklare IoT
  • IoT-arkitekt
  • Utvecklare, inbyggda system

Intervjuer

Linn Mann studerar vår tvååriga utbildning till Internet of Things-utvecklare och har just nu sin LIA-praktik på Scania. Vi fick chansen att prata med henne om fördelarna med den breda yrkesrollen, praktikperioden på Scania och hur tankarna går efter avslutad utbildning.

 Läs hela intervjun om hur det är att studera till Internet of Things-utvecklare

Liknande utbildningar

IT-säkerhetstekniker

2 år
Distans

DevOps Engineer

2 år
Platsbunden

IT-infrastrukturspecialist

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
  • Programmering A/1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

1. Introduktion till Internet of Things

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och förståelse inom de ämnesområden som omfattas av begreppet IoT. Till dessa räknas mjukvara, hårdvara, kommunikation och informationsanalys. Kursen kommer att gå igenom affärsverksamhet, elektriska och digitala system, hur mjukvara och hårdvara fungerar inom området samt statistik och informations- hantering.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna Referensarkitekturen inom Iot, redogöra för ingående delar såsom mekaniska delar, elektriska sensorer, kommunikationsprotokoll samt integration mellan plattformar och Datahantering mellan maskin till maskin (M2M). Den studerande ska även kunna säkerhetsaspekter, både problemställningar och möjligheter avseende IoT, kommersiell och öppen källkodelektronik som Raspberry Pi, Arduino och Arm Mbed LPC. Den studerande ska också kunna affärstillämpningar som system och enheter inom smarta hem, fordon, hälsa och industrin. Den studerande ska ha förståelse för de standardiserade IoT-hubar som Microsoft Azure IoT-hub, Amazon IoT-hub och Opensource alternativ till dessa.

2. Objektorienterad programmering

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och förmåga att använda algoritmer och datastrukturer som länkade listor, stackar, köer och träd för att hitta effektiva lösningar på programmeringsproblem. I kursen studerar den studerande analys, strukturdesign, implementation av praktiska och effektiva algoritmer och datastrukturer i detta syfte.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla, implementera och anpassa datastrukturer och algoritmer för en given situation inom IoT. Den studerande skall även självständigt kunna anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem korrekt och på ett effektivt sätt. Utöver detta ska den studerande kunna beskriva begreppen abstrakt datatyp, rekursion och komplexitet. Den studerande ska också kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem samt bedöma datastrukturers och algoritmers lämplighet för olika typer av problem.

3. Programmering C,C++

Yh-poäng: 30

Syftet med denna kurs är att ge den studerande goda kunskaper i hur man programmerar datorer och system genom C och C++ i en IoT-kontext. Kursen ska ge erfarenhet av problemanalys, strukturering, editering av källkod, kompilering, länkning, exekvering, avlusning samt dokumentation av programvara.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna konstruera, analysera och implementera strukturerade datorprogram innehållande adekvata datastrukturer och kontrollstrukturer. Den studerande ska även kunna editera, kompilera, länka, exekvera och avsluta enklare C- program samt kunna tillämpa objektorienterad programmeringsteknik med utgångspunkt från en föregående enklare design i UML. Den studerande ska också kunna använda programutvecklingsverktyg i form av en integrerad utvecklingsmiljö eller en kombination av editor, kompilator och länkar. Den studerande ska även erhålla kunskaper om programspråken C/C++ för inbyggda system och ha färdigheter inom dokumentation som kravspecifikation, en redogörelse av programmets konstruktion, samt en sammanställning av testresultat.

4. Datastrukturer och Algoritmer

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och förmåga att använda algoritmer och datastrukturer som länkade listor, stackar, köer och träd för att hitta effektiva lösningar på programmeringsproblem. I kursen studerar den studerande analys, strukturdesign, implementation av praktiska och effektiva algoritmer och datastrukturer i detta syfte.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla, implementera och anpassa datastrukturer och algoritmer för en given situation inom IoT. Den studerande skall även självständigt kunna anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem korrekt och på ett effektivt sätt. Utöver detta ska den studerande kunna beskriva begreppen abstrakt datatyp, rekursion och komplexitet. Den studerande ska också kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem samt bedöma datastrukturers och algoritmers lämplighet för olika typer av problem.

5. Datorkommunikation och nätverk

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att få fördjupad kunskap till de kurser som finns inom nätverks teknik på gymnasiet. Vid avslutad kurs skall de studerande kunna bygga LAN, ansluta LAN mot Internet, hantera säkerhet för nätverksutrustning, koppla samman små till stora LAN genom WAN, beräkna IPv6-adresser baserad på FLSM, fånga och analysera nätverkstrafik, underhålla routerns hård – och mjukvaror och göra en grundläggande routerkonfigurering. Kursen avhandlar även datorkommunikation som är unikt för de inbyggda system och IoT- tillämpningar.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utvecklingen av LAN-design, Applikationslager och protokoll inkl. Link layer Discovery, Telnet och

FTP. Den studerande skall också kunna utvecklingen av Beräkning av IPv6-adresser, Principer för routing och Inter-VLAN routing. Den studerande ska ha kunskaper om konfiguering, testning av nätverk, om IoT-specifika tillämpningar som AMQP, Bluetooth v4.0, ANT+, Sensor Fusion och ZigBee/Zwawe samt kännedom om öppna Protkoll: CoAP, ETSI SmartM2M, MQTT.

6. Big Data

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande ska ha kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta inom Big data och dataanalysprojekt. Till detta räknas begrepp, metoder och verktyg som stora databaser (VLDB), datalager (Data Warehouse), och informationsutvinning (Data mining).

Kursen ska också ge studenten större förståelse för Big Datas inverkan och hur det påverkar fokusområdet IoT.

Målet med kursen att den studerande ska förstå och kunna beskriva Big Data-flöden och kunna använda och applicera den s.k. dataanalyslivscykeln i Big dataprojekt. Den studerande ska även kunna använda tekniker som Machine learning och modeller för att analysera Big data- problem. Den studerande ska också kunna skapa förståelse för komplexa system genom datorstödda metoder för simulering, modellering och visualisering. Den studerande ska även få grundläggande kunskap inom AI och möjligheterna kring detta.

7. Business Intelligence och Analytics

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och färdighet inom teori och praktiska tillämpningsområden för Business Intelligence (BI). Fokus ligger på praktisk tillämpning av hur företag kan använda BI för att optimera en verksamhet och kunna nya hitta affärsmöjligheter.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna ha förståelse inom teoretiska och praktiska tillämpningsområden för Business Intelligence samt kunna redogöra för hur Business Intelligence kan integreras i beslutsprocesser och i digital affärutveckling inom IoT. Den studerande skall även kunna bearbeta data i en Microsoft SQL Server och ha god kunskap om begrepp som används inom området såsom Self-Service, In-memory-baserad teknik, Big data Analytics, BI för IoT/mobila enheter (Big data, små skärmar) och operationell BI. Utöver detta ska den studerande kunna NOOsql med mapreduce, business Intelligence verktyg för kubanalyser mot databaser. Den studerande ska också ha förståelse kring Power BI och kopplingen till SQL databaser samt Opensource.

8. Systemintegration IoT

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att den studerande ska ha fått kunskap och färdigheter i att implementera tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och Web services inom IoT. Kursen innehåller också datatransportprotokoll HTTP och SMTP, meddelandeformat som SOAP, ATOM, JSON och XML, samt tjänstestandarder som SOAP-verktyg och REST.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna redogöra för konceptet Web services innebörd, möjligheter och dess begränsningar. Den studerande ska också känna till och kunna använda rätt kommunikationsprotokoll och meddelandeformat inom systemintegration. Den stuerande ska även ha kunskap gällande undersökning av SOAP-förfrågningar och svarsformat samt praktiskt kunna skapa en SOAP tjänst i Java. Den studerande ska också kunna sammankoppla REST-aktivitet med HTTP-förfrågningar samt skicka RESTful-förfrågningar samt kunna analysera, transformera ett XML-dokument samt kunna göra en presentation av dokumentet. Utöver detta ska den studerande kunna förstå användning av XHTML, DTD, W3C XML Schema, validering med en parser samt transformation med XLST, XSL-FO och grundläggande socket förståelse.

9. Nätverksprogrammering

Yh-poäng: 25

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förmåga att förstå och utveckla distribuerade applikationer och system baserat på programspråket Java. De studerande ska lära sig att arbeta med avancerade verktyg och tekniker för nätverksprogrammering. I kursen ingår bland annat GUI-klienter för nätverkstjänster, parallellprogrammering med trådar och processer, att använda Serversockets, URL-förbindelser samt content handlers.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna programmeringsmodell klient/server med målet att kunna utveckla nätverksapplikationer och distribuerade applikationer. Den studerande ska även kunna redogöra för olika protokoll som HTTP/S, SSH, IPsec, FTP, SFTP, FTPS, UDP, TCP/IP, Ethernet. Den studerande ska också kunna sockets, webbsockets, servlets samt Objektorienterad nätverksprogrammering – Java RMI.

10. Data och IT – Säkerhet

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska ha god kännedom om modern IT-säkerhet med tonvikt på särskilda aspekter inom tillämpningar inom IoT. Kursen fokuserar på säkerhet i nätverk och data-kommunikation men också IT-säkerhet inom operativsystem för inbyggda system. I kursen ingår även VPN, IPsec, WEP, kryptoalgoritmer och kryptoanalys. Kursen är praktiskt orienterad och analyserar verklighetsbaserade hotbilder mot typiska system och applikationer.

Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskap inom området Säkerhets- och etikfrågor avseende IoT samt kunna identifiera, analysera och hantera sårbarheter, hot, attacker och risker mot informations-intensiva system inom IoT-tillämpningar. Den studerande ska även veta vad VPN, IPsec, WEP, kryptoalgoritmer och kryptoanalys är och ha kunskap om säkerhetsaspekter och svaghet för inbyggda system; säker boot, skydd mot utläsning, låsning av hårdvaran och stöd för kryptering av processorkod. Den studerande ska även få en grundlig förståelse kring symmetriska algoritmer.

11. Inbyggda system – Arkitektur och design

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och grundläggande färdigheter inom inbyggda system, deras uppbyggnad, samt de vanligaste ingående komponenterna – exempelvis CPU, RAM/ROM, kommunikationsbussar och olika perifierienheter. Kursen förutsätter bl. a. kompetens inom C-programmering, datastrukturer och kommunikationsprotokoll från tidigare kurser inom utbildningen.

Målet med kursen är att den studerande ska ha förståelse för möjligheter och begränsningar med inbyggda system och kunna beskriva de ingående delarna i dessa och hur de samverkar. Den studerande ska kunna beskriva hur ett inbyggt system är uppbyggt, lagrar och använder data, samt nyttjar periferienheter och kommunikationsbussar. Den studerande ska kunna redogöra för relevanta begrepp och termer. Den studerande ska veta hur en I/O-drivrutin för en periferienhet konstrueras och används i C, och ha förståelse för centrala tillämpningar som programmering, realtidsaspekter, säkerhetsaspekter, och olika former av signalbehandling. Den studerande ska ha kännedom om grundläggande ellära i elektroniksammanhang, och kunna hantera elektronik på ett säkert sätt. Den studerande ska också kunna konstruera och implementera ett enklare inbyggt system.

12. Digital affärsutveckling och entreprenörskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och färdighet inom digital affärsverksamhet och digitala affärsmodeller. Den studerande ska tillägna sig kunskaper om informationsteknologins roll för företagsstrategier och denna koppling till digitala affärsmodeller. Kursen inkluderar även metoder för utveckling och förändring av affärs- verksamheter integrerat med deras informationssystem. De studerande ska även kunna applicera företagets verksamhet i en affärsmodell samt förstå grunderna inom Business Canvas modell.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla, implementera och anpassa datastrukturer och algoritmer för en given situation inom IoT. Den studerande skall även självständigt kunna anpassa praktiska algoritmer och datastrukturer för att lösa samt implementera givna problem korrekt och på ett effektivt sätt. Utöver detta ska den studerande kunna beskriva begreppen abstrakt datatyp, rekursion och komplexitet. Den studerande ska också kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem samt bedöma datastrukturers och algoritmers lämplighet för olika typer av problem.

13. UX-Design och Interaktiva Prototyper

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om hur man skapar användarvänliga gränssnitt för att snabbt ge användaren en bra och intuitiv användarupplevelse. Kursen baseras på den teoretiska prestandan och användningsområdet på vald prototyp som slutligen ska byggas i examensarbetet.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna ta fram användarvänliga gränssnitt för vald prototyp. Den studerande behöver ha i åtanke vad syftet och användningsområdet är för vald prototyp är där användarupplevelsen sätts i sammanhang med användaren.

14. Examensarbete

Yh-poäng: 30

Den studerande ska genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras. Kursen genomförs i samarbete med näringslivet och de företag som medverkar i utbildningen. De studerande ska under kursen självständigt eller i grupp ha drivit ett projekt. Detta innebär att på egen hand, eller som del i en projektgrupp ha utvecklat en fullt fungerande branschanpassad IoT-lösning. De studerande ska också ha ansvarat för ett eget projekt, eller fungerat som aktiv deltagare i en projektgrupp samt i båda fallen ha varit aktiv i redovisning av projektet med projektrapport.

Målet med kursen är att att den studerande själv eller i grupp kunna driva ett agilt projekt inom IoT enligt en uppdragsbeskrivning och ha förståelse för hur ett projekt inom IoT planeras, kravställs och utförs. Den studerande ska också kunna använda teorier, modeller och korrekt programmeringsspråk för det uppdragsbeskrivningen kravställer samt kunna utveckla en fullt fungerande branschanpassad IoT-lösning.

15. LIA

Yh-poäng: 100

Efter Lärande i arbete-perioden ska den studerande ha erhållit den kunskap och praktiska kompetens som krävs för att arbeta yrkesmässigt, både självständigt och i team, som IoT- utvecklare med aktuella verktyg och tekniker. Under LIA-perioden ska den studerande på en arbetsplats arbeta aktivt med ett flertal av yrkesrollens uppgifter, samt få vana vid produktion och att arbeta mot uppdragsgivare enskilt eller i team. De studerande ska inom ramen för sin praktik omsätta sina teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö och aktivt bidra till den verksamhet de arbetar med. Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna fungera i sin framtida yrkesroll, specifikt kunna genomföra samtliga moment som analys, kravställning, design, programmering, test och implementation samt överlämning avseende utveckling av ett IoT-system.

Målet med kursen är att den studerande ska ha fördjupat sina kunskaper inom systemintegration och inbyggda system, ha god förståelse för de arbetsmetoder som används inom yrket som exempelvis programmering, kravställning, testning och implementation av ett IoT-system. Den studerande ska även självständigt kunna programmera ett IoT-system, arbeta i en skarp arbetsmiljö inom IoT-utveckling och ha en affärsmässig förståelse för utveckling och implementering av IoT-system och dess slutprodukter.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare IoT

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Mikael Boman
Mikael.Boman@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär